Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ExArte Walter De Meyere CONFERENCE: “Verstand op nul. Een eigengereide kijk op 40 jaar media, gelardeerd met mathematische hoogstandjes.” December 2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "ExArte Walter De Meyere CONFERENCE: “Verstand op nul. Een eigengereide kijk op 40 jaar media, gelardeerd met mathematische hoogstandjes.” December 2013."— Presentation transcript:

1 ExArte Walter De Meyere CONFERENCE: “Verstand op nul. Een eigengereide kijk op 40 jaar media, gelardeerd met mathematische hoogstandjes.” December 2013

2 ExArte - Walter De Meyere - Conference2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 ExArte - Walter De Meyere - Conference11

12 ExArte - Walter De Meyere - Conference12

13 ExArte - Walter De Meyere - Conference13

14 ExArte - Walter De Meyere - Conference14

15 ExArte - Walter De Meyere - Conference15

16 ExArte - Walter De Meyere - Conference16

17 ExArte - Walter De Meyere - Conference17

18 ExArte - Walter De Meyere - Conference18

19 ExArte - Walter De Meyere - Conference19

20 ExArte - Walter De Meyere - Conference20

21 ExArte - Walter De Meyere - Conference21

22 ExArte - Walter De Meyere - Conference22

23 ExArte - Walter De Meyere - Conference23

24 ExArte - Walter De Meyere - Conference24

25 ExArte - Walter De Meyere - Conference25

26 ExArte - Walter De Meyere - Conference26

27 ExArte - Walter De Meyere - Conference27

28 ExArte - Walter De Meyere - Conference28

29 ExArte - Walter De Meyere - Conference29

30 ExArte - Walter De Meyere - Conference30

31 ExArte - Walter De Meyere - Conference31

32 ExArte - Walter De Meyere - Conference32

33 ExArte - Walter De Meyere - Conference33

34 ExArte - Walter De Meyere - Conference34

35 ExArte - Walter De Meyere - Conference35


Download ppt "ExArte Walter De Meyere CONFERENCE: “Verstand op nul. Een eigengereide kijk op 40 jaar media, gelardeerd met mathematische hoogstandjes.” December 2013."

Similar presentations


Ads by Google