Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VY_32_INOVACE_3B20 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Budinská Jaroslava The Periods of American Literature.

Similar presentations


Presentation on theme: "VY_32_INOVACE_3B20 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Budinská Jaroslava The Periods of American Literature."— Presentation transcript:

1 VY_32_INOVACE_3B20 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Budinská Jaroslava The Periods of American Literature

2 The Periods of American Literature The Periods of American Literature

3 1.Colonial and Revolutionary Periods (1607 – 1783) Historical background: 1607 – English colonies – South ( Virginia..) 1607 – English colonies – South ( Virginia..) 1620- English colonies – North ( New England..) 1620- English colonies – North ( New England..) Periods of American Literature Periods of American Literature

4 after 1629 great Puritan exodus to N after 1629 great Puritan exodus to N after Civil war in England - Royalists to S after Civil war in England - Royalists to S Dutch colonies – Middle Dutch colonies – Middle Spanish – Florida, Mexico… Spanish – Florida, Mexico… French - Luisiana, part of Canada… French - Luisiana, part of Canada… constant wars finish with the victory of English 1763 constant wars finish with the victory of English 1763

5 literature in the N based on religious tradition---- religious books, maps, descriptions literature in the N based on religious tradition---- religious books, maps, descriptions 1 st American poet – Edward Taylor 1 st American poet – Edward Taylor in the S rich plantations owners prefered imported books from England in the S rich plantations owners prefered imported books from England ie. Literature + culture + education developd faster in the N ie. Literature + culture + education developd faster in the N ( 1636 - Harvard College, 1690 Yale University, printing press used,) ( 1636 - Harvard College, 1690 Yale University, printing press used,)

6 The New England Primer The New England Primer ( 5 mill. copies printed up to 1830) ( 5 mill. copies printed up to 1830) The Alphabet The Alphabet In Adam s fall In Adam s fall We sinned all. We sinned all. The life to mand The life to mand This Book attend. This Book attend. The Cats play and after slay. The Cats play and after slay. A Dog will bite A Dog will bite A thief at night. A thief at night.

7 After the war with France the financial situation of Britain worsened After the war with France the financial situation of Britain worsened Heavy taxes imposed on the colonies….. 1775 open fight started, the war ended 1781… peace treaty signed in 1783 Heavy taxes imposed on the colonies….. 1775 open fight started, the war ended 1781… peace treaty signed in 1783 Literature – political character- pamphlets – represented by the men who led the Revolution, wrote the Constitution Literature – political character- pamphlets – represented by the men who led the Revolution, wrote the Constitution Benjamin Franklin Benjamin Franklin Thomas Paine Thomas Paine Thomas Jefferson – the main author of the Declaration of Independence – signed on 4 th July 1776 Thomas Jefferson – the main author of the Declaration of Independence – signed on 4 th July 1776

8 2. Republic Period 1783- 1861 DF DF Development of pride., self- confidence, feelings being American - Romanticism connected with nationalism ( Washington Irwing, J. F. Cooper…) Development of pride., self- confidence, feelings being American - Romanticism connected with nationalism ( Washington Irwing, J. F. Cooper…) Edgar Allan Poe (The Raven, The Pit and the Pendulum……) Edgar Allan Poe (The Raven, The Pit and the Pendulum……)

9 3. After the Civil War ( 1861-1865) American nation moved westwards.. new literary era of humour + Realism ( new topics – the AmericanWest – model for all westerns) American nation moved westwards.. new literary era of humour + Realism ( new topics – the AmericanWest – model for all westerns) American Frontier Humour American Frontier Humour Mark Twain (The Gilded Age, Tom Sawyer, Huckeberry Finn…) Mark Twain (The Gilded Age, Tom Sawyer, Huckeberry Finn…)

10 4. Naturalism (turn of 19 – 20 cent.) authors describe the ugliness of life, where money- making dominates, destroys human character, put aside all human values authors describe the ugliness of life, where money- making dominates, destroys human character, put aside all human values Stephen Crane - The Red Badge of Courage Stephen Crane - The Red Badge of Courage Theodore Dreiser – An American Tragedy Theodore Dreiser – An American Tragedy

11 5. The Lost Generation (after WWI ) Gertruda Stein – a lady poet, Hemingway‘s friend Gertruda Stein – a lady poet, Hemingway‘s friend Ernest Hemingway (A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea ….) Ernest Hemingway (A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea ….) F. S. Fitzgerald (The Great Gatsby…) F. S. Fitzgerald (The Great Gatsby…)

12 6. The Beat Generation ( 50‘s, 60‘s ) Rebells against the establishment Rebells against the establishment New York, San Francisco New York, San Francisco Jack Kerouac (On the Road..) Jack Kerouac (On the Road..) Alen Ginsberg (The Howl, The King of May…) Alen Ginsberg (The Howl, The King of May…) Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso

13 7. Contemporary Literature John Updike, Ken Kesey, Tennessee Williams, Artur Miller, Norman Mailer, Joseph Heller, William Styron etc. John Updike, Ken Kesey, Tennessee Williams, Artur Miller, Norman Mailer, Joseph Heller, William Styron etc.

14 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_3B20 Jméno autora: Mgr. Jaroslava Budinská Název práce: The Periods of American Literature Předmět: anglický jazyk Ročník: 3 ‐ 4 (B1 ‐ B2) pilotováno ve 4. ročníku Časová dotace: cca 20 minut Vzdělávací cíl: seznámit se s historií a literaturou anglicky mluvící země Inovace: využití prostředků ICT, mezipředmětové vztahy Poznámka: prezentace slouží jako přehled literatury US Vytvořeno: 3.2.2013


Download ppt "VY_32_INOVACE_3B20 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Budinská Jaroslava The Periods of American Literature."

Similar presentations


Ads by Google