Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Firm through the fiercest drought and storm.

Similar presentations


Presentation on theme: "Firm through the fiercest drought and storm."— Presentation transcript:

1 Firm through the fiercest drought and storm.
YNG NGHRIST EI HUN MAE NGOBAITH I, IN CHRIST ALONE MY HOPE IS FOUND, Ef yw ngoleuni, nerth a’m cân; He is my light, my strength, my song: Mewn stormydd llym, a sychder blin This cornerstone, this solid ground, F’ amddiffyn ydyw yn y tân; Firm through the fiercest drought and storm. Aruthrol Gariad, heddwch gwir, What heights of love, what depths of peace, Sy’n lleddfu f’ofn mewn brwydrau hir, When fears are stilled, when strivings cease! ‘Niddanydd yw, fy ngobaith oll, My comforter, my all in all, Safaf am byth yng nghariad Crist. Here in the love of Christ I stand.

2 Yng Nghrist ei hun! Fe wisgodd gnawd,
In Christ alone who took on flesh, Duwdod yn atgas gan y byd! Fullness of God in helpless babe! Cyflawnder nefoedd yma’n dlawd This gift of love and righteousness, Cyfiawnder Duw a Chariad drud! Scorned by the ones He came to save Fe hoeliwyd holl wrthryfel dyn Till on that cross as Jesus died, Wrth groesbren, yn ei gorff ei hun. The wrath of God was satisfied Yr Iawn di-fai dros Bechod yw For ev’ry sin on Him was laid; Yma trwy haeddiant Crist rwy’n byw. Here in the death of Christ I live.

3 Yng nghroth y bedd claddwyd y Gwir,
There in the ground his body lay, Goleuni’r Byd mewn beddrod du, Light of the world by darkness slain, Ffrwydrodd o’r bedd, daeth gwawrddydd clir, Then bursting forth in glorious day, Ar atgyfodiad Iesu cry! Up from the grave He rose again! A’i Goncwest Ef yw nghoncwest i, And as He stands in victory, Rwy’n eiddo’i Grist, mae’n eiddo i mi, Sin’s curse has lost its grip on me, Nid oes gan angau golyn mwy, For I am His and He is mine, Fe’m prynwyd trwy ei werthfawr waed! Bought with the precious blood of Christ!

4 Nid ofnaf fyw na marw mwy No guilt in life, no fear in death,
Crist dorrodd afael angau tlawd, This is the pow’r of Christ in me; Rhwng fy nghenhedliad hyd fy medd From life’s first cry to final breath, Iesu yw Arglwydd fy holl rawd. Jesus commands my destiny. Er cryfder Uffern, cynllwyn dyn, No pow’r of hell, no scheme of man, Rwy’n gadarn ynddo Ef ei Hun; Can ever pluck me from His hand; Bob dydd o’m hoes, hyd nes y daw Till He returns or calls me home, Safaf am byth trwy allu Crist. Here in the pow’r of Christ I’ll stand.  Music: Keith Getty Words: Stuart Townend Cyf. Watcyn James Copyright © 2001 Thankyou Music/Adm.


Download ppt "Firm through the fiercest drought and storm."

Similar presentations


Ads by Google