Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Foxtrot se propojil se světem KNX Teco a.s. uvádí na trh softwarovou a hardwarovou podporu propojení systému Foxtrot s instalacemi založenými na EIB/KNX.

Similar presentations


Presentation on theme: "Foxtrot se propojil se světem KNX Teco a.s. uvádí na trh softwarovou a hardwarovou podporu propojení systému Foxtrot s instalacemi založenými na EIB/KNX."— Presentation transcript:

1 Foxtrot se propojil se světem KNX Teco a.s. uvádí na trh softwarovou a hardwarovou podporu propojení systému Foxtrot s instalacemi založenými na EIB/KNX Listopad 2012

2 Tecomat Foxtrot Tecomat Foxtrot CIB – Common Installation Bus® BAOS 771, 772 KNX IP Gateway Weinzierl Serial ports Mosaic IEC 611131 Propojení světa KNX a světa PLC Tecomat Foxtrot LAN, IP

3 1/0/8 Group address Data point type 1.9.3 HW address 1.3.5 HW address 1.5.7 HW address of gateway Object 1 for 1/0/8 Group address / Data point type Object 2 for Object 3 for Object 4 for Object n for Up to 250 objects in BAOS 771 Up to 1000 objects in BAOS 772 BAOS (Bus Access and Object Server) Foxtrot (with KNXLib function blocks) Named variable 1 for 1/0/8 Group address / Data point type Named variable 2 forNamed variable 3 forNamed variable 4 forNamed variable n for Od skupinové adresy KNX k pojmenované proměnné v programu v Mosaicu Tecomat Foxtrot Mosaic IEC 611131


Download ppt "Foxtrot se propojil se světem KNX Teco a.s. uvádí na trh softwarovou a hardwarovou podporu propojení systému Foxtrot s instalacemi založenými na EIB/KNX."

Similar presentations


Ads by Google