Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Internationale marketing

Similar presentations


Presentation on theme: "Internationale marketing"— Presentation transcript:

1 Internationale marketing
Svend Hollensen Nederlandse bewerking: Hans Engbers Angelo Mulder Internationale marketing

2 Figuur 13.1 De structuurevolutie van internationale operaties
Internationale marketing

3 Figuur 13.2 Voorbeeld van een functionele structuur
Internationale marketing

4 Figuur 13.3 Voorbeeld van een productstructuur
Internationale marketing

5 Figuur 13.4 Voorbeeld van een geografische structuur
Internationale marketing

6 Figuur 13.5 Voorbeeld van een matrixstructuur
Internationale marketing

7 Figuur 13.6 Relatieontwikkelingsmodel (deel 1)
Internationale marketing

8 Figuur 13.6 Relatieontwikkelingsmodel (deel 2)
Internationale marketing

9 Figuur 13.7 De ontwikkeling van GAM
Internationale marketing

10 Figuur 13.8 De organisatorische structuur bij GAM
Internationale marketing

11 Figuur 13.9 De begroting en het controlesysteem van een bedrijf
Internationale marketing

12 Figuur 13.10 Het marketingcontrolesysteem
Internationale marketing

13 Tabel 13.1 Maten van marketingprestatie
Internationale marketing

14 Figuur 13.11 Aanpassing van de internationale marketingstrategie

15 Tabel 13.2 Enkele belangrijke vroege prestatie-indicatoren
Internationale marketing

16 Tabel 13.3 Soorten marketingcontrole
Internationale marketing

17 Figuur 13.12 De hiërarchie van verkoop en controle
Internationale marketing

18 Internationale marketing
Tabel 13.4 Een voorbeeld van een internationale marketingbegroting van een producent die consumentengoederen exporteert Internationale marketing

19 Figuur 13.13 Marketingbegroting 200X en de onderliggende determinanten
Internationale marketing


Download ppt "Internationale marketing"

Similar presentations


Ads by Google