Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wiskunde en ICT Met de billen bloot! Michel van 06 – 460 76 141 10 februari 2011.

Similar presentations


Presentation on theme: "Wiskunde en ICT Met de billen bloot! Michel van 06 – 460 76 141 10 februari 2011."— Presentation transcript:

1 Wiskunde en ICT Met de billen bloot! Michel van Ast m.vanast@aps.nl @mvanast 06 – 460 76 141 10 februari 2011

2 Stemkastjes

3

4 Teaching with Interactive Whiteboards Marzano & Haystead, 2009 A study that involved 85 teachers and 170 classrooms (…) in 23 percent of the cases, teachers had better results without the voting devices. Using voting devices was associated with a 26 percentile point gain in student achievement. Using the voting devices but doing little with the findings.

5 Social Media

6 Wiskundeleraren die wel op Twitter zitten gebruiken #epnwis

7

8 Social Media

9 Met de billen bloot

10 Digital Taxonomy of Bloom

11

12

13

14

15

16 Jing http://screencast.com/t/5fIVnaK73

17 Digital Taxonomy of Bloom

18 Hoe ziet uw gevulde taxonomy eruit? Gaat u ook met de billen bloot? Digital Taxonomy of Bloom

19 Augmented reality

20 Community Michel van Ast m.vanast@aps.nl @mvanast 06 – 460 76 141

21 Reservedia ;) Dan Meyer (@ddmeyer)


Download ppt "Wiskunde en ICT Met de billen bloot! Michel van 06 – 460 76 141 10 februari 2011."

Similar presentations


Ads by Google