Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INSTRUCTIONAL LESSON PLAN  Nazam Ke Ehmiat  Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid  HALI ki nazim  Bachoo kay liy sabaq.

Similar presentations


Presentation on theme: "INSTRUCTIONAL LESSON PLAN  Nazam Ke Ehmiat  Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid  HALI ki nazim  Bachoo kay liy sabaq."— Presentation transcript:

1

2 INSTRUCTIONAL LESSON PLAN  Nazam Ke Ehmiat  Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid  HALI ki nazim  Bachoo kay liy sabaq

3 Nazam Ke Ihmiat Bacho k dilo ma logo ki madad karne ka jazba bidar karna. Logo sa hamdardi karna. Naiki karne ki taraf ragib karna.

4  Bacho k dilo ma Allah ki makhlok sa naiki karne ka jazba paida karna.  Bacho ko ijtamai mafadat k lie kam karne ki targib dina.  Dokhi logo kay dookh dard ko batna  Barhaty hoy masail ko mil jol kar hal karna

5 Hali ki mashoor nazmo k nam  Musadas Mado Juz Islam.  Musalmano Ki Azadi.  Aik Choti Bachi.

6 Bachoo kay liy sabaq  Dusro ki khidmat karne ka jazba pada hoyaa.  Logo sa naiki karna sikha.  Allah ki makhlok ko ham kaise aram pohncha sakte ha. Bakol Shair: Hay loog whoi jhan may achay aatya hay jo kam dosroo kay

7

8 Planning my Action Plan Long Term Goals Short Term Goals Instructional Strategies and Tasks Solution to anticipate challenges News Letter Time Line Resources Conclusion

9 Planning my Action Plan TopicBloom’s21 st century approaches21 st Century skillModes MATI KA DIAANALYZING 1- Distinguish 2- Appraise EVALUATION 1-Revise 2-Judge CREATING 1-Organize 2-Produce Listing & speaking skill Giving direction skill Observing skills Encouraging skill Giving directions skills Listing & communications skills Communication Skill Problem identification and solution Critical thinking Problem identification formulation & solution Creativity Social responsibility Chart Survey Tablo Story (related topic them) Speech Guest speaker

10 Tulba ma ya jazba paida karna k who aindah aane wali naslo k lie koi aisa kam karie jin sa un ko faida ho:  Darakht lagan  Rastay say rakawat door karna  Parosio ka khial rakhna

11 Sawalat Hosla afzai Zaraie JADEED TARIQA-E- TADRESS Bacho ma sawalat k zarie khud aitmadi paida karna. Bacho ki hosla afzai karna. Internet, kitabie, lught k zarie bacho ki malomat ma izafa karna.

12 Bacho ko lughat ki madad sa alfaz k maine akhaz karway jai gaie ta kay nazim kee tashree kar sakay. Tulba k darmian ijtaimai mubahese k lie maiari samjh bojh paida ki jai gi ta k nazam “Mati ka Dia” ma jo sabaq dia gaia ha us par kahani likh sakay.

13 MUSKALATHAL 1- Agar prinicial naya taraqay tadress ka khilaf ho. 2- Waldain ka nay taeqa say ikhtilaf. 3- Agar khuch tolba ijtmai kaam karnay kay ly amada na hoo. 1- May un ko say 21 sadi kay motabiq banay gay courase hadiyat our apnay notes say malomat doo gee. 2- May un say bahmi molakat may un ko nayay tareqay tadress kay mutaliq malomat doo gee. 3- May class may mil jol kar kam karnay ke himat afzai karoo gee.

14 IS HAFTAY MY KARWAY JANAY WALA KAM AGLAY HAFTAY MAY KARWAYA JANAY WALA KAM Bacho ko nazam “Mati ka Dia” parhai or samjhai jaie gi. Tashreh, Khulasa or Markzi khaial karwaia jaie ga Lughat sa maieni talas karie jaie gaie.Test lia jaie ga. Altaf Hussain Hali k Bare ma internet sa malomat nikalne ko kaha jaie ga Nazam zubani yad karwai jaie gi. Remember: “Nazam Jogno aur bacah “ka tablo show karya jay ga

15 Mushaira karia jai ga. Test lia jai ga. Assigment ban vaia jai ga. Kam shoro karaia jai ga. SeptemberNovember MarchJanuary

16  Dosre section ki teacher sa malomat.  Internet  Ms power point  Kutib Khana  Intel program sa mustafid hoe.

17 21wi sadi k tadrisi kawahid lago karne sa talba behter andaz sa Urdu samjah sake gaie.


Download ppt "INSTRUCTIONAL LESSON PLAN  Nazam Ke Ehmiat  Nazam “Mati ka Dia” ka maqsid  HALI ki nazim  Bachoo kay liy sabaq."

Similar presentations


Ads by Google