Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hartelijk welkom bij de Nederlandse Bridge Academie Hoofdstuk 12 Het tweede bijbod (2) 1Contract 2, hst 12.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hartelijk welkom bij de Nederlandse Bridge Academie Hoofdstuk 12 Het tweede bijbod (2) 1Contract 2, hst 12."— Presentation transcript:

1 Hartelijk welkom bij de Nederlandse Bridge Academie Hoofdstuk 12 Het tweede bijbod (2) 1Contract 2, hst 12

2 ? N W O Z westoost 1♣ 1♥ 2♣ 2Contract 2, hst 12

3 N W O Z westoost 1♣ 1♥ 2♣ (12-15, éénkleurenspel) 3Contract 2, hst 12 ♠ 764 ♥ 6 ♦ AH4 ♣ HVB753

4 ? N W O Z westoost 1♥ 1♠ 3♥ 4Contract 2, hst 12

5 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 3♥ (16-17, éénkleurenspel) 5Contract 2, hst 12 ♠ A4 ♥ AVB943 ♦ VB4 ♣ H93

6 ? N W O Z westoost 1♥ 1♠ 1SA 6Contract 2, hst 12

7 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 1SA (12-14, evenwichtig) 7Contract 2, hst 12 ♠ 84 ♥ AB943 ♦ AB4 ♣ H93

8 ? N W O Z westoost 1♥ 1♠ 2♣ 8Contract 2, hst 12

9 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 2♣ (12-17, tweekleurenspel) 9Contract 2, hst 12 ♠ 4 ♥ AB943 ♦ AB4 ♣ HV93

10 ? N W O Z westoost 1♣ 1♥ 1♠ 10Contract 2, hst 12

11 N W O Z westoost 1♣ 1♥ 1♠ (12-17, verder op zoek) 11Contract 2, hst 12 ♠ VB64 ♥ B6 ♦ HV3 ♣ HV65

12 N W O Z westoost 1♦ 1♥ 2♦ ? 12Contract 2, hst 12 ♠ HB103 ♥ H1032 ♦ 52 ♣ 986

13 N W O Z westoost 1♦ 1♥ 2♦ pas 13Contract 2, hst 12 ♠ HB103 ♥ H1032 ♦ 52 ♣ 986

14 N W O Z westoost 1♣ 1♠ 2♠ ? 14Contract 2, hst 12 ♠ VB1073 ♥ AV32 ♦ 532 ♣ 6

15 N W O Z westoost 1♣ 1♠ 2♠ 4♠ 15Contract 2, hst 12 ♠ VB1073 ♥ AV32 ♦ 532 ♣ 6

16 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 1SA ? 16Contract 2, hst 12 ♠ VB73 ♥ 32 ♦ HB72 ♣ VB6

17 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 1SA 2SA 17Contract 2, hst 12 ♠ VB73 ♥ 32 ♦ HB72 ♣ VB6

18 N W O Z westoost 1♦ 1♥ 1♠ ? 18Contract 2, hst 12 ♠ VB73 ♥ AB32 ♦ 762 ♣ 54

19 N W O Z westoost 1♦ 1♥ 1♠ 2♠ 19Contract 2, hst 12 ♠ VB73 ♥ AB32 ♦ 762 ♣ 54

20 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 2♣ ? 20Contract 2, hst 12 ♠ AB73 ♥ H32 ♦ 72 ♣ H764

21 N W O Z westoost 1♥ 1♠ 2♣ 4♥ 21Contract 2, hst 12 ♠ AB73 ♥ H32 ♦ 72 ♣ H764

22 N W O Z westoost 1♦ 1♠ 2♣ ? 22Contract 2, hst 12 ♠ AB8753 ♥ B32 ♦ 72 ♣ 764

23 N W O Z westoost 1♦ 1♠ 2♣ 2♠ 23Contract 2, hst 12 ♠ AB8753 ♥ B32 ♦ 72 ♣ 764


Download ppt "Hartelijk welkom bij de Nederlandse Bridge Academie Hoofdstuk 12 Het tweede bijbod (2) 1Contract 2, hst 12."

Similar presentations


Ads by Google