Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Effektiva Plattvärmeväxlare.

Similar presentations


Presentation on theme: "Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Effektiva Plattvärmeväxlare."— Presentation transcript:

1 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Effektiva Plattvärmeväxlare som Förångare i Värmepumpar - Vidare Studier Joachim Claesson, Civ.Ing., Doktorand Inst. Energiteknik Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik KTH Stockholm

2 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Introduktion

3 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Introduktion

4 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Enfaskarakteristik Jämförelse med publicerade korrelationer

5 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Enfaskarakteristik Kontinuerlig övergång mellan låga och höga Reynoldstal

6 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Tvåfaskarakteristik Hög ånghaltLåg ånghalt

7 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Tvåfaskarakteristik

8 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden 0 2 4 6 8 10 12 0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00 Vapor quality, x [-]  [-] Tvåfaskarakteristik

9 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 02004006008001 0001 2001 4001 6001 800 Measured  p f [mbar] Predicted  p f [mbar] L-M 'Norm' Tvåfaskarakteristik

10 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Tryckfallet i förångaren försummas! Förångare Typisk temperaturprofil

11 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Boiling visualization

12 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Variera yteffekt och massflöde

13 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Variera yteffekt och massflöde

14 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Variera yteffekt och massflöde

15 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Variera massflöde och ingående ånghalt vid konstant yteffekt

16 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Variera yteffekt och mass flöde

17 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Motströms och medströmskoppling

18 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Inverkan av brineflödet

19 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Inverkan av brineflödet

20 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare

21 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare “Optimal” brinetemperaturdifferens

22 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare LMTD korrektionsfaktor

23 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Areafördelning

24 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Flödesdistribution  t sup =2°C  t sup = 4°C  t sup = 6°C  t sup = 8°C  t sup = 10°C Compressor speed 50 Hz

25 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Förångare Flödesdistribution  t sup =2°C  t sup = 4°C  t sup = 6°C  t sup = 8°C  t sup = 10°C Compressor speed 70 Hz

26 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Värmepump

27 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Värmepump

28 Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Under construction …


Download ppt "Joachim Claesson, M.Sc. Dept. of Energy Technology Div. of Applied Thermodynamics and Refrigeration Royal Institute of Technology Sweden Effektiva Plattvärmeväxlare."

Similar presentations


Ads by Google