Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© Copyright 2012 Rendemint BV sustainable inside solutions.

Similar presentations


Presentation on theme: "© Copyright 2012 Rendemint BV sustainable inside solutions."— Presentation transcript:

1 © Copyright 2012 Rendemint BV sustainable inside solutions

2 © Copyright 2012 Rendemint BV begane grond

3 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV verdiepingen

4 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV begane grond

5 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV kan dit duurzaam? zonder extra kosten!

6 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 2 2892 kg bijdrage uitputting 2492 kg bijdrage afvalberg 2492 kg toxische emissie 2892 kg CO 2 emissie 1269 kg

7 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 3

8 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 3

9 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 3

10 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 3

11 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 3 materiaal 3000 kg bijdrage afvalberg 362 kg toxische emissie 90 kg CO 2 emissie - 2209 kg + 4% - 85 % - 96 % - 274 %

12 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 4 wisselen in seconden geen loodgieter geen technische dienst geen kosten

13 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV het vervolg

14 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV het vervolg

15 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 6

16 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV stap 7 toetsing vastleggen, bestek & tekeningen monitoren inkoop & productie monitoren verpakking & logistiek monitoren montage

17 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV significante footprint reductie volledig behoud van look and feel sterke toename flexibility geheel binnen budget

18 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV

19 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV

20 sustainable inside solutions © Copyright 2012 Rendemint BV

21 sustainable inside solutions


Download ppt "© Copyright 2012 Rendemint BV sustainable inside solutions."

Similar presentations


Ads by Google