Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eglwys Gatholig Meisgyn Iau 9 Rhagfyr, 2010 am 6.00yh Mynediad am ddim ond croesewir cyfraniad tuag at Y Gymdeithas Strôc. Miskin Catholic Church Thursday.

Similar presentations


Presentation on theme: "Eglwys Gatholig Meisgyn Iau 9 Rhagfyr, 2010 am 6.00yh Mynediad am ddim ond croesewir cyfraniad tuag at Y Gymdeithas Strôc. Miskin Catholic Church Thursday."— Presentation transcript:

1 Eglwys Gatholig Meisgyn Iau 9 Rhagfyr, 2010 am 6.00yh Mynediad am ddim ond croesewir cyfraniad tuag at Y Gymdeithas Strôc. Miskin Catholic Church Thursday 9 December, 2010 at 6.00pm Free entry but all donations will go to The Stroke Association

2 Trefn y Gwasanaeth Gair o groesoY Pennaeth, Mr Meirion Stephens Ensemble Llinynnol Carol Gynulleidfaol 1. Lunchtime Stroll 2. In the Bleak Midwinter Draw yn Ninas Dafydd Frenin Mr Meirion Stephens Darlleniad Luc 1 (26-36) Aled Williams a Tamara Herne Unawd Lleisiol Darlleniad Luc 2 (1-7) Roedd yn y wlad Honnno Aled Williams Alun Lawrence a Ceryn Williams Carol Gynulleidfaol Unaed Trombon Darlleniad Luc 2 (8-20) Clywch Lur Nef Mrs Helen Prosser Walking in the Air Liam Reese Myles Peart a Eleri Fowler Deuawd LleisiolSiwan Henderson a Natasha Doyle Darlleniad Mathew 2 (1-12) Ensemble lleisiol Dafydd Lawrence a Sammy Jo Nation Rhown Foliant Côr SATB staff a disgyblionRho im Iesu GweddiY Pennaeth Carol GynulleidfaolO Deuwch Ffyddloniaid Mrs. Rhiannon Urquhart

3 Draw yn Ninas Dafydd Frenin Once In Royal Davids City Draw yn ninas Dafydd Frenin, Yn y beudy isel gwael, Rhoddai mam un bach mewn preseb, Nid oedd llety gwell iw gael. Mair Fendigaid oedd y fam, Iesur plentyn bach dinam. He came down to earth from heaven Who is God and Lord of all, And his shelter was a stable, And his cradle was a stall; With the poor and mean and lowly Lived on earth our Saviour holy. Drwy ryfeddol rawd yn blentyn Ufudd fu iw dad ai fam Carair hon ai wyliaun dirion Ai amddiffyn rhag pob cam; Dylai plant pob gwlad a thref, Fod yn ufudd, fel bu Ef. Not in that poor lowly stable, With the oxen standing by, We shall see him; but in heaven, Set at Gods right hand on high; When like stars his children crowned All in white shall wait around. Ysgol Gyfun Llanhari

4 Order of Service WelcomeThe Headteacher – Mr Meirion Stephens String Ensemble Congregational Carol 1. Lunchtime Stroll 2. In the Bleak Midwinter Draw yn Ninas Dafydd Frenin Mr Meirion Stephens Reading Luc 1 (26-36) Aled Williams and Tamara Herne Vocal SoloRoedd yn y wlad honno Aled Williams Reading Luc 2 (1-7) Alun Lawrence and Ceryn Williams Congregational Carol Trombone Solo Clywch Lur Nef Mrs Helen Prosser Walking in the Air Liam Reese Reading Luc 2 (8-20) Vocal Duet Myles Peart and Eleri Fowler Siwan Henderson a Natasha Doyle Reading Mathew 2 (1-12) Vocal Ensemble Dafydd Lawrence and Sammy Jo Nation Rhown Foliant Staff and pupils SATB choirRho im Iesu PrayerThe Headteacher Congregational CarolO Deuwch Ffyddloniaid Mrs. Rhiannon Urquhart

5 Clywch Lur Nef Hark the Herald Angels Sing Clywch lur nef yn seinion un, Henffych eni Ceidwad dyn! Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn syn un yn awr. Dewch bob cenedl is y rhod, Unwch âr angylaidd glod; Bloeddiwch oll â llawer drem, Ganwyd Crist ym Methlehem! Clywch lur nef yn seinion un, Henffych eni Ceidwad dyn! Christ, by highest heaven adored, Christ, the everlasting Lord, Late in time behold him come, Offspring of a virgins womb! Veiled in flesh the Godhead see, Hail the incarnate Deity! Pleased as man with man to dwell, Jesus, our Emmanuel. Hark! the herald angels sing. Glory to the new-born king. Henffych! Twysog heddwch yw; Henffych! Haul Cyfiawnder gwiw: Bywyd ddwg, a golau ddydd, Iechyd yn ei esgyll sydd. Rhoes i lawr ogoniant nef; Fel na threngom, ganwyd Ef, Ganwyd Ef, O! ryfedd drefn! Fel y genid ni drachefn. Clywch lur nef yn seinion un, Henffych eni Ceidwad dyn ! Ysgol Gyfun Llanhari

6 O! Deuwch Ffyddloniaid O Come All Ye Faithful O! Deuwch, ffyddloniaid, Oll dan orfoleddu, O! deuwch, O! deuwch i Fethlehem dref: Wele, fe anwyd Brenin yr angylion: O! deuwch ac addolwn, O! deuwch ac addolwn, Grist or nef! Sing, choirs of angels, Sing in exultation, Sing, all ye citizens of heaven above; Glory to God In the highest: O come, let us adore him, O come, let us adore him, Christ the Lord! O! henffych, ein Ceidwad, Henffych well it heddiw: Gogoniant ith enw trwyr ddaear ar nef; Gair y Tragwyddol Yman Ddyn ymddengys: O! deuwch ac addolwn, O! deuwch ac addolwn, Grist or nef! Ysgol Gyfun Llanhari

7 Ensemble Llinynnol String Ensemble Carys Fowler Delun Jones Siwan Edwards Hedydd Edge Carys Tudor Angharad Davies Alys John Harri Llewellyn Ms Sian Jenkins Miss Annabel West Ysgol Gyfun Llanhari Ensemble Lleisiol Vocal Ensemble Aled Williams Sean Kenny Sian Rushforth Bethan Aur Jones Delun Jones Siwan Edwards

8 Hoffem ddiolch yn fawr ir canlynol: We would like to thank the following most sincerely: Canon Patrick Daly Eglwys Gatholig All Hallows, Meisgyn All Hallows Catholic Church, Miskin Organydd/Organist Miss Heledd Hall Staff, Llywodraethwyr, rhieni a disgyblion am eu cyfraniad ir gwasanaeth. Staff, Governors, parents and pupils for their contribution to the service. Hoffai pawb yn Ysgol Gyfun Llanhari ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. Meirion Stephens Pennaeth Headteacher Ysgol Gyfun Llanhari

9 Rhydian Davies Christopher Manners Aled Evans Sarah Jones Alys John Angharad Davies Tabetha Hill Matthew de Graaf Lauren Oatley Ruth Stevens Siwan Henderson Victoria Smith Natasha Doyle Lewis Price Lauren Jones Rhiannon Philip Aled Williams Sean Kenny Gabrielle Rice Siwan Edwards Bethan Jones Delun Jones Carys Tudor Aled Williams Angharad Roberts Sian Rushforth Mrs. Rhian Phillips Mrs Carys Lewis Mr. Colin Pari Miss Annabel West Miss Lena Peron Côr Staff a Disgyblion Staff and Pupils Choir Arweinydd ~ Conductor Mrs Awen Thomas Cyfeilyddion ~ Accompanists Miss Heledd Hall Trystan Olliver

10 Ysgol Gyfun Llanhari


Download ppt "Eglwys Gatholig Meisgyn Iau 9 Rhagfyr, 2010 am 6.00yh Mynediad am ddim ond croesewir cyfraniad tuag at Y Gymdeithas Strôc. Miskin Catholic Church Thursday."

Similar presentations


Ads by Google