Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Verbindingsriolering Groot-Gelmen Vincent Nuytemans.

Similar presentations


Presentation on theme: "Verbindingsriolering Groot-Gelmen Vincent Nuytemans."— Presentation transcript:

1 Verbindingsriolering Groot-Gelmen Vincent Nuytemans

2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 2 Overzicht Groot-Gelmenlaan Steendaalstraat Sleeweg Helshovenstraat Klein-Gelmenstraat Bosstraat Merelstraat

3 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 3 Overzicht

4 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 4 Vertraging Strenge winter Alle werven Riolering Merelstraat Slechte staat Integraal vervangen door Infrax

5 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 5 Afkoppelen is meer dan scheiden

6 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 6 Gemengd stelsel

7 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 7

8 8 Gescheiden stelsel

9 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 9

10 10 Stap dichter bij uiteindelijke doel


Download ppt "Verbindingsriolering Groot-Gelmen Vincent Nuytemans."

Similar presentations


Ads by Google