Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Jeg hedder Professor dr. ABC – og det er min familie.

Similar presentations


Presentation on theme: "© 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Jeg hedder Professor dr. ABC – og det er min familie."— Presentation transcript:

1 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Jeg hedder Professor dr. ABC – og det er min familie.

2 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved

3 Det er min far.

4 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min mor.

5 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min bror.

6 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min søster.

7 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min bedstemor.

8 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min bedstefar.

9 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min tante.

10 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min onkel.

11 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min fætter.

12 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min kusine.

13 © 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Det er min familie.


Download ppt "© 2009 Frauke Ahrens. All Rights Reserved Jeg hedder Professor dr. ABC – og det er min familie."

Similar presentations


Ads by Google