Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Notificaties Herkansingen $ 3 maanden.

Similar presentations


Presentation on theme: "Notificaties Herkansingen $ 3 maanden."— Presentation transcript:

1

2 Notificaties Herkansingen

3

4 $

5

6

7

8 3 maanden

9

10 Time-box Cross-functional Small teams Get something done

11 Nu3 mnd

12 Nu3 mnd 123

13 Time-box Cross-functional Small teams Get something done

14

15 Time-box Cross-functional Small teams Get something done

16 Nu3 mnd

17 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

18 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

19 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

20 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

21 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

22 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

23 To doWiPPendingDoneSigned Game code Concept art Audio

24 15 minute challenge

25

26 Design document Marketingplan Concept art Budget Productieplanning

27 5 minute challenge

28

29 Design document Marketingplan Concept art Budget Productieplanning

30 Eindopdracht Aan de hand van de methoden behandeld in de colleges kun je je eigen projectmanagement methode beschrijven van project Medical. -Hoe worden beslissingen genomen? -Hoe groot zijn de time-boxes? -Hoe worden verantwoordelijkheden bepaald? -Etc maximaal 2 pagina’s, individueel


Download ppt "Notificaties Herkansingen $ 3 maanden."

Similar presentations


Ads by Google