Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Debussy’s Images Book I

Similar presentations


Presentation on theme: "Debussy’s Images Book I"— Presentation transcript:

1 Debussy’s Images Book I
1 Reflets dans l'eau 2 Hommage à Rameau 3 Mouvement วีรวรรณ ฉันทนาวานิช

2 Painting Pictures with Tones
Debussy: I love pictures almost as much as music Estampes – Jardins sous la pluie (Gardens in the rain), La mer, Chlidren’s corners - The snow is dancing, Images Livre 2 - Poissons d’or 3 sets of Images (3 pieces in each set) Images pour Piano Livre I (1905) Images pour Piano Livre II Images pour Orchestra ในปี 1911 ตอนที่ Debussy อายุได้ 50 ปี เขาได้เขียนจดหมายหานักแต่งเพลงชื่อ Edgard Varese ในจดหมายนั้น มีประโยคหนึ่งพูดว่า “I love pictures almost as much as music” เราจึงคงไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะถ่ายทอดเสียงดนตรีให้ออกมาในแนวเดียวกับภาพศิลปะยุค Impressionist ในเพลงของ Debussyเรามักจะรู้สึกถึงเสียงของโน้ตแต่ละตัวที่ถูกจัดไว้อย่างประณีตบรรจงค่อยๆประกอบกันเป็นภาพเบลอๆให้เราได้ยินในใจ ผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่ผลงานชิ้นเดียวที่ Debussy เขียนออกมาในแนวภาพที่สื่อออกมาในทางเสียง แต่ยังมีตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างเช่น ท่อนที่ 3 ของ Estampes – Jardins sous la pluie หรือ Gardens in the rain, La mer, the snow is dancing จาก chlidren’s corners และที่ชัดมากๆอีกผลงานก็คือ Poissons d’or ใน Images เล่มที่ 2 Images ของ Debussy นั้นไม่ได้มีแค่ชุดที่นำเสนอนี้ชุดเดียว แต่ยังมี Images เล่ม 2 (โดยเล่ม 1 กับ 2 นี้แต่งให้สำหรับเปียโน) และ Images for Orchestra ด้วย รวมเป็น 3 ชุด ในแต่ละชุดมี 3 ท่อน Images เล่มแรกเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1905 มี 3 ท่อนคือ Reflets dans l'eau, Hommage à Rameau, และ Mouvement โดยปกติแล้ว นักเปียโนมักจะเล่นทั้งสามท่อนเป็นเพลงชุด แต่หลายๆคนก็นำท่อนแรก Reflets dans l’eau มาแสดงเดี่ยวๆเช่นกัน

3 Reflets dans l'eau (Reflections in the Water)
Debussy: Music is the expression of the movement of waters, the play of curves described by changing breezes. D-flat major Meter 4/8 เพลงแรกในหนังสือเล่มนี้ก็คือ Reflets dans l’eau หรือแปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Reflections in the water ซึ่งหมายถึง แสงสะท้อน หรือเงาสะท้อนในน้ำ Debussy นอกจากจะชอบภาพเขียนแล้ว สิ่งที่เขามักจะเอามาใช้เป็นเนื้อหาในเพลงก็คือน้ำ Debussy เคยกล่าวไว้ว่า Music is the expression of the movement of waters, the play of curves described by changing breezes. เพลงนี้คงเป็นหลักฐานได้อย่างดีเช่นเดียวกับ La Mer เริ่มเพลงมาก็จะมี เสียง Bass คู่ 5 perfect ถ้าลองนึกภาพ เราคงจะเปรียบได้กับก้อนหินเล็กๆตกลงในบ่อน้ำนิ่ง แล้วผิวน้ำที่กระเพื่อมไปรอบๆเป็นวงก็เปรียบได้กับ chord ที่ไล่ขึ้นลงเหนือเบสคู่ 5 โดยมีโน้ตแนวกลางลอยอยู่ระหว่างนั้นเป็นทำนอง ทำนองหลักโน้ต 3 ตัวนี้จะเป็น motive เล็กๆเราจะเจออีก 3 ครั้งในตอนกลางเพลงและตอนจบ

4 Motive B with rhythmic alteration
Motive A Motive B with rhythmic alteration Motive B A B Coda Bar 1-24 25-35 36-50 51-71 72-95 Turning Point 9,18 43,49 57,66 72(A) 79(B) 82(Coda-A) Climax 30-32 57-59 รูปแบบของเพลงนี้ คงต้องเรียกว่า Free form แต่ว่าถ้าดูจาก Motive เราอาจจะบอกได้ว่าเป็น Rondo form เพราะถึงจะเป็น ABABABA แต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่การกลับมาที่ทำนองเดิมมีเนื้อหาเหมือนเดิมทุกอย่าง เราก็จะได้ออกมาอย่างที่เห็นในตาราง โดยเราอาจจะรวมช่วงหลังเป็น Coda ก็ได้เพราะ ทำนองตอนหลังนั้นเล็กมาก

5 General Characteristics of Debussy Compositional Style
Harmony 7th, 9th, 11th, 13th Quartal Chord, Quintal Chord Scales Pentatonic, Whole tone Mode Altered scales Parallel chord movement หลังจากที่ได้ยินตอนต้นของท่อนแรกกันไป เราคงจะรู้สึกได้ว่า Debussy นั้นมีการแต่งที่เฉพาะตัวค่อนข้างมากกันเลยทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแต่งเพลงทั่วๆโดยคร่าวๆของเขานะคะ ลักษณะการแต่งเพลงของ Debussy ก็จะมีการใช้ harmony ที่ใหม่มากในสมัยนั้นอย่างการ add 7th, 9th, 11th, 13th ซึ่งเราเห็นได้ทั่วไปตามเพลง นอกจากนี้ยังมีการใช้ Quartal chord และ quintal chord ให้เห็น Quartal Chord คือ Chord ที่สร้างขึ้นจากการทบคู่ P4th Quintal ก็จะคือ Chord ที่สร้างจากคู่ P5th พวกscale ก็จะไม่ใช้เป็นแค่ major minor ธรรมดา บางทีเราก็จะเจอ pentatonic กับ whole tone scale ถ้าอย่างในท่อนที่ 2 ที่กำลังจะพูดถัดไปนี้ก็จะมีการใช้ mode แล้วก็ altered scale ด้วย และอีกอย่างที่เขาใช้ให้เห็นก็คือ parallel chord movement ซึ่งคือการเลื่อน chord ขึ้นลงแต่ยังคง structure ของ chord ไว้แบบเดิม

6 Hommage à Rameau (Homage to Rameau)
Les Fetes de Polymnie by Jean-Philippe Rameau Sarabande – slow and serious dance Longest in Images and very highly developed piece Orchestral piece on the piano G-sharp minor, Meter 3/2 เพลงที่ 2 ใน Images คือ Hommage a Rameau หรือก็คือ Homage to Rameau ในระหว่างที่ Debussy กำลังเขียน Images อยู่นั้น Debussy ในขณะเดียวกันก็กำลัง edit Opera Ballet เรื่อง Les Fetes de Polymnie ของ Jean-Philippe Rameau Rameau เป็นทั้งนักแต่งเพลงและนัก Keyboard Rameau เรียกได้ว่าเป็นนัก Keyboard ที่เก่งมากในฝรั่งเศสสมัยนั้น และยังเป็นผู้เขียนทฤษฏีดนตรีที่มีอิทธิพลในวงการ เพลงๆนี้เป็นเพลงที่ Debussy แสดงความเคารพให้กับนักดนตรียุคบาโรคท่านนี้ โดยเพลงนี้เป็นเพลงแบบ Sarabande ซึ่งเป็นเพลงเต้นรำที่เก่าแก่มีต้นกำเนิดในยุค ศตวรรษที่ 16 คนนิยมแต่งกันมากในสมัยบาโรค ตลอดเพลงๆนี้เป็นเพลงช้ามีความ Serious จริงจัง ถึงแม้จะเป็น Sarabande ก็ตาม ถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆใน Images ที่แต่งให้เปียโน 2 book แล้ว เพลงนี้เป็นเพลงที่ยาวที่สุด และมีความซับซ้อนมาก ถ้าให้เปรียบเทียบเพลงๆนี้ก็คงจะเปรียบเทียบได้กับเป็นเพลงของวง orchestra บน piano อันนี้ก็จะเป็นตอนเริ่มต้นเพลงนะคะ เพลงนี้เริ่มต้นด้วยทำนองที่ไม่มีอะไรประกอบเลยเป็นโน้ต octave พอได้ยินก็เหมือนเราย้อนเวลาไปในอดีต โน้ต Triplet ให้ความลื่นไหลไปเรื่อยๆ Dotted Rhythm ให้ความรู้สึกถึงความคมของ เพลงนี้อยู่ใน Key G# minor จังหวะ 3/2 ถ้าเป็นจังหวะ sarabande โดยปกติจะเป็นจังหวะ ¾ อยู่แล้ว ถ้าเราแบ่งส่วนเพลง เราคงจะแบ่งได้ 4 section ตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาข้างใน Section 1 Bar 1-13 Opening Sarabande Section 2 Bar 14-30 Dreamy Feeling Section 3 Bar 31-56 Dance Section 4 Bar 57-76 Coda with Mysterious Ending

7 Mouvement (Movement) Whirring triplets like a hovering insect throughout the piece Difficult technique Similar to the spirit of Jardins sous la Pluie (3rd movement of Estampes) หลังจากฟังตอนต้นเพลงกันไปเล็กน้อย เราก็คงไม่ต้องอธิบายมากนักว่าทำไม Debussy ถึงให้ชื่อท่อนว่า Mouvement หรือ การเคลื่อนไหว นอกจากจุดเด่นที่ triplet ที่ดังหึ่งๆตลอดเพลงแล้ว เพลงนี้ยังอาจเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มี technique ยากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ท่อนอีกด้วย ทั้งเพลงเราจำเป็นจะต้อง control จังหวะของ triplet ให้นิ่งโดยที่ยังคงความเบาเอาไว้ และยังมีทั้งตรงที่เป็น chord melody สลับกับ leaping octave F# ที่ไล่ไป Climax และในช่วงตอนจบที่เป็น whole tone ไล่ขึ้นซึ่งเป็น technique ที่ยากมากๆอีกด้วยที่จะเล่นให้ Clear อีกอย่างที่น่าคิดก็คือ ถ้าคนไหนที่เคยได้ยินและจำ Estampes ได้จะรู้สึกได้เลยว่า Jardins sous la Pluie หรือท่อนที่ 3 ของ Estampes นั้นให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเพลงนี้มากทีเดียว

8 Mouvement (Movement) C Major Very square structure Meter 2/4 Section 1
Bar 1-25 26-41 42-66 67-88 89-110 และสุดท้ายที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ถ้าเรามาลองนับจำนวนห้องของเพลงนี้และแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ ดู structure ของเพลงเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าแต่ละส่วนมันมีความสมดุลมากเรียกว่าเป็น symmetry ก็ได้ อันนี้ก็เป็น introduction เล็กๆสำหรับ Debussy Images Book I ค่ะ

9 Debussy’s Images Book I
1 Reflets dans l'eau 2 Hommage à Rameau 3 Mouvement Debussy’s Images Book I


Download ppt "Debussy’s Images Book I"

Similar presentations


Ads by Google