Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NVault O/R mapper Status tot en met Maart 2010. Inhoud C# 4.0: dynamic en Visitor Architectuur DataVault modelleer techniek Reflection.

Similar presentations


Presentation on theme: "NVault O/R mapper Status tot en met Maart 2010. Inhoud C# 4.0: dynamic en Visitor Architectuur DataVault modelleer techniek Reflection."— Presentation transcript:

1 NVault O/R mapper Status tot en met Maart 2010

2 Inhoud C# 4.0: dynamic en Visitor Architectuur DataVault modelleer techniek Reflection

3 Udi Dahan: Visitor pattern Requires a method for each ConcreteElement

4 Class diagram

5 Probleem:

6 Oplossing:

7 Dynamische oplossing: Wat gebeurt er als je een van de dynamic keywords weghaalt?

8 Architectuur

9 NVault Model Meerdere lagen – Domein laag Hub, HubInstance Satellite, SatelliteInstance Link, LinkInstance – Persistentie laag NHibernate AutoMap NHibernate Mapping Attributes – Gebruik Repository Pattern IHubInstanceRepository

10 Reflection NHibernate Mapping Attributes genereren Normaal:

11 Reflection Nu: AssemblyDiscriber – AssemblyClass – AssemblyProperty – AssemblyAttribute TypeMapper DataVault.dll

12 TODO: LINQ Functionaliteit uitbereiden Specialistische Scenario’s testen Eventueel: – Many-To-Many Relaties


Download ppt "NVault O/R mapper Status tot en met Maart 2010. Inhoud C# 4.0: dynamic en Visitor Architectuur DataVault modelleer techniek Reflection."

Similar presentations


Ads by Google