Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft Confidential Viridian Windows Server Virtualization Hyper-V System Center Virtual Machine Manager.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft Confidential Viridian Windows Server Virtualization Hyper-V System Center Virtual Machine Manager."— Presentation transcript:

1 Microsoft Confidential Viridian Windows Server Virtualization Hyper-V System Center Virtual Machine Manager

2 Microsoft Confidential Virtual PC, Virtual Server Win2003 or WinXP Kernel VMM.sys Ring 0 Hardware Ring 1 Ring 3 Windows in VM VM Additions Guest Applications Ring 3 Virtual Server Service IIS Admin Web Site Provided by Windows Virtual Server Others Virtual hardware Värd-operativGäst-operativ Ring 1

3 Microsoft Confidential Hyper-V Windows (core) Kernel Windows Hypervisor Ring 0 Hardware PrimärpartitionSekundärpartition Ring 3 Guest Applications Ring "-1 Windows VMBus Enlightments Kernel VSPsVSCs Virtualization Stack VM Service WMI VM Worker Provided by Windows Win Virtualizaton Others Drivers

4 Microsoft Confidential Virtual Server 2005 Arkitektur Windows Server 2003 or Windows XP Kernel VMM Kernel Kernel Mode User Mode Virtual Server Service IIS Virtual Server WebApp Provided by: Microsoft ISV OEM Virtual Server “Designed for Windows” Server Hardware Ring 1: Guest Kernel Mode Windows (NT4, 2000, 2003) VM Additions Ring 0: Kernel Mode VMM Kernel Ring 3: User Mode Guest Applications Host OS Guest OS

5 Monolithic vs. Microkernelized  Monolithic hypervisor Enklare än en kernel men fortfarande komplex Enklare än en kernel men fortfarande komplex Innehåller egna drivrutiner Innehåller egna drivrutiner  Microkernelized hypervisor Enkel partitionerings funktionalitet Enkel partitionerings funktionalitet Ingen tredjepartskod Ingen tredjepartskod Drivrutiner körs i gästoperativen Drivrutiner körs i gästoperativen VM 1 (“Admin”) VM 3 Hardware Hypervisor VM 2 (“Child”) VM 3 (“Child”) Virt. Stack VM 1 (“Parent”) Drivers Hypervisor VM 2 Hardware Drivers VMware ESX Approach Windows Server Virtualization Approach

6 Applications Non- Hypervisor Aware OS Windows Server 2008, 2003 Windows Kernel VSC VMBus Emulation VMBus “Designed for Windows” Server Hardware Windows Server 2008, x64 Windows Kernel Xen-Enabled Linux Kernel Linux VSC Hypercall Adapter PrimärpartitionSekundärpartition VMBus Windows hypervisor VSP VM Service WMI Provider VM Worker ProcessesOS ISV / IHV / OEM WSv MS/ XenSource User Mode Kernel Mode Provided by: Hyper-V Windows Server 2008, x64 Windows Kernel Windows Drivers Windows Drivers

7 Microsoft Confidential Hardware enabled DEP -AMD (NX) -Intel (XD) Hardware assisted virtualization -AMD-V -Intel VT Windows Server 2008 x64 Editions Hyper-V Requirements

8 Microsoft Confidential Virtual Server 2005 vs. Hyper-V Virtualization Feature Virtual Server 2005 R2 Windows Server virtualization 32-bit Virtual MachinesYes 64-bit Virtual MachinesNoYes Multi Processor Virtual MachinesNoYes, 4 core VMs Virtual Machine Memory Support3.6GB per VM32GB per VM Managed by System Center Virtual Machine Manager Yes Support for Microsoft Clustering ServicesYes Host side backup support (VSS)Yes Scriptable / ExtensibleYes, COMYes, WMI User InterfaceWeb InterfaceMMC 3.0 Interface

9 Microsoft Confidential Multilevel Approach InfrastrukturHanteringApplikationerInteroperabilitet ManagementIntegrated Physical & Virtual Management Virtual Management Only Quick-MigrationFree as part of Windows Server Additional $$$ Guest Multi-processing4-core support (free)2/4-core (Additional $$$) Large Memory Support32GB per VM16GB per VM Architecture SupportX86 & x64 Hyper-VVMWare ESX Server

10 Microsoft Confidential Windows Server 2008 RC0 Windows Server virtualization preview System Center Virtual Machine Manager RTM NOW Virtual Server 2005 R2 SP1 System Center Virtual Machine Manager Beta Hyper-V (within 180 days of the release of Windows Server 2008) System Center Virtual Machine Manager R2 Before 2008 Virtualization Roadmap

11 Microsoft Confidential Server konsolidering via virtuell migration VM skapande och konfigurering Server hälsomonitorering & hantering Prestandarapportering och analys Patchhantering & mjukvaru-uppgradering VM backup och återställning Katastrofåterställning System Center

12 Administrera den virtuella miljön från en plats P2V och V2V migration Bibliotek Template Intelligent Placement Xen och Vmware i version 2 Powershell System Center Virtual Machine manager

13 Microsoft Confidential Virtual Machine Manager Self Service Web Portal  Web-interface som tillåter användare att skapa och använda sina egna virtuella maskiner.  Admin kontrollerar access genom policies.

14 Microsoft Confidential VM Placering: Host Ratings Host Rating = (Free CPU * CPU Weight) + (Free Memory * Memory Weight) + (Free Disk * Disk Weight) + (Free Network * Network Weight) Host Rating equal 0 if any of the thresholds have been violated.

15 Demo System Center Virtual Machine Manager

16 Microsoft Confidential Live uppdatering Gruppering av värd-datorer Centralt bibliotek Vy över VM:s Kontext- baserade alternativ

17 Summering Hyper-V Hypervisor Ny arkitektur System Center Virtual Machine Manager Administrera den virtuella miljön från ett ställe Bibliotek Intelligent Placement

18 Tack! http://blogs.technet.com/marlund http://nullsession.com

19 Microsoft Confidential Resurser  Microsoft Virtual Server Site www.microsoft.com/virtualserver  Windows Hardware Developer Central (WHDC) www.microsoft.com/whdc/default.mspx  Technical Communities www.microsoft.com/communities/products/default.mspx  Microsoft Public Newsgroups http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx  Technical Chats and Webcasts www.microsoft.com/communities/chats/default.mspx www.microsoft.com/webcasts  Microsoft Blogs www.microsoft.com/communities/blogs


Download ppt "Microsoft Confidential Viridian Windows Server Virtualization Hyper-V System Center Virtual Machine Manager."

Similar presentations


Ads by Google