Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

K jakému stromu patří žalud? What kind of tree are acorns from? a) Dub a) Oak b) Buk b) Beech c) Kaštan c) Chestnut.

Similar presentations


Presentation on theme: "K jakému stromu patří žalud? What kind of tree are acorns from? a) Dub a) Oak b) Buk b) Beech c) Kaštan c) Chestnut."— Presentation transcript:

1

2 K jakému stromu patří žalud? What kind of tree are acorns from? a) Dub a) Oak b) Buk b) Beech c) Kaštan c) Chestnut

3 K jakému stromu patří bukvice? What kind of tree are beechnuts from? a) Bříza a) Birch c) Buk c) Beech b) Javor b) Maple

4 K jakému stromu patří ořech? What kind of tree are walnuts from? c) Kaštan c) Chestnut a) Lípa a) Lime b) Ořešák b) Walnut

5 Co je to za strom? What is this tree? a)Smrk a) Spruce b) Modřín b) Larch c) Borovice c) Pine

6 Co je to za strom? What is this tree? a) Borovice a) Pine b) Smrk b) Spruce c) Jedle c) Fir

7 Co je to za strom? What is this tree? a) Tis a) Yew b) Modřín b) Larch c) Smrk c) Spruce

8 Poznáš co to je? Do you know what is this? Ano, jsou to lesy. Lesy byly zničeny člověkem, který o ně celý čas pečoval a teď je ničí a kácí.... Yes, there are/were forests. Forests destroyed by a man. The man, who took care of trees for years and now he is destroying and cutting them...

9 Zamyslete se nad tím jak se chováte ke stromům a přírodě a zkuste to změnit. Think about how you can save the trees and nature and try to change it.


Download ppt "K jakému stromu patří žalud? What kind of tree are acorns from? a) Dub a) Oak b) Buk b) Beech c) Kaštan c) Chestnut."

Similar presentations


Ads by Google