Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Blik op de toekomst: lopende en geplande DOCG studies

Similar presentations


Presentation on theme: "Blik op de toekomst: lopende en geplande DOCG studies"— Presentation transcript:

1 Blik op de toekomst: lopende en geplande DOCG studies
Dr. Hanneke W.M. van Laarhoven Medische Oncologie Academisch Medische Centrum Blik op de toekomst: lopende en geplande DOCG studies Neoadjuvante chemoradiatie: surgery when needed (preSANO) Neoadjuvante chemoradiatie: targeted treatment (TRAP) Neoadjuvante/definitieve chemoradiatie: surgery if possible (TOR) Definitieve chemoradiatie: dosisintensificatie (ART-DECO) Dataregistratie (POCOP)

2 preSANO pre- Surgery As Needed for Oesophageal carcinoma
A single-arm feasibility trial Primary endpoint Correlation between the clinical response during CRE-I and CRE-II and the final pathological response in the resection specimen Secondary endpoints Serious complications during endoscopic and endosonographic tissue sampling R0-resection rates for all included patients that undergo resection

3 A single arm feasibility study
TRAP Chemoradiation, TRAstuzumab and Pertuzumab in resectable HER2+ esophageal carcinoma A single arm feasibility study Primary endpoint Withdrawal rate from surgery Secondary endpoints pCR Toxicity Post-operative complications

4 TOR Chemoradiotherapy followed by resection for patients with gevolgd a T4b oesofagus carcinoma Primary endpoint R0 resection (≥ 80% ) Secondary endpoints Post-operative complications Mortality Quality of life

5 ART-DECO A Randomized Trial of Dose Escalation in definitive Chemoradiotherapy for patients with Oesophageal cancer Primary endpoint Local recurrence rate (≥ 15% difference) Secondary endpoints Grade 3-4 toxicity Survival Landelijk Platform Radiotherapie voor Gastro Enterologische tumoren Er doen nu 15 radiotherapie instituten mee (van de 21 RT instituten in NL). Voor 2 instituten loop de aanvraagprocedure nog. De overige instituten doen geen RT voor oesofagus. Geen wezenlijk toegenomen toxiciteit in boost arm tot zover. In MD Anderson is recent een bijna vergelijkbare studie gestart, doch met cisplatin\5 FU en alleen voor plaveiselcelcarc. Direct contact met hen loopt

6 POCOP Acknowledgments Prospective Observational Cohort Study of
Oesophageal-gastric cancer Patients Acknowledgments Joel Shapiro, Bas Wijnhoven, Jan van Lanschot (preSANO) Maarten Anderegg, Mark van Berge Henegouwen (TOR) Maarten Hulshof (ART-DECO) Leonie Haverkamp, Jelle Ruurda (Oesofagus/maag parel)


Download ppt "Blik op de toekomst: lopende en geplande DOCG studies"

Similar presentations


Ads by Google