Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Welkom op het NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica.

Similar presentations


Presentation on theme: "Welkom op het NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica."— Presentation transcript:

1 Welkom op het NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica

2 Sciencepark Amsterdam

3

4 Bedrijven: Matrix 1: verzamelgebouw voor (startende) bedrijven Aquasense: adviesbureau voor waterkwaliteit, ecologie en milieu TeleCity: co-location & data-center services AMS-IX: Amsterdam Internet Exchange Onderzoek: AMOLF: FOM-instituut voor Atoom en Molecuulfysica CWI: Centrum voor Wiskunde en Informatica NIKHEF: Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica SARA: SARA Reken- en Netwerkdiensten UvA: Universiteit van Amsterdam IAP: Instituut Anton Pannekoek IvI: Instituut voor Informatica NIKHEF: Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica Organisaties

5 NIKHEF

6 NIKHEF board FOM, RU, UU, UvA, VU Scientific Advisory Committee (SAC) Directorate Scientific council (WAR) Communication department Programs Technical departments Personnel department Management Atlas/D LHCb/BaBar Alice/Star Theory Antares Transition Mechanical design Mechanical workshop Electronics technology Computer technology Secretariat/Reception Financial department Safety department Technical facilities Staff/Project management Library collaboration institute Employees council (NOR) ZEUS & HERMES

7 NIKHEF

8

9 SVM Marcel Vervoort Stralingshygiëne Veiligheid (arbo) Milieu


Download ppt "Welkom op het NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica."

Similar presentations


Ads by Google