Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Reference Data Product Life Cycle Support (PLCS) Nils Sandsmark DNV 3 September 2004.

Similar presentations


Presentation on theme: "Reference Data Product Life Cycle Support (PLCS) Nils Sandsmark DNV 3 September 2004."— Presentation transcript:

1 Reference Data Product Life Cycle Support (PLCS) Nils Sandsmark DNV 3 September 2004

2 2 PLCS Inc. (c) 2002 Standard Reference Data AP239 Requirements The red specializations do not appear in the actual AP239 schema AP239 Schema Instead, they appear in Standardized Reference Data Libraries

3 3 PLCS Inc. (c) 2002 ISO 15926 - Data Model and Reference Data Library Core Classes Standard & Proprietary Properties Classes Manufacturer Specified Properties Classes Property Classes Core Classes Standard & Proprietary Activity Classes Manufacturer Specified Activity Classes Activity Classes RDL Common Terminology Core Classes Standard & Proprietary Classes Manufactured Item Classes Conceptual Engineering Design Conceptual Process Design Detailed Process Design Detailed Engineering Design Procurement Construction Commission Operation Maintenance Standardised in ISO 15926-2 IS Product Catalogues represented using ISO 15926 Standardised in ISO 15926-4 CD Physical Object Classes Standardised by e.g. ISO /IEC/ ANSI/ BS/DIN, represented using ISO 15926 Data Model

4 4 PLCS Inc. (c) 2002 Stavanger Bergen Trondheim Aberdeen Integrated operations Eksterne eksperter Sanntidsdata Operatørens operasjonssenter på land * Integrasjon av data * Informasjon * Visualisering * Kunnskap * Beslutning * Handling Servicesselkapets operasjonssenter på land Kontrollrommet i havet Eksterne eksperter Fjerntliggende samarbeidsrom

5 5 PLCS Inc. (c) 2002 Integrated Operation Real Time Data Integrated (ISO 15926) Database DATA Information Visualisation Knowledge Decisions Actions Operation Centre


Download ppt "Reference Data Product Life Cycle Support (PLCS) Nils Sandsmark DNV 3 September 2004."

Similar presentations


Ads by Google