Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INDICATIES TOT LAPAROSCOPIE IN GYNAECOLOGIE IN 2007 Jan Baekelandt Gynaecologische oncologie – laparoscopische chirurgie Dienst Gynaecologie-Verloskunde.

Similar presentations


Presentation on theme: "INDICATIES TOT LAPAROSCOPIE IN GYNAECOLOGIE IN 2007 Jan Baekelandt Gynaecologische oncologie – laparoscopische chirurgie Dienst Gynaecologie-Verloskunde."— Presentation transcript:

1 INDICATIES TOT LAPAROSCOPIE IN GYNAECOLOGIE IN 2007 Jan Baekelandt Gynaecologische oncologie – laparoscopische chirurgie Dienst Gynaecologie-Verloskunde Imelda Bonheiden

2 Gynaecologische Oncologie Ovariumcarcinoma Staging: Laparoscopie Debulking: Laparotomie

3 Gynaecologische Oncologie Endometriumcarcinoma Laparoscopie: eerste keuze LAVH + BSO + laparoscopische lymphadenectomie Survival en recurrence idem laparotomie PMB is altijd abnormaal: 20% Ca Sereus papillair carcinoma: cfr ovariumca

4 Gynaecologische Oncologie Cervixcarcinoma Wertheim vs Schauta vs Laparoscopische Wertheim Staging Nervesparing Radicale trachelectomie

5 Hysterectomie TAH VH LAVH TLH LASH vs Hospitalisatie Herstelperiode Complicatie risico Oncologisch risico Prolaps risico en R/ Seksuele functie Blaasfunctie Esthetiek

6 Myomectomie Klein en asymptomatisch: echografische follow up Oncologisch risico klein Groei of symptomatisch: Myomectomie of LASH Intracavitair of submucosaal: Hysteroscopisch Intramuraal, subsereus, gesteeld, intraligamentair: Laparoscopisch

7 Ovarium Adnexpathologie = laparoscopie Vaginale echografie = gouden standaard Echografisch 100% benigne aspekt: eerst hormonale therapie

8 Prolaps Vaginale vs laparoscopische approach Mesh? LASH en sacrocervicopexie

9 Infertiliteit Diagnostiek Endometriose Tuba chirurgie en reanastomose Extra uteriene zwangerschap: salpingostomie vs salpingectomie

10 Geen indicaties meer voor laparotomie?


Download ppt "INDICATIES TOT LAPAROSCOPIE IN GYNAECOLOGIE IN 2007 Jan Baekelandt Gynaecologische oncologie – laparoscopische chirurgie Dienst Gynaecologie-Verloskunde."

Similar presentations


Ads by Google