Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

( 1,2, 3 or 4. 1 being the most sweet)

Similar presentations


Presentation on theme: "( 1,2, 3 or 4. 1 being the most sweet)"— Presentation transcript:

1 ( 1,2, 3 or 4. 1 being the most sweet)
National Team Competition – Sweetness level You have been given 4 samples of common sugars dissolved in pure water. Please rank their relative level of sweetness. The most sweet sample as nr.1 and the least sweet sample as nr. 4 Fill in the form : Sample Rank of sweetness ( 1,2, 3 or 4. 1 being the most sweet) A 3, 9% sucrose B 1, 10% fructose C 4, 10% dextrose D 2, 10% sucrose Your name :

2 Health & Nutrition aspects of sugars
The obesity problem Sugar's role in the obesity problem Are some sugars more healthy than others ? Hvilke utmaninger og behov føler vi os stillet overfor i fødevareindustrien, når vi stilles overfor kravet om at producere mere helsosame produkter. Min baggrund for at behandle dette tema er 20 år med proces og produktteknisk udvikling af føde og drikkevarer, med et stærkt fokus på sukker og sukkerholdige produkter. Det er ingen hemmelighed, at det vi teknikere i Danisco Sugar i dag taler mest med vore kunder om, det er hvordan vi reducerer sukkerindholdet i næsten alle former for produkter. Lars Bo Jørgensen, Product Development Manager, Danisco Sugar Division

3

4 We eat less, but gain weight ...
Source: 1. Danskernes kostvaner Levnedsmiddelstyrelsen og Danskernes kostvaner Fødevaredirektoratet. 2. Ernæringsrådets nyhedsbrev, 2002 .

5 Our energy balance is not in control
OUTPUT ENERGY INPUT WEIGHT GAIN When energy intake is higher than energy consumption, energy has to be stored in the body => You gain weight !

6 A new way of living ...

7 We don't spend all our energy at work ...

8 Where does the energy come from ?
Water 0 kcal/g Carbohydrates 4 kcal/g (17 kJ/g) (Starch, sugars, etc.) Protein 4 kcal/g (17 kJ/g) Fat 9 kcal/g (37 kJ/g) Alcohol 7 kcal/g (29 kJ/g)

9 Sugar supply/consumption per inhabitant in the Nordic countries
kilos The graph is based on figures from "Food consumption in the Nordic countries , National annual per capita statistics", Nordic Council of Ministers Figures after 1999 are provided by the Swedish Board of Agriculture, Statistics Denmark, Statistics Norway and Statistics Finland.

10 Consumption of sugar sweetened products 1980-2001, Sweden
Soft drinks Litres/kilos a year per capita Lemonade, juice Have we changed our eating habits. Examples from Sweden. Increase in confectionery is around 50% and other sweetened products are marginal, compared to soft drink. This survey does not include products with fat. Soft drink consumption has nearly tripled over ten years. Candy and chocolate Ice cream Jam & puree Consumption of sugar sweetened products kilos/year per. capita. Source Jordbruksverket

11 "Healthy" trends & concepts
ENERGY NATURAL Low/no fat Low/no sugar Low/no calories Low/no carbohydrates Natural flavours Natural colours Fruit juice Fruit paste No artifical ingredients Organic FUNCTION Prebiotic Fibres Vitamins Minerals Low GI Low/no salt Der findes mange bud på hvad helsosamt er for nogen ting. Eat smarter skal forståes, spis mindre og spis det som netop Du har behov for. Personligt tror jeg mest på at løsningen på overvægtsepidimier og fejlernæring ligger hos den enkelte, i en opdragelse/information af den enkelte. Vi kan ikke food-designe / forbyde os ud af problemet.

12 Recommandations from the experts ?
New Nordic Diet Recommandations, 2004 Fat: Max. 30 E% Protein: E% Carbohydrate: E% Refined/added sugars should not exceed 10 E% Fibre intake g/day 30 minutes physical activity per day Kostundersøgelser bruges til at vurderer, om befolkningen spiser sundt – dvs. får energien fra den mad, som indeholder de vitaminer og mineraler, de har brug for. Så her kort lidt om, hvad de nordiske ernæringseksperterne anbefaler, for at blive ved med at være sund og rask. Max 30% af energien bør komme fra fedt Max % af energien bør komme fra protein Max % af energien bør komme fra kulhydrat Heraf bør max 10% af energien komme fra tilsat sukker Fiberindtaget bør være på g/dag Endvidere anbefales det, at være fysisk aktiv 30 minutter om dagen.

13 How much is 10 E% sugar ? Woman ~ 50 g sugar = 14 cubes/day Man
Children 4-5 years = g sugar/day 6-9 years = g sugar/day 10-13 years = g sugar/day NNR anbefaler, at max. 10% af energien bør komme fra sukker, men hvad er 10 E%. Kvinde ca 50 g sukker = 14 stk. sukker/dag Mand ca 70 g sukker = 19 stk. sukker/dag Børn 4-5 årige = g sukker/dag 6-9 årige = g sukker/dag 10-13 årige = g sukker/dag

14 Development in sugar intake - % of daily energy intake E %
Watch the kids ! Development in sugar intake - % of daily energy intake E % Tilbage til kostundersøgelserne. Der er gennemført kostundersøgelser i 1985, 1995 og 2001. Disse tal er opgivet som energiproducent af det samlede energiindtag, da det er relevant at vurdere i forhold til det anbefalede niveau på 10 E%. Hvis vi ser på mænd og kvinder er sukkerindtaget i E% steget fra , mens der også har været en stigning for drenge fra , sukkerindtaget for piger er stort set uændret. Source: Udviklingen i danskernes kost med fokus på sukker og alkohol samt motivation og barrierer for sund livsstil, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning. Afdeling for Ernæring 2004.

15 Consumption of sugar in industry products

16 Industry products with reduced sugars
Shall we try to make a "copy" of our existing product, but with less sugar ? Shall we go for less sugar + less energy or "just" less sugar ? How to replace the functional properties of sugar ?

17 The traditional product The wish for a new product
A challenge The traditional product The wish for a new product Lad os kigge lidt nærmere på den udfordring vi som producenter er stillet overfor når vi gerne vil lave en cookie med det halve energiindhold, og måske lavere GI og salt, som vi har hørt er så godt. Vi vil jo gerne lave et produkt, som ligner det befintlige, men 1800 kJ/ 100 gram 900 kJ/ 100 gram

18 A potential practical result
I realiteten har vi problemer (overdrivelse fremmer forståelsen) 1800 kJ/ 100 gram 900 kJ/ 100 gram

19 The "simple" solution ! 1800 kJ/ 100 gram

20 Energy per sweet eqv, kJ/g SE
Energy in sugars Sweetener Relative sweetness Energy value, kJ/g Energy per sweet eqv, kJ/g SE Sugar / Sucrose 1,0 17 Raw / brown sugar ~1,0 Invert sugar 17* Fructose 1,0-1,3 15 Glucose 0,6-0,7 26 Lactose 0,4 43 Maltose 0,5 34 Glucose syrup 0,4-0,6 Tagatose 0,9 6 7 * dry basis

21 The nutritional aspects of cane sugar

22 Thank you for your attention !


Download ppt "( 1,2, 3 or 4. 1 being the most sweet)"

Similar presentations


Ads by Google