Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Osteopontin expression in salivary gland cancer Kristine Bjørndal, Christian Godballe, Jørgen Johansen, Jens Overgaard, Annelise Krogdahl Odense University.

Similar presentations


Presentation on theme: "Osteopontin expression in salivary gland cancer Kristine Bjørndal, Christian Godballe, Jørgen Johansen, Jens Overgaard, Annelise Krogdahl Odense University."— Presentation transcript:

1 Osteopontin expression in salivary gland cancer Kristine Bjørndal, Christian Godballe, Jørgen Johansen, Jens Overgaard, Annelise Krogdahl Odense University Hospital, DK

2 Aim of the study Toevaluate osteopontin expression and its prognostic information in salivary gland cancer Toevaluate osteopontin expression and its prognostic information in salivary gland cancer

3 Material Salivary gland carcinomas treated at Odense University HospitalSalivary gland carcinomas treated at Odense University Hospital 1990-20051990-2005 48% males and 52% females48% males and 52% females Clinical data retrieved from the national database DASPYTCAClinical data retrieved from the national database DASPYTCA Immunohistochemical investigations performed on surgical specimensImmunohistochemical investigations performed on surgical specimens RevisionRevision

4 Material 199 patients 199 patients 3 – records 3 before 1990 5 metastases 10 - tumor 1 – follow-up 3 changed diagnosis diagnosis 174 patients 174 patients (OPN + follow-up) (OPN + follow-up)

5 Number of coloured tumor cells 0=none0=none 1=<1/1001=<1/100 2=1/100-1/102=1/100-1/10 3=1/10-1/33=1/10-1/3 4=1/3-2/34=1/3-2/3 5=>2/35=>2/3 % All salivary gland carcinomas stain. In 87% over 2/3 of the tumor cells are coloured  NO CUT POINT

6 Colour intensity 0=NONE0=NONE 1=weak1=weak 2=intermediate2=intermediate 3=strong3=strong %

7 Examples

8 Colour intensities Examiner 1 Examiner 2 123 13360 2145411 301245

9 Kappa beregning i Stata kap v1 v2, tab v2 v1123Total 1336039 214541179 30124557 Total477256175 Expected Agreement AgreementKappaStd. Err.ZProb>Z 75.43 34.98%0.62210.053911.530.0000

10 Histological subtypes Intensity IntensitySubtype123Totals Adenoid cystic carcinoma3232854 Mucoepidermoidcarcinoma881531 Acinic cell carcinoma715022 Polymorph low grade adenoc. 412521 Adenocarcinoma NOS 44210 Squamous cell carcinoma3407 Carcinoma ex. pleomorph 4217

11 Overlevelsesanalyser Follow-up tid: Tid fra diagnose (dato for den første gang patienten ses på en Øre-Næse-Hals afdeling i forbindelse med aktuelle cancerdiagnose) til censorering, som kunne være: 1.Død 2.Sidste follow-up tjek (9. september 2008 Fpas) Hvis patienten var død, blev dødsårsag registreret som en af to: 1.Død af sin spytkirtelcancer eller af komplikationer til behandling af samme 2.Død af andre årsager

12 Datoer Før selve beregningerne påbegyndes regnes datoer i Excel om til Stata-datoer: generate double ddate=date(doedcen, "MDY", 2020) generate double start=date(datoafd, "MDY", 2020) generate fol=ddate-start generate folaar=fol/365.25

13 CS analyser stset folaar, failure(mors) stsum sts graph sts list sts graph, ci stsum, by(ostint) sts graph, by(ostint)

14 CS hele materialet

15 CS hele mat. med CI

16 CS i.f.t. OPN-status

17 DSS hele materialet

18 DSS hele mat med CI

19 DSS i.f.t. opn-status

20 Proportional hazards assumption xi: stcox i.ostint, tvc(ostint) texp(ln(_t)) P=0,071

21 Cox-regression xi: stcox i.ostint _t Haz. RatioStd. Err. zP>z[95% Conf.Interval] _Iostint_2.6793372.2538967-1.030.301.32655451.413237 _Iostint_3.639291.2613488-1.090.274.28689211.424553

22 Conclusion Salivary gland carcinomas express osteopontinSalivary gland carcinomas express osteopontin Level of osteopontin expression cannot be used as a diagnostic or prognostic markerLevel of osteopontin expression cannot be used as a diagnostic or prognostic marker Osteopontin is a potential target for anti- cancer therapyOsteopontin is a potential target for anti- cancer therapy


Download ppt "Osteopontin expression in salivary gland cancer Kristine Bjørndal, Christian Godballe, Jørgen Johansen, Jens Overgaard, Annelise Krogdahl Odense University."

Similar presentations


Ads by Google