Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Unit 21 FASHION – MODA Relative Clauses - Sıfat Cümleleri.

Similar presentations


Presentation on theme: "Unit 21 FASHION – MODA Relative Clauses - Sıfat Cümleleri."— Presentation transcript:

1 Unit 21 FASHION – MODA Relative Clauses - Sıfat Cümleleri

2 Hareket eden resimlere sahip elbiseler Clothes Hangi elbiseler? Elbiseler hareket eden resimlere sahip. Clothes WHICH Clothes WHICH have got Clothes WHICH have got moving images

3 Moda şeyleri seven kişiler people Hangi kişiler? Kişiler moda şeyleri sever People WHO People WHO love People WHO love trendy things Sıfat cümlesi “moda şeyleri seven kişiler”

4 Alışverişkolik olan insanlar People Hangi insanlar? People WHO İnsanlar alışverişkoliktir. People WHO are People WHO are shopaholic

5 elbiselerŞık ve rahat olan elbiseler Clothes Hangi elbiseler? Clothes WHICH Elbiseler şık ve rahattır. Clothes WHICH are smart and comfortable

6 Değişen renklere sahip elbiseler Clothes Clothes which Clothes which have Clothes which have changing colours Beni gören adam The man The man who The man who saw The man who saw me.

7 Beni seven kız The girl The girl who The girl who loveS The girl who loves me. Geniş paçalara (bacaklara) sahip pantolonlar Trousers Trousers which Trousers which have got Trousers which have got wide legs.

8 Üzerlerinde çiçekler olan gömlekler The shirts The shirts which The shirts which have got The shirts which have got flowers on Kendilerine ne yakışıyorsa onu giyen kişiler People People who People who wear People who wears what suits them

9 Modayı takip etmeyen insanlar People People who People who don’t follow People who don’t follow the fashion Moda bilinçli (moda hakkında her şeyi bilen) insanlar People People who People who are People who are fashion conscious

10 Moda kurbanı olan insanlar “giymiş ama yakışmamış” People (men) People who People who are People who are fashion victims mızModa kurbanı olarak adlandırdığımız insanlar People (men) WHOMPeople WHOM People WHOM we call fashion victims

11 mizSoğuk havada giydiğimiz elbiseler Clothes whichClothes which weClothes which we wear Clothes which we wear in cold weather mizModaya duyarlı dediğimiz insanlar People WHOMPeople WHOM wePeople WHOM we call People WHOM we call fashion conscious

12 mızGiysilerimizi satın aldığımız dükkanlar Shops Shops which weShops which we buy Shops which we buy our outfits Herkesin sevdiği öğrenci The student WHOMThe student WHOM SThe student WHOM everybody loveS

13 ğimSatın almak istediğim araba The car whichThe car which IThe car which I want to buy gördüümSinemanın dışında gördüğüm adam The man WHOMThe man WHOM IThe man WHOM I saw The man WHOM I saw outside the cinema

14 ımPazardan satın aldığım giysiler The clothes whichThe clothes which IThe clothes which I bought The clothes which I bought from bazaar.


Download ppt "Unit 21 FASHION – MODA Relative Clauses - Sıfat Cümleleri."

Similar presentations


Ads by Google