Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Het MP3 Formaat Presentatie Het MP3 Formaat Henri Bartol & Martijn Lageman.

Similar presentations


Presentation on theme: "Het MP3 Formaat Presentatie Het MP3 Formaat Henri Bartol & Martijn Lageman."— Presentation transcript:

1 Het MP3 Formaat Presentatie Het MP3 Formaat Henri Bartol & Martijn Lageman

2 Het MP3 Formaat Audio-CD = 80 minuten MP3-CD = 12 uur MP3 = MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG = Motion Picture Experts Group

3 Het MP3 Formaat MPEG-1 = Video-CD MPEG-2 = DVD MPEG-4 =DivX, XviD MP1/MP2= Voorlopers MP3

4 Het MP3 Formaat Start Project =1977 Duitse Fraunhofer Instituut in opdracht van Karlheinz Brandenburgh 1997 =Silicon Valley Geen geld aan overgehouden…

5 Het MP3 Formaat

6 Lossless = B.v.: ZIP, RAR Lossy= B.v.: MP3, AVI Samplerate = 44.100 Hz Max. hoorbaar= 20.000 Hz

7 Het MP3 Formaat

8 128 kilobits p/s=16 kilobyte p/s MP3= mono/stereo/joint stereo CBR = Constante BitRate VBR= Variable BitRate

9 Het MP3 Formaat WMA = Windows Media Audio –MP3Pro= van Thomson –SBR= Spectral Band Replication VQF = van Yamaha –OGG/Vorbis = open source project AAC= MPEG Advanced Audio Coding

10 Het MP3 Formaat Vragen?


Download ppt "Het MP3 Formaat Presentatie Het MP3 Formaat Henri Bartol & Martijn Lageman."

Similar presentations


Ads by Google