Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

OHT 13.1 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je.

Similar presentations


Presentation on theme: "OHT 13.1 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je."— Presentation transcript:

1 OHT 13.1 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Wat direct marketing is en waarom het belangrijker is voor marketingcommunicatie De doelstellingen en doelgroepen van direct marketing De media, instrumenten en methoden voor direct marketing Het belang van databasemarketing en het beheer van databases De bijdrage van direct marketing aan relatiemarketing Het meten van de effectiviteit van direct marketing

2 OHT 13.2 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Het verschil tussen massamedia en directe media

3 OHT 13.3 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Uitgaven aan direct marketing in Europa (2001)

4 OHT 13.4 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Doelstellingen en doelgroepen van direct marketing

5 OHT 13.5 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Direct marketing ter ondersteuning van verkoop

6 OHT 13.6 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

7 OHT 13.7 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Media en instrumenten voor direct marketing

8 OHT 13.8 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

9 OHT 13.9 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

10 OHT 13.10 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Geadresseerde direct mail per hoofd van de Europese bevolking, 2001

11 OHT 13.11 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Reacties op mailings in Groot-Brittannië

12 OHT 13.12 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 De verschillende functies van telemarketing

13 OHT 13.13 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 De marketingdatabase

14 OHT 13.14 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Stappen in het gebruik van databasemarketing

15 OHT 13.15 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 De loyaliteitsladder

16 OHT 13.16 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

17 OHT 13.17 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Categorieën van klanten en relaties

18 OHT 13.18 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

19 OHT 13.19 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011

20 OHT 13.20 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011


Download ppt "OHT 13.1 De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, Marketingcommunicatie, vierde editie © Pearson Education 2011 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je."

Similar presentations


Ads by Google