Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Internationale marketing Svend Hollensen Nederlandse bewerking: Hans Engbers Angelo Mulder.

Similar presentations


Presentation on theme: "Internationale marketing Svend Hollensen Nederlandse bewerking: Hans Engbers Angelo Mulder."— Presentation transcript:

1 Internationale marketing Svend Hollensen Nederlandse bewerking: Hans Engbers Angelo Mulder

2 Internationale marketing Figuur 13.1 De structuurevolutie van internationale operaties

3 Internationale marketing Figuur 13.2 Voorbeeld van een functionele structuur

4 Internationale marketing Figuur 13.3 Voorbeeld van een productstructuur

5 Internationale marketing Figuur 13.4 Voorbeeld van een geografische structuur

6 Internationale marketing Figuur 13.5 Voorbeeld van een matrixstructuur

7 Internationale marketing Figuur 13.6 Relatieontwikkelingsmodel (deel 1)

8 Internationale marketing Figuur 13.6 Relatieontwikkelingsmodel (deel 2)

9 Internationale marketing Figuur 13.7 De ontwikkeling van GAM

10 Internationale marketing Figuur 13.8 De organisatorische structuur bij GAM

11 Internationale marketing Figuur 13.9 De begroting en het controlesysteem van een bedrijf

12 Internationale marketing Figuur Het marketingcontrolesysteem

13 Internationale marketing Tabel 13.1 Maten van marketingprestatie

14 Internationale marketing Figuur Aanpassing van de internationale marketingstrategie

15 Internationale marketing Tabel 13.2 Enkele belangrijke vroege prestatie-indicatoren

16 Internationale marketing Tabel 13.3 Soorten marketingcontrole

17 Internationale marketing Figuur De hiërarchie van verkoop en controle

18 Internationale marketing Tabel 13.4 Een voorbeeld van een internationale marketingbegroting van een producent die consumentengoederen exporteert

19 Internationale marketing Figuur Marketingbegroting 200X en de onderliggende determinanten


Download ppt "Internationale marketing Svend Hollensen Nederlandse bewerking: Hans Engbers Angelo Mulder."

Similar presentations


Ads by Google