Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

? 2010 Nationellt prioriterad satsning i DK & SE Europeiskt konsortium (drivs av 80 pers. i 9 länder) Food4FutureKIC ”Knowledge and Innovation Community”

Similar presentations


Presentation on theme: "? 2010 Nationellt prioriterad satsning i DK & SE Europeiskt konsortium (drivs av 80 pers. i 9 länder) Food4FutureKIC ”Knowledge and Innovation Community”"— Presentation transcript:

1

2 ? 2010 Nationellt prioriterad satsning i DK & SE Europeiskt konsortium (drivs av 80 pers. i 9 länder) Food4FutureKIC ”Knowledge and Innovation Community” 2012 2011-12 2014 Förening etablerad DK/SE (triple helix)

3 30.11.2011 The future process MFF 2014-2020 EU budget Feb. 2013 April 2013 Horizon 2020 budget incl. EIT/KIC Q4 2013 KIC call Decision on KIC themes

4 Management team European Strategy Board Regional boards Regional secretariats Working groups Foodbest coordinator Foodbest Governance and organising capacity Content Business Model Education Lobby/ Communication Legal framework Innovation/ Entrepreneurship

5 Management team European Strategy Board Regional boards Regional secretariats Working groups Foodbest coordinator The Foodbest Council DK/SE gathers Danish/Swedish stakeholders Foodbest Council DK/SE DK /SE

6 Bent Claudi Lassen (Chair), Foodbest >> European Strategy Board Per Eriksson, (Vice chair) Vice-Chancellor, Lund University >> European Strategy Board Jais Valeur, Executive Vice President, Arla Foods amba Erik Bisgaard Madsen, Vice Dean, University of Copenhagen – Faculty of Science Greta Jakobsen, Director, Marinova, former chairman of The Danish Food Industry Agency Søren E. Frandsen, Pro-Vice-Chancellor, Aarhus University Hans Elbek Pedersen, Vice President Innovation Food, Dupont Lisa Sennerby Forsse, Vice-Chancellor, Swedish University of Agricultural Sciences Ulf Sonesson, Research Director, SIK – Swedish Institute for Food and Biotechnology Jörgen Haglind, Senior Vice President for Communications, TetraLaval Mats Larsson, R&D Director, Lantmännen Board of Foodbest Council DK/SE

7 The content process 1.Interesse og kompetencer fra industri og universiteter 2.20 regionale skrivegrupper for prioriterede BOA’s DK/SE -Opstartsworkshop for dansk-svenske coordinators & co-drivers 08.02.2013 - Efter workshop inviteres en bred kreds af stakeholers til at deltage i grupperne - Deadline 06-13 3.Under maj-juni sammenkobles grupperne på tværs af Europa


Download ppt "? 2010 Nationellt prioriterad satsning i DK & SE Europeiskt konsortium (drivs av 80 pers. i 9 länder) Food4FutureKIC ”Knowledge and Innovation Community”"

Similar presentations


Ads by Google