Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Inleiding Telematica 6 17 maart 2004 Prof. Dr. R.J. Meijer.

Similar presentations


Presentation on theme: "Inleiding Telematica 6 17 maart 2004 Prof. Dr. R.J. Meijer."— Presentation transcript:

1 Inleiding Telematica 6 17 maart 2004 Prof. Dr. R.J. Meijer

2 College 6, 17 mrt 2004 Inleiding

3 Application Program Interface (API) l Sockets zijn interfaces naar de TCP/IP protocol stacks op een computer l Applicaties worden “op” sockets gebouwd l Maar vrijwel niemand doet dat nu nog l Men gebruikt –Webservers –Applicatie Servers l die een groot (ste) gemene deel van Server ontwikkeling aanbieden TCP IP HTTP Application

4 Classificatie van bedreigingen, H31.1-31.3 (tekst document met een logging van pop3 en SMTP waarin gespamd wordt)

5 Organisatorisch l Sheets asap op site –www.science.uva.nl/~rmeijerwww.science.uva.nl/~rmeijer l Graag emailadres l 0653720517 l rmeijer@science.uva.nl rmeijer@science.uva.nl l http://gene.science.uva.nl/~bbruin/ http://gene.science.uva.nl/~bbruin/

6 Telefonie- en internet toeganginfrastructuur PoP2 IP PAN kabelverdeelkast SAN TAN PoP1 NRC ISP Internet NRC EVKC ADSL DSLAM l 25 EVKC l 2000 NRC l 30 miljoen klanten l 20000 werknemers

7 Een telecommunicatienetwerk bestaat ook uit veel IT l Besturing netwerk l Rekeningen l Beveiliging l Controlle l Mutaties l …. l ETOM is een model dat de processen beschrijft PoP2 IP PAN kabelverdeelkast SAN TAN PoP1 NRC ISP Internet NRC EVKC ADSL DSLAM Back Office

8 This is what you get when you invest for 30 years in ICT

9 TOM - the Telecom Operations Map Network and Systems Management Processes Service Development and Operations Processes Customer Care Processes Customer Network Element Management Processes Information Systems Management Processes Network Planning and Development Network Provisioning Network Maintenance & Restoration Network Data Management Network Inventory Management Service Planning and Development Service Problem Management Service Quality Management Rating and Discounting Service Configuration Customer Interface Management Processes Sales Order Handling Invoicing and Collections Problem Handling Customer QoS Management Physical Resource and Information Technology Operations Focused At core of eTOM

10 Operations FulfillmentAssuranceBilling Operations Support & Readiness Customer Relationship Management Service Management & Operations Resource Management & Operations Supplier/Partner Relationship Management The Operations area Service Configuration & Activation Service Problem Management Service Quality Analysis, Action & Reporting Service & Specific Instance Rating SM&O Support & Process Management Service Management & Operations Readiness Supplier/Partner Interface Management S/P Buying S/P Purchase Order Management S/P Problem Reporting & Management S/P Performance Management S/P Settlements & Billing Management S/PRM Operations Support & Process Management S/P Relationship Management Operations Readiness Resource Provisioning & Allocation to Service Instance Resource Problem Management RM&O Support & Process Management Resource Management & Operations Readiness Retention & Loyalty Customer Interface Management Billing & Collections Management Customer QoS / SLA Management Problem Handling Selling Order Handling Marketing Fulfillment Response CRM Operations Support & Process Management CRM Operations Readiness Sales & Channel Management Resource Data Collection, Analysis & Control Resource Quality Analysis, Action & Reporting

11 Operations Customer FulfillmentAssuranceBilling Operations Support& Readiness Retention and Loyalty Customer Interface Management Supplier/Partner Interface Management Customer RelationshipManagement Service Management& Operations Resource Management&Operations Supplier/Partner Relationship Management Billing& Collections Management Customer QoS / SLA Management Problem Handling Selling Order Handling Marketing Fulfillment Response Service Configuration & Activation Service Problem Management Service Quality Analysis, Action & Reporting Service & Specific Instance Rating Resource Provisioning & Allocation to Service Instance Resource Problem Management Resource Restoration Resource Data Collection, Analysis & Control S/P Buying S/P Purchase Order Management S/P Problem Reporting & Management S/P Performance Management S/P Settlements & Billing Management CRM Operations Support & Process Management CRM Operations Readiness SM&O Support & Process Management Service Management & Operations Readiness RM&O Support & Process Management S/PRM Operations Support & Process Management S/P Relationship Management Operations Readiness Enterprise Management Service Development& Management Resource Development& Management Supply Chain Development& Management Marketing and Offer Management Service Planning & Commitment Resource & Operations Capability Delivery Supply Chain Strategy & Policy Supply Chain Planning & Commitment Product Development & Retirement Supply Chain Development & Change Management Infrastructure Lifecycle Mgmt Product Lifecycle Mgmt Strategy & Commit Strategy,Infrastructure andProduct Product & Offer Portfolio Capability Delivery Product & Offer Portfolio Strategy, Policy & Planning Marketing Capability Delivery Product & Offer Business Planning & Commitment Product, Marketing & Customer Performance Assessment Service Performance Assessment Resource Performance Assessment Supply Chain Performance Assessment Supply Chain Capability Availability Resource & Technology Strategy & Policy Service Strategy & Policy Resource & Technology Plan & Commitment Service & Operations Capability Delivery Service Development & Retirement Resource Development CRM Capability Delivery Marketing Strategy & Policy Sales & Channel Development Marketing Communications & Promotion Enterprise Quality Mgmt,Process & ITPlanning & Architecture Process Architecture Management & Support Information Systems Strategy & Planning Knowledge Management Stakeholder& External RelationsManagement PR& Community Relations Management Regulatory Management Shareholder Relations Management Legal Management Human Resources Management Employee &Labour Relations Workforce Strategy Workforce Development HR Policies & Practices Disaster Recovery,Security& Fraud Management Fraud Management Disaster Recovery & Contingency Planning Security Management Financial& Asset Management Financial Management Procurement Management Real Estate Management Strategic& EnterprisePlanning Strategic & Business Planning Business Development Enterprise Architecture Planning Group Enterprise Management Research& Development Technology Acquisition Research & Development & Technology Acquisistion Brand Management, Market Research & Advertising Market Research & Analysis Brand Management Advertising Resource Management & Operations Readiness Sales & Channel Management Enterprise Quality Management ? Work Task Assignment ? ? Info &Comm System Support ? ? Work Task Assignment ? General Process Interactions

12 Operations Customer FulfillmentAssuranceBilling Operations Support& Readiness Retention and Loyalty Customer Interface Management Supplier/Partner Interface Management Customer RelationshipManagement Service Management& Operations Resource Management&Operations Supplier/Partner Relationship Management Billing & Collections Management Customer Qos / SLA Management Problem Handling Selling Order Handling Marketing Fullfillment Response Service Configuration & Activation Service Problem Management Service Quality Analysis, Action & Reporting Service & Specific Instance Rating Resource Provisioning & Allocation to Service Instance Resource Problem Management Resource Restoration Resource Data Collection, Analysis & Control S/P Buying S/P Purchase Order Management S/P Problem Reporting & Management S/P Performance Management S/P Settlements & Billing Management CRM Operations Support & Process Management CRM Operations Readiness SM&O Support & Process Management Service Management & Operations Readiness RM&O Support & Process Management S/PRM Operations Support & Process Management S/P Relationship Management Operations Readiness Product Development & Retirement Supply Chain Development & Change Management Product Lifecycle Mgmt Product, Marketing & Customer Performance Assessment Service Performance Assessment Resource Performance Assessment Supply Chain Performance Assessment Service Development & Retirement Resource Development Sales & Channel Development Marketing Communications & Promotion Resource Management & Operations Readiness Sales & Channel Management ? Work Task Assignment ? ? Info & Comm System Support ?

13 Sum is less then parts Stop Elke dag werken 1000 man aan de infrastructuur, meestal wordt het uitgebreid Geheel is, praktisch gezien: niet-causaal, bionisch, niet veranderbaar, werkt wel

14 Organisatie traditionele Telco l In drie a vier zuilen –Vast –Mobiel –Internet –ICT

15

16

17 Problemen van een traditionele Telco organisatie l Infrastructuur / human capital / organisatie –Vergroeid met elkaar - bionisch –uitgegroeid l Marketing / Business Development –Gefocusseerd op een klein aantal diensten –Markten zijn verzadigd l Engineeringafdelingen –Zoeken naar de “highest tech, highest reliability, highest scalabilty, highest cost” oplossing –Business Development kan niet beslissen

18 Problemen en Oplossing in de woorden van Forrester 2001 lTelco’s (now) –Network Centric »Focused on bandwidth, reach, technology –Miss »new network technologies »new customer demands lField of dreams becomes nightmare –Upfront investments are akin to gambling –Overcapacity limits payback –Technology offers quickly commoditize lThe solution –Layered Telecom –Customer centric networks –Innovation ecosystems Resource-Ready Context-aware User-defined

19 Nieuwe Telco l Infrastructuur exploiteren als elektronische resources l Organisatie naar gelaagd Telco service model l Business ontwikkelen via wholesale – retail modellen (grossier, winkelier) l Resources (ook) ontsluiten via ICT l Service enabling/integratie via ICT l Stapsgewijze, right-sized invoering

20 Service Organisatie (Layered Telecom) Diensten SP’s Components (billing, AAA) Packagers Basic Infrastructure SP Dark fibers (actief) Service Platformen Services ResourcesService Providers VPN, IP, Operator (access + core)Netwerken Civieltechnisch Access SP Kabels, Hz+ goten (passief)

21 Basic SP’s l Frequenties – O2 l Access networks – glas l Access networks - koper

22 Resources Service business model SNT KPN.com GPRS/UMTS SMS GSM/PSTN Voicemail BillingMXstream Civiel Technische Infra Packager Wholesale Service Platforms & OSS VT Resale Hi KPN Valley XS4ALL HetNet Planet Internet Others

23 Telecommunicatie functies Service Integratie (1) l Doel: –Integreer telecommunicatie in andermans diensten l Effect: –Geld vloeit vanuit andere branches naar telecommunicatie l Hoe: –via Internet –Software ontsluiting, laagdrempelig, persoonlijk »Diensten »CRM »Management a_to_b A, B Q, C OK NOK B’ Software PSTN, data Infrastructuur (domein) Applicatie

24 Service Integratie (2) l Doel –Integratie Voice diensten met UMTS/ADSL/GLAS »Verhoogde bereikbaarheid »Meer gesprekken »Meer fun met voice l Effect –Meer omzet Voice –Lage drempel tot geavanceerde diensten –Stimulering nieuwe omzet uit UMTS/ADSL/GLAS bron: Siemens 2002 voice+low data app Full service user

25 Customer Centric Networks / Service Integratie Resource-Ready Context-aware User-defined MyRules : Personal Agent : Pick up the phone  … Away from computer  … Slam the door  … No answer  …

26 Visie op ICT “met een accentje op vast-mobiel issues” (tbv workshop vast-mobiel) Prof. Dr. R.J. Meijer TNO Telecom Universiteit van Amsterdam Pieter Brueghel: Twee aapjes

27 SP’s zijn service integratoren MyRules : Personal Agent : Get call between 9h -12h  … Get call between 17h – 18h  … Start Internet session at 19.00  … Call husband at 12.15  … No answer  … Mobile Mobile & Internet VoIP Gateway PSTN Office Phone Messenger VoIP/ATM Access

28 Service enabling via ICT Resources Telephone Infrastructures Other Service Factories & Billing CRM MyRules VoIP / PSTN / VoATM Data Networks IP, ATM, MXSTREAM Personal Service Integration Workflow; ICT Ontsluiting Wholesale enabling Personal & Company Properties Company 1 Service Providers

29 Telco enables services l Door te ontbundelen –Via technisch, financieel, innovatief en organisatorische schaalbare stappen l Door software interfaces aan te bieden aan SP’s –voice en data transport diensten, management, billing, provisioning l Door dit in de context te doen van –Internet, UMTS, GSM, ADSL l Begint! En bezint niet langer

30 Information Society building needs only three steps that will be endlessly repeated … i wireless link computer and sensors i i i i i Teaspoon Software Online internet Step 1: Think and link the things Build in a computer Give that computer control Link the computers (via the Internet) Step 2: Create virtual “agent” for a group of things That offers easy, controlled, service, to many “customers” via the internet “the service of an online resource” Forget about the individual things

31 … where in the third step the interaction between the resources is coordinated through software, via the internet Caffeine advisor Human caffeine model Billing Software Teaspoon Software Online Telephone Company Step 3: Service integration and creation Software integrates the services and interactions of various resources into a new service

32 namespace FarmingApplication10 { /// /// Test program for optimal farming field management, trial 10: /// see if we can image analyze the field, measure soil composition and get /// an irrigation /// public class WebForm10 : System.Web.UI.Page { /// everything starts with a mouse click private void ButtonCall_Click(object sender, System.EventArgs e) { /// declare and initialize the farming field object farmingField field = new farmingField(“GreenField”, “Lot 7”); Try { ///connect the video measurement system for 20 seconds field.Image = new VideoImage(field.observationPointSet(19),”20 s”); ‘make image field.Soil = new SoilImage(field.observationPointSet(19)); ‘measure soil composition /// Obtain growth analysis, but first reserve computer and network capacity /// then load the growth program and field.State.GrowthAdvise = new field.farmingAnalysis.growth(“TUCCC”,”Telecompany”,”GreenFieldProgramGrowthTest10”); /// Execute only the irrigation advice irrigationResult IR = new field.garmingAnalysis.growth.irrigate(“Water Institute”); } Catch { MsgBox(“Experiment not succesful”); } Software is the nuts and bolts that holds the Information Society together The Underground Computer Company The Vibration Sensor Company The Secure and Anonymous Image Interpretation Group The Precision Farming ASP Coop The Water Intstitute The Tele- company Green Field Farming

33 … in fact, telecommunications and computers are introduced into anything, thereby creating the foundations of the Information Society … in our things in our cities in our environment in our country And in us

34 Conclusies l We wish to improve ourselves l Terminate your interface l Your primitive communication is inefficient l We need the technology now l Your culture will adapt to service ours l Seven of nine. Grid 92 of subjunction 12 We are the Borg, you will be assimilated, resistance is futile


Download ppt "Inleiding Telematica 6 17 maart 2004 Prof. Dr. R.J. Meijer."

Similar presentations


Ads by Google