Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA I POSLOVNA ETIKA Prof. dr Ivan Šijaković

Similar presentations


Presentation on theme: "POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA I POSLOVNA ETIKA Prof. dr Ivan Šijaković"— Presentation transcript:

1 POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA I POSLOVNA ETIKA Prof. dr Ivan Šijaković

2 RAZMISLITE Zašto u Indiji ima najviše programera na svetui? Zašto u Indiji ima najviše programera na svetui? Zašto su informatičke tehnologije toliko popularne u Indiji? Zašto su informatičke tehnologije toliko popularne u Indiji? Zašto su Indusi (Indijci) među najboljim hirurzima u svetu? Zašto su Indusi (Indijci) među najboljim hirurzima u svetu?

3 Zašto neke kulture razvijaju snažne ekonomije? Zašto neke kulture razvijaju snažne ekonomije? Zašto druge kulture ne produkuju jaku ekonomiju? Zašto druge kulture ne produkuju jaku ekonomiju? Dobra ekonomija u dobrom poslovnom okruženju Dobra ekonomija u dobrom poslovnom okruženju Značaj socijalnog kapitala Značaj socijalnog kapitala

4 Čta čini poslovnu kulturu? Kultura šireg okruženja (nacionalna kultura, kulturni klasteri) Kultura šireg okruženja (nacionalna kultura, kulturni klasteri) Kultura mikro okruženja Kultura mikro okruženja Krakteristike privrednog sektora kome preduzeće pripada Krakteristike privrednog sektora kome preduzeće pripada Kultura unuar preduzeća Kultura unuar preduzeća Kultura osnivača preduzeća i vodećih menadžera Kultura osnivača preduzeća i vodećih menadžera Kultura pojedinca Kultura pojedinca

5 Kultura okruženja Nacionalna kultura Nacionalna kultura Uspeh Japana, Nemačke, SAD, Skandinavskih zemalja, Singapura.... Uspeh Japana, Nemačke, SAD, Skandinavskih zemalja, Singapura.... Karakteristike nacionalne kulture: Karakteristike nacionalne kulture: Distanca moći (niska – visoka) Distanca moći (niska – visoka) Izbegavanje neizvesnosti (rizika) Izbegavanje neizvesnosti (rizika) Individualizam – kolektivizam Individualizam – kolektivizam Materijalne vrednosti – socijalne vrednosti Materijalne vrednosti – socijalne vrednosti Vremenska orjentacija Vremenska orjentacija

6 kulturna mapa sveta prema Šekeru Ronenu Anglosaksonska (SAD, Kanada, Australija, V.britanija, N.Zeland, Irska) Anglosaksonska (SAD, Kanada, Australija, V.britanija, N.Zeland, Irska) Germanska (Nemačka, Austrija, Švajcarska) Germanska (Nemačka, Austrija, Švajcarska) Nordijaska (Švedska, Norveška, Danska,Finska) Nordijaska (Švedska, Norveška, Danska,Finska) Južnoevropska (Italija, Francuska,Španija, Portugalija) Južnoevropska (Italija, Francuska,Španija, Portugalija) Latinoamerička (Čile, Kolumbija, Argentina,Meksiko,Peru, Venecuela) Latinoamerička (Čile, Kolumbija, Argentina,Meksiko,Peru, Venecuela)

7 Arapska (Saud. Arabija, UAR, Bahrein,Kuvajt) Arapska (Saud. Arabija, UAR, Bahrein,Kuvajt) Dalekoistočna (Tajvan,Honkong, Singapur, Filipini, Malezija) Dalekoistočna (Tajvan,Honkong, Singapur, Filipini, Malezija) Bliskoistočne (Turska, Iran, Grčka) Bliskoistočne (Turska, Iran, Grčka) Izvan klastera (Japan, Indija, Izrael) Izvan klastera (Japan, Indija, Izrael)

8 Moguće je dpuniti Srednjoevropski kulturni klaster (Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska) Srednjoevropski kulturni klaster (Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska) Balkanski-Jugoistočnoevropski Balkanski-Jugoistočnoevropski Baltički Baltički Izvan klastera (Brazil, Kina, Južna Afrika) Izvan klastera (Brazil, Kina, Južna Afrika) Značaj kulturnih klastera za globalnu ekonomiju Značaj kulturnih klastera za globalnu ekonomiju

9 Primeri kulturnih razlika nacionalnih kultura prema Gertu Hofstedeu Individualizam (SAD, Australija, V.Britanija) Individualizam (SAD, Australija, V.Britanija) Kolektivizam (Kolumbija, Venecuela, Pakistan) Kolektivizam (Kolumbija, Venecuela, Pakistan) VDM (Filipini, Meksiko, Venecuela) VDM (Filipini, Meksiko, Venecuela) NDM (Austrija, Izrael, Danska) NDM (Austrija, Izrael, Danska) VIN(R) (Grčka, Portugalija, Belgija) VIN(R) (Grčka, Portugalija, Belgija) NIN(R) (Singapur, Danska, Švedska) NIN(R) (Singapur, Danska, Švedska) Mat. vrednosti (Japan, Austrija, Venecuela) Mat. vrednosti (Japan, Austrija, Venecuela) Soc. vrednosti (Švedska, Norveška, SFRJ) Soc. vrednosti (Švedska, Norveška, SFRJ)

10 Poređenje tri najuspešnije svetske ekonomije Kritične dimenzije SADNemačkaJapan distanca moći Umereno niska Umereno visoka Individualiz am/kolekt. Visoko individual. Umereno individual. Umereno kolektiv. Materijal./s ocijalna Visoko materijal. Umereno materijal. Visoko materijal. Izbegav. neizves. (Rizika) Slabije izraženo Umereno do jako Jako Vremenska orjentacija Dugi rok

11 Kultura mikro okruženja Regionalno okruženje (sever – jug) Regionalno okruženje (sever – jug) Evropa (zapad, istok, jugoistok) Evropa (zapad, istok, jugoistok) Kultura rada, problem savremene Francuske Kultura rada, problem savremene Francuske Kina (istočna obala, sever, Tibet, severozapad) Kina (istočna obala, sever, Tibet, severozapad) SFRJ (Slovenija, Makedonija, Kosovo) SFRJ (Slovenija, Makedonija, Kosovo) BiH (Hercegovina, Centralna Bosna, Posavina, Krajina) BiH (Hercegovina, Centralna Bosna, Posavina, Krajina) RS (banjalučka regija, trebinjska regija) RS (banjalučka regija, trebinjska regija) Urbano – ruralno Urbano – ruralno Mikroelektronika i digitalna tehnologija u Šipovu? Mikroelektronika i digitalna tehnologija u Šipovu? Drvna industrija, celuloza,ciglana u Banjaluci? Drvna industrija, celuloza,ciglana u Banjaluci?

12 Kultura privrednog sektora Industrija, rudarstvo – prošlo vreme Industrija, rudarstvo – prošlo vreme Takstilna industrija, kožarstvo Takstilna industrija, kožarstvo Drvna industrija Drvna industrija Prehrambena industrija Prehrambena industrija Trgovina Trgovina Servisna ekonomija Servisna ekonomija Elektronika, telekomunikacije, digitalna tehnologija Elektronika, telekomunikacije, digitalna tehnologija

13 Kako utiče kultura okruženja na preduzeće? Na ukupnu kulturu preduzeća Na ukupnu kulturu preduzeća Na organizacionu strukturu (visoka distanca moći – centralizovano preduzeće; visoko izbegavanje neizvesnosti – manjak inicijative i inovativnosti) Na organizacionu strukturu (visoka distanca moći – centralizovano preduzeće; visoko izbegavanje neizvesnosti – manjak inicijative i inovativnosti) Na potrebe i motivaciju zaposlenih (1.egzistencijalne potrebe,2. potrebe pripadanja i povezivanja, 3. razvojne potrebe) Na potrebe i motivaciju zaposlenih (1.egzistencijalne potrebe,2. potrebe pripadanja i povezivanja, 3. razvojne potrebe) Na stilove upravljanja preduzećem (autokratski, demokratski i liberalni stil) Na stilove upravljanja preduzećem (autokratski, demokratski i liberalni stil) Zamislite da ste menadžer u kompaniji čiji je direktor iz Brazila, uži menadžerski tim iz Malezije, filijala u kojij radite je u J.Africi a sedište kompanije u Danskoj Zamislite da ste menadžer u kompaniji čiji je direktor iz Brazila, uži menadžerski tim iz Malezije, filijala u kojij radite je u J.Africi a sedište kompanije u Danskoj

14 Uticaj kulture okruženja na privredni razvoj: Preduzetnički duh i inicijativa (inovacija, individualizam, rizik, promena, razvoj, postignuće) Uticaj kulture okruženja na privredni razvoj: Preduzetnički duh i inicijativa (inovacija, individualizam, rizik, promena, razvoj, postignuće) Kojim nacionalnim kulturama ovo odgovara? Kojim nacionalnim kulturama ovo odgovara? Kojim mikrosredinama? Kojim mikrosredinama?

15 Kultura naše sredine i razvoj preduzeća Predindustrijska, industrijska i postindustrijska kultura Predindustrijska, industrijska i postindustrijska kultura Ograničena dobra – redistributivna psihologija Ograničena dobra – redistributivna psihologija Egalitarizam, autoritarizam, kolektivizam (socijalizam, siromaštvo, uticaj vere) Egalitarizam, autoritarizam, kolektivizam (socijalizam, siromaštvo, uticaj vere) Sujeta, sebičnost, zavist Sujeta, sebičnost, zavist Visoka distanca moći (77 od 100 bodova):čvrsta ruka, privilegije, odluke se donose na jednom mestu, preduzeće kao porodica, otac na čelu Visoka distanca moći (77 od 100 bodova):čvrsta ruka, privilegije, odluke se donose na jednom mestu, preduzeće kao porodica, otac na čelu

16 Visok stepen izbegavanja neizvesnosti (rizika) (indeks 90): država treba da pomogne, preduzeće postoji zbog ljudi a ne zbog profita i uspeha, preduzeće mora da zbrine sve radnike koji nemaju posla Visok stepen izbegavanja neizvesnosti (rizika) (indeks 90): država treba da pomogne, preduzeće postoji zbog ljudi a ne zbog profita i uspeha, preduzeće mora da zbrine sve radnike koji nemaju posla Kolektivizam (indeks 74) Kolektivizam (indeks 74) Individualizam (26) Individualizam (26) Socijalne vrednosti (78) Socijalne vrednosti (78) Vremenska orjentacija: prošlost i sadašnjost, kratkoročni planovi, egzistencijalne potrebe Vremenska orjentacija: prošlost i sadašnjost, kratkoročni planovi, egzistencijalne potrebe

17 Kultura unutar preduzeća (organizaciona kultura) Kognitivni elementi Kognitivni elementi Pretpostavke (prodavci cipela u Africi) Pretpostavke (prodavci cipela u Africi) Stavovi Stavovi Verovanja Verovanja Klima Klima Etika Etika Identitet Identitet Norme Norme Vizija (sindrom k.ž.) Vizija (sindrom k.ž.) simbolički elementi simbolički elementi Način komunikacije Način komunikacije Modeli ponašanja Modeli ponašanja Ceremonije Ceremonije Jezik Jezik Navike Navike Objekti Objekti Uređenje prostorija Uređenje prostorija Istorija i tradicija (mečka i dudinje) Istorija i tradicija (mečka i dudinje)

18 Klasifikacija kultura u preduzeću (prema Harisonu i Hendiju) Kultura moći (Zevs, paukova mreža): odluke na jednom mestu, neograničeno poverenje u lidera, distanca između podređenih i nadređenih Kultura moći (Zevs, paukova mreža): odluke na jednom mestu, neograničeno poverenje u lidera, distanca između podređenih i nadređenih Kultura uloga (Apolon, grčki hram):kontrola i stabilnost (cementara Beočin) Kultura uloga (Apolon, grčki hram):kontrola i stabilnost (cementara Beočin) Kultura zadatka (Atina, rešetka):posvećenost preduzeću, znanje, kompetencija, elitizam, vizija, zadovoljsto, inicijativa, perspektiva (Sači i Sači) Kultura zadatka (Atina, rešetka):posvećenost preduzeću, znanje, kompetencija, elitizam, vizija, zadovoljsto, inicijativa, perspektiva (Sači i Sači) Kultura podrške (Dionis, krug sa tačkicama):individualni ciljevi i interesi, od svega po malo – svima dobro (univerzitet) Kultura podrške (Dionis, krug sa tačkicama):individualni ciljevi i interesi, od svega po malo – svima dobro (univerzitet)

19 Snaga kulture preduzeća Širina kulture (broj vrednosti i normi koje dele zaposleni u preduzeću) Širina kulture (broj vrednosti i normi koje dele zaposleni u preduzeću) Dubina kulture (stepen privrženosti kulturnim normama i vrednostima) Dubina kulture (stepen privrženosti kulturnim normama i vrednostima) Obuhvat kulture (broj i položaj onih koji prihvataju vrednosti i norme) Obuhvat kulture (broj i položaj onih koji prihvataju vrednosti i norme)

20 kultura promena Menjanje, prilagođavanje, mobilnost, inovacija kao osnov poslovne kulture i povećanja produk. i konkurentnosti Menjanje, prilagođavanje, mobilnost, inovacija kao osnov poslovne kulture i povećanja produk. i konkurentnosti 12 razloga koji se navode protiv promena: 12 razloga koji se navode protiv promena: 1.Zašto menjati, i ovako je dobro 2.Naš posao je specifičan 3.Snalazili smo se i bez toga 4.Tako nešto nismo nikada radili 5.To smo već sami pokušali

21 6. Nemamo vremena 7.Suviše košta 8.Rukovodi(oci)lac, gazda, to neće prihvatiti 9.Dobra zamisao ali teško ostvariva 10.Šta da radimo sa sisitemom koji imamo 11.Je li to sigurno da će uspeti 12.Imate pravo, ali.....

22 Pređi na TEST Pređi na TEST LITERATURA: LITERATURA:

23 Fukujama, F.: Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Fukujama, F.: Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Lorens E. Harison i Samjuel P. Hantington, : Kultura je važna, Плато, Beograd, Lorens E. Harison i Samjuel P. Hantington, : Kultura je važna, Плато, Beograd, Jovanović, M.: Interkulturni menadžment, Megatrend univerzitet primjenjenih nauka – Beograd, Jovanović, M.: Interkulturni menadžment, Megatrend univerzitet primjenjenih nauka – Beograd, 2001.

24 Deželjin, J. i grupa autora: Preduzetnički menadžment, M.E.P. Consult, Zagreb, Deželjin, J. i grupa autora: Preduzetnički menadžment, M.E.P. Consult, Zagreb, Drucker, P. Efikasan direktor : Zagreb : Binoza press, Drucker, P. Efikasan direktor : Zagreb : Binoza press, Jovan Todorovic, startegijski i operativni menadzment, Beograd,2003. FON Jovan Todorovic, startegijski i operativni menadzment, Beograd,2003. FON Byars, Rue, Zahra, Strategy in a changing enviroment (part IV) Byars, Rue, Zahra, Strategy in a changing enviroment (part IV)

25 Peter Hess,Julie Siciliano, Managament- responsibility for performance (chap 2 i 3) Peter Hess,Julie Siciliano, Managament- responsibility for performance (chap 2 i 3) Creating a Culture of Success : Fine-Tuning the Heart and Soul of Your Organization, Dygert D., Charles. B., Moo Press, ISBN: , 2004 Creating a Culture of Success : Fine-Tuning the Heart and Soul of Your Organization, Dygert D., Charles. B., Moo Press, ISBN: , 2004 Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on the Competing Values Framework (The Jossey-Bass Business & Management Series), Cameron K., Quinn R., Jossey-Bass, ISBN: , 2005 Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on the Competing Values Framework (The Jossey-Bass Business & Management Series), Cameron K., Quinn R., Jossey-Bass, ISBN: , 2005

26 Corporate Culture and Performance, ISBN: , Kotter J., Free Press, 1992 Corporate Culture and Performance, ISBN: , Kotter J., Free Press, 1992 Organization Development: Principles, Processes, Performance (Publication in the Berrett-Koehler Organizational Performanc) (Hardcover), McLean G., Berrett-Koehler Publishers, 2005 Organization Development: Principles, Processes, Performance (Publication in the Berrett-Koehler Organizational Performanc) (Hardcover), McLean G., Berrett-Koehler Publishers, Wikipedia, Economy.co.yu Wikipedia, Economy.co.yu Nesto od ove literature se moze naci u biblioteci naseg Fakulteta Nesto od ove literature se moze naci u biblioteci naseg Fakulteta

27 Jonas Riderstrale, Kjel Nordstrom, Funky business, Plato, Beograd, Jonas Riderstrale, Kjel Nordstrom, Funky business, Plato, Beograd, Isak Adižes, Dijagnoza stilova upravljanja, Asee books, Novi Sad, Isak Adižes, Dijagnoza stilova upravljanja, Asee books, Novi Sad, Piter Draker, Moj pogled na menadžment, Asee books, N.S Piter Draker, Moj pogled na menadžment, Asee books, N.S.2003.


Download ppt "POSLOVNA (PREDUZETNIČKA) KULTURA I POSLOVNA ETIKA Prof. dr Ivan Šijaković"

Similar presentations


Ads by Google