Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nano Positive Team Spudgun. Het Team Alexander : Programmer Maarten : Programmer Tom : Artist Kevin : Artist.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nano Positive Team Spudgun. Het Team Alexander : Programmer Maarten : Programmer Tom : Artist Kevin : Artist."— Presentation transcript:

1 Nano Positive Team Spudgun

2 Het Team Alexander : Programmer Maarten : Programmer Tom : Artist Kevin : Artist

3 Nano Positive Casual Puzzle Phone Target Audience: 16-22 jaar

4 Gameplay Let’s play.

5 Programmer: Maarten Level systeem Path smoothing Background animation Scoreboard Buttons Implementatie nieuwe art

6 Programmer: Maarten Line smoothing

7 Programmer: Maarten Background Animation

8 Programmer: Maarten Scoreboard

9 Programmer: Alexander o Menu systeem en level select systeem o Bullets o Collisions o Particles o Animatie systeem o Implementatie nieuwe Art

10 Programmer: Alexander

11 Artist: Kevin Characters/Spritesheets Levels Ingame UI Information AIDS, IC-boost Presentation Art

12 Artist: Kevin

13

14

15 Artist: Tom User interface Levels Puzzels Implementation puzzels

16

17 Artist: Tom

18

19 Toekomst plannen Uitbreiding packs ◦ Meer Levels ◦ Meer Vijanden ◦ Meer Kogels ◦ Nieuwe Skins (bv. Character) ◦ Andere ziektes aankaarten Release op meerdere platforms ◦ Android ◦ Iphone

20 Vragen?......... Shoot! Vragen?


Download ppt "Nano Positive Team Spudgun. Het Team Alexander : Programmer Maarten : Programmer Tom : Artist Kevin : Artist."

Similar presentations


Ads by Google