Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Business Intelligence Semantic Model Tomislav Piasevoli SoftPro Tetral d.o.o.

Similar presentations


Presentation on theme: "Business Intelligence Semantic Model Tomislav Piasevoli SoftPro Tetral d.o.o."— Presentation transcript:

1

2 Business Intelligence Semantic Model Tomislav Piasevoli SoftPro Tetral d.o.o.

3

4

5 Sadržaj predavanja Što je BISM? PowerPivot SQL Server Denali Značaj BISM-a Smjernice

6 Preduvjeti interes za BI radoznalost

7 Za početak par pitanja... tko je dosad radio u PowerPivotu? tko je koristio PowerPivot na SharePointu? tko ima iskustva u izradi OLAP kocaka? tko je za izvještavanje koristio OLAP?

8 ŠTO JE BISM? 1

9 Analitički sustavi pretvaraju podatke u informacije ciljevi njihove arhitekture 1.optimizacija pristupa izvornim podacima 2.prilagodba podataka za analizu

10 I - Optimizacija pristupa podacima pohraniti podatke u strukture optimizirane za analizu i ad-hoc izvještavanje ili ih ostaviti kakvi jesu na izvoru osigurati –dobre performanse –fleksibilnost –skalabilnost –... koju tehnologiju koristiti?

11 MOLAP, ROLAP, HOLAP retkovno organizirane baze –MOLAP = multidimenzijska –ROLAP = relacijska –HOLAP = hibridna (samo za mjerne grupe) performanse na temelju agregacija particioniranje kompresija podataka (MOLAP) nisu ograničene raspoloživom memorijom

12 II - Prilagodba podataka za analizu 1.omogućiti analizu podataka kao da svi dolaze iz jednog izvora –izvori mogu biti različiti relacijske baze podataka Excel datoteke tekstualne datoteke RSS feeds,... –gdje napraviti povezivanje podataka iz distribuiranih sustava? 2.dati poslovno tumačenje podacima –kako ih učiniti razumljivim za krajnje korisnike?

13 Semantički model podataka sloj metapodataka nad podacima –opisuje koncepte (entitete) i veze (relacije) među njima –korisnički-orijentiran prikazuje ono što podaci i veze predstavljaju u stvarnom svijetu semantika = izučavanje značenja/smisla

14 UDM postojeći semantički model za BI došao sa SQL Server 2005 omogućuje povezivanje podataka iz različitih izvora –postavljanje relacija među tablicama –izrada kalkulacija u tablicama - kalkulirani stupci (T-SQL) nad cijelim modelom – MDX skripta (MDX) –kalkulacija nisu povezane (različiti jezici)

15 UDM – modeliranje podataka 1/3

16 UDM – modeliranje podataka 2/3

17 UDM – modeliranje podataka 3/3

18 UDM – analiza podataka

19 SQL Server 2005 Analysis Services MDX

20 SQL Server 2008 Analysis Services MDX

21 SQL Server 2008 R2 Analysis Services MDX

22 PowerPivot add-in for Excel 2010

23 POWERPIVOT 2

24 PowerPivot SQL Server 2008 R2 Analysis Services u integriranoj verziji pokriva personal i team BI segmente

25 Integracija Excel 2010SharePoint 2010 besplatan dodatak za Excel 2010 (www.powerpivot.com)www.powerpivot.com dolazi kao 32-bitna i 64- bitna aplikacija dolazi u sklopu SQL Server 2008 R2 x64 prilikom instalacije odabire se stavka SQL Server PowerPivot for SharePoint 25

26 VertiPaq in-memory stupčasto organizirana baza vrlo visoka kompresija podataka skalira linearno s brojem jezgri ne zahtjeva postavljanje agregacija, indekse i ostala podešavanja osmišljen da podržava particioniranje i paging za velike količine podataka (ali to ne radi u PowerPivotu)

27 BISM v1 novi semantički model za BI došao sa SQL Server 2008 R2 (za PowerPivot!) omogućuje povezivanje podataka iz različitih izvora –postavljanje relacija među tablicama –dodatne kalkulacije, na dva mjesta: u tablicama - kalkulirani stupci (DAX) nad cijelim modelom – kalkulirane mjere (DAX) –kalkulacija se mogu povezati (isti jezik)

28 BISM v1 nastao spajanjem sadašnjeg analitičkog (UDM = SSAS) i izvještajnog (SDML = SSRS) modela podataka s ciljem da s vremenom objedini –izvještavanje, analize, dashboard-e i scorecard-e –osobni, timski i korporacijski BI radi u cached (VertiPaq) modu

29 BISM v1 – modeliranje podataka

30 BISM v1 – analiza podataka

31 DEMO BISM v1 u SQL Server 2008 R2

32 Sažetak demo-a PowerPivot je zapakirana SSAS baza DAX funkcije su skrivene unutar MDX funkcija SharePoint upravlja sa BISM instancom SSAS-a novi DMV-ovi za BISM instance na SharePointu BISM modeli podržavaju MDX SQL Profiler VertiPaq SE events

33 SQL SERVER DENALI 3

34 BISM v2 jedan model za sve –izvještavanje, analize, dashboard-e i scorecard-e –osobni, timski i korporacijski BI ima relacijski i multidimenzijski API najavljeno je da će podržavati i cached (VertiPaq) i pass-through* (realtime) mod rada * samo za SQL Server izvore, zasad

35 Pass-through baza podataka ne postoji podaci ostaju u izvornim strukturama idealno za realtime analizu

36 BI semantički model i njegovi slojevi

37 Analysis Services Denali - UDM MDX

38 Analysis Services Denali - BISM MDX DAX

39 PowerPivot Denali add-in for Excel 2010

40 Najavljena poboljšanja BISM-a* hijerarhije, KPI, parent-child, drillthrough, perspektive dodatne DAX funkcije (RankX, DistinctCount, GroupBy, Lookup,...) security (role-based prema Active Directory-ju, column/row based) * ne znači da će se zaista i pojaviti u Denali-ju

41 Što BISM u Denali-ju neće imati? neke od mogućnosti UDM-a –skripte, akcije, prijevodi, role-playing dimenzije –objektni model –write-back ostalo –realtime za ne-SQL Server baze –MDX query podrška za realtime

42 UDM poboljšanja u Denali-ju uglavnom izvan GUI-a –ukidanje 4GB string store limita –bolja podrška za PowerShell –bolje mogućnosti monitoringa (XEvents) –razne optimizacije engine-a cilj je povećanje skalabilnosti SSAS baza (UDM instanci)

43 ZNAČAJ BISM-A 4

44 Prednosti BISM modela relativno jednostavan model (nema kocaka, dimenzija, mjera,...) brzi odziv bez obzira na detaljnost izvještavanja fleksibilan (svaki stupac je ujedno i mjera i dimenzija) DAX kalkulacije nalik Excel formulama relacijski model i oblik rezultata je bliži i razumljiviji većini ljudi

45 Isti semantički model za sve okoline

46 Skalabilnost ExcelSharePointDenali

47 Ostale prednosti BISM modela brži razvoj nego UDM izrada prototipa od strane samih korisnika –oni najbolje znaju što žele od podataka i što oni poslovno znače (semantika!) lakše izmjene modela smanjenje troškova izrade konačnog BI rješenja

48 Nove mogućnosti u modeliranju Izdvojeni primjeri s blogova –Marco Russo – ad-hoc joinsad-hoc joins –Thomas Ivarsson – master-detail designmaster-detail design –Alberto Ferrari – point-in-time, SCD-2, rankpoint-in-timeSCD-2rank –Marco Russo – ETL?ETL?

49 SMJERNICE 5

50 Pozicioniranje BISM-a MOLAP PowerPivot BISM Skalabilnost* Jednostavnost korištenja 2 GB 100 GB 5 TB izvor: Thomas Kejser, SQLCAT ROLAP 50 TB ColumnStore Skalabilnost = - dobra podrška za istovremene upite - neovisnost o raspoloživoj memoriji - dobre mogućnosti održavanja

51 Zaključak BISM nije zamjena za UDM DAX nije zamjena za MDX svaki model ima svojih prednosti BI arhitekti trebaju ocijeniti kada primjeniti koji model

52 Prednosti i mane složeni modeli m2m scope ad-hoc modeli leaf level

53 Implementatori većina postojećih rješenja ostaju na UDM-u nova rješenja –koristiti UDM za složene sustave (kompleksne kalkulacije, write-back, budžetiranje, predviđanja,...) –BISM isprobati kao potencijalno rješenje za sve ostalo, pogotovo jednostavnije sustave UDM i BISM mogu biti instalirani na istom serveru (SSAS instance)

54 Korisnici, postanite sam svoj majstor! isprobajte i/ili prijeđite na Office 2010 instalirajte besplatni PowerPivot for Excel 2010 add-in učitajte i spojite razne izvore podataka isprobajte i naučite DAX analizirajte svoje podatke ocijenite potpunost modela

55 Model zadovoljava? koristite ga za osobni BI –Excel 2010 i PowerPivot stavite ga na raspolaganje ostalima –SharePoint 2010 i uskoro SQL Server Denali

56 Model ne zadovoljava? popravite ga –iskusniji korisnici u tvrtki predajte PowerPivot iskusnijem kolegi –vanjski konzultant dorada je moguća? –PowerPivot –SQL Server Denali (BISM instanca) u suprotnom –izrada UDM modela prema BISM predlošku –implementacija na SQL Server Denali (UDM instanca)

57 izvor: TechNet

58

59 Povezani sadržaji Predavanja –MS BI Roadmap (SQL Server Denali) Radionice –Build Your First Microsoft BI Solution with SQL Server 2008 R2

60

61


Download ppt "Business Intelligence Semantic Model Tomislav Piasevoli SoftPro Tetral d.o.o."

Similar presentations


Ads by Google