Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INSTRUCTIONAL LESSON PLAN

Similar presentations


Presentation on theme: "INSTRUCTIONAL LESSON PLAN"— Presentation transcript:

1 INSTRUCTIONAL LESSON PLAN
DA MODEL HIGH SCHOOL BEACH VIEW Mrs NASREEN SAMI SUBJECT:URDU(POETRY) TOPIC: MATI KA DIA GRADE: VI

2 FAHRIST INSTRUCTIONAL LESSON PLAN Nazam Ke Ehmiat
Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid HALI ki nazim Bachoo kay liy sabaq

3 Nazam Ke Ihmiat Bacho k dilo ma logo ki madad karne ka jazba bidar karna. Logo sa hamdardi karna. Naiki karne ki taraf ragib karna.

4 Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid
Bacho k dilo ma Allah ki makhlok sa naiki karne ka jazba paida karna. Bacho ko ijtamai mafadat k lie kam karne ki targib dina. Dokhi logo kay dookh dard ko batna Barhaty hoy masail ko mil jol kar hal karna

5 MATI KA DIA Hali ki mashoor nazmo k nam Musadas Mado Juz Islam.
Musalmano Ki Azadi. Aik Choti Bachi.

6 Bachoo kay liy sabaq Dusro ki khidmat karne ka jazba pada hoyaa.
Logo sa naiki karna sikha. Allah ki makhlok ko ham kaise aram pohncha sakte ha. Bakol Shair: Hay loog whoi jhan may achay aatya hay jo kam dosroo kay

7 ACTION PLAN Grade: VI DA Model High School Beach View
By: Mrs Nasreen Akhter Grade: VI DA Model High School Beach View Subject: Urdu Poetry Topic : MATTI KA DIA

8 FAHRIST Planning my Action Plan Long Term Goals Short Term Goals
Instructional Strategies and Tasks Solution to anticipate challenges News Letter Time Line Resources Conclusion

9 Planning my Action Plan
Topic Bloom’s 21st century approaches 21st Century skill Modes MATI KA DIA ANALYZING 1- Distinguish 2- Appraise EVALUATION 1-Revise 2-Judge CREATING 1-Organize 2-Produce Listing & speaking skill Giving direction skill Observing skills Encouraging skill Giving directions skills Listing & communications skills Communication Skill Problem identification and solution Critical thinking Problem identification formulation & solution Creativity Social responsibility Chart Survey Tablo Story (related topic them) Speech Guest speaker

10 LONG TERM GOALS Tulba ma ya jazba paida karna k who aindah aane wali naslo k lie koi aisa kam karie jin sa un ko faida ho: Darakht lagan Rastay say rakawat door karna Parosio ka khial rakhna

11 SHORT TERM GOALS Sawalat Hosla afzai Zaraie
JADEED TARIQA-E- TADRESS Bacho ma sawalat k zarie khud aitmadi paida karna. Bacho ki hosla afzai karna. Internet, kitabie, lught k zarie bacho ki malomat ma izafa karna.

12 INSTRUCTIONAL STRATIGIES & TASKS
Bacho ko lughat ki madad sa alfaz k maine akhaz karway jai gaie ta kay nazim kee tashree kar sakay. Tulba k darmian ijtaimai mubahese k lie maiari samjh bojh paida ki jai gi ta k nazam “Mati ka Dia” ma jo sabaq dia gaia ha us par kahani likh sakay.

13 SOLUTION TO ANTICIPATE THE CHALLENGES
MUSKALAT HAL 1- Agar prinicial naya taraqay tadress ka khilaf ho. 2- Waldain ka nay taeqa say ikhtilaf. 3- Agar khuch tolba ijtmai kaam karnay kay ly amada na hoo. 1- May un ko say 21 sadi kay motabiq banay gay courase hadiyat our apnay notes say malomat doo gee. 2- May un say bahmi molakat may un ko nayay tareqay tadress kay mutaliq malomat doo gee. 3- May class may mil jol kar kam karnay ke himat afzai karoo gee.

14 “Nazam Jogno aur bacah “ka tablo show karya jay ga
NEWS LETTER IS HAFTAY MY KARWAY JANAY WALA KAM AGLAY HAFTAY MAY KARWAYA JANAY WALA KAM Bacho ko nazam “Mati ka Dia” parhai or samjhai jaie gi. Tashreh, Khulasa or Markzi khaial karwaia jaie ga Lughat sa maieni talas karie jaie gaie. Test lia jaie ga. Altaf Hussain Hali k Bare ma internet sa malomat nikalne ko kaha jaie ga Nazam zubani yad karwai jaie gi. Remember: “Nazam Jogno aur bacah “ka tablo show karya jay ga

15 TIME LINE September Kam shoro karaia jai ga. November
Assigment ban vaia jai ga. March Mushaira karia jai ga. January Test lia jai ga.

16 ZARAIE Dosre section ki teacher sa malomat. Internet Ms power point
Kutib Khana Intel program sa mustafid hoe.

17 Harf-e-akhar 21wi sadi k tadrisi kawahid lago karne sa talba behter andaz sa Urdu samjah sake gaie.


Download ppt "INSTRUCTIONAL LESSON PLAN"

Similar presentations


Ads by Google