Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Today, popularity alone will not guarantee victory. Today, popularity alone will not guarantee victory. Elections is nothing but MONEY politics. Elections.

Similar presentations


Presentation on theme: "Today, popularity alone will not guarantee victory. Today, popularity alone will not guarantee victory. Elections is nothing but MONEY politics. Elections."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Today, popularity alone will not guarantee victory. Today, popularity alone will not guarantee victory. Elections is nothing but MONEY politics. Elections is nothing but MONEY politics. It makes the media go wild and crazy. It makes the media go wild and crazy. Manipulated Survey and Paid Ads are their tools! Manipulated Survey and Paid Ads are their tools! Money and/or promise of position in government makes the adrenalin of political operators and mercenaries rise. Money and/or promise of position in government makes the adrenalin of political operators and mercenaries rise. Business for profit is the dominating interest. Business for profit is the dominating interest. Public office became a mere extension of the big business to protect their economic agenda. They fund winnable candidates. Public office became a mere extension of the big business to protect their economic agenda. They fund winnable candidates. Corruption means COMELEC. Corruption means COMELEC. COMELEC only means Commission. COMELEC only means Commission. Sacred votes no more… Bcoz of PCOS! Sacred votes no more… Bcoz of PCOS! OLIGARCHS AND FAMILY DYNASTY RULES! OLIGARCHS AND FAMILY DYNASTY RULES! Not to mention the role of the Unseen Hands. Not to mention the role of the Unseen Hands.

5 Urban Poor Sectoral Primaries in 2013 Elections. Urban Poor Sectoral Primaries in 2013 Elections. Peoples Primaries in the next Barangay Elections. Peoples Primaries in the next Barangay Elections. Peoples Primaries in 2016 Elections. Peoples Primaries in 2016 Elections.

6 2013 Urban Poor Sectoral Primaries Quezon City Model One (1) Councilor per District with Common Fund, Legislative Staff and Agenda Execute the First 100 Days Action Plan Review Bgy. Development Planning Process File Case or Recall Erring Barangay Officials Peoples Primaries for Barangay and 2016 Elections

7 26,000+ Families in Danger Zone Areas x 3 Voters/Family capitalizing the formulation of Peoples Proposal to avail the P50B Presidential Fund for Mass Housing. 26,000+ Families in Danger Zone Areas x 3 Voters/Family capitalizing the formulation of Peoples Proposal to avail the P50B Presidential Fund for Mass Housing. USAP-assisted PCUP Accredited Urban Poor Organizations whose task is to assert the genuine representation in Local Housing Board who is mandated by law to formulate the Local Shelter Plan. USAP-assisted PCUP Accredited Urban Poor Organizations whose task is to assert the genuine representation in Local Housing Board who is mandated by law to formulate the Local Shelter Plan. PMDG-USAP Barangay Chapters whose task is to assert genuine multi-sectoral representation in Local Development Council and other Local Special Bodies who is mandated by law to formulate the Comprehensive Multi-Sectoral Local Development Plan. PMDG-USAP Barangay Chapters whose task is to assert genuine multi-sectoral representation in Local Development Council and other Local Special Bodies who is mandated by law to formulate the Comprehensive Multi-Sectoral Local Development Plan.

8 Organization of Prayer Warriors and Intercessors in all Barangays. Organization of Prayer Warriors and Intercessors in all Barangays. Propagate Sec. Jess Robredos Spirit of Servant Leadership. Heighten Anti-EPAL Campaign. Propagate Sec. Jess Robredos Spirit of Servant Leadership. Heighten Anti-EPAL Campaign. Filing of DQ cases against erring Candidates and apply Occupy COMELEC-type of pressure politics for speedy resolution. Filing of DQ cases against erring Candidates and apply Occupy COMELEC-type of pressure politics for speedy resolution. Partner with one Righteous and Rich (or has the capability to raise needed war chest) Congressional Candidate per district to finance the sectoral primaries and election campaign proper. Partner with one Righteous and Rich (or has the capability to raise needed war chest) Congressional Candidate per district to finance the sectoral primaries and election campaign proper.

9 6 x P 44 M = P 264 M / year P 264 M x 3 Years = P 792 M

10 Establishment of 142 Barangay Multi-Sectoral Assemblies (BMSA) @ P1M ea. Formation and Maintenance of 142 Barangay Council of Sectoral Representatives (BCSR) @ P500.00 ea. Establishment and Maintenance of City-wide Multi-Sectoral Peoples Assembly (CMSPA) and QC Council of Sectoral Representatives (QC-CSR) @ P50M Construction of NGO-PO Hostel and QC Peoples Convention Center @ P250M P142MP71MP50MP250M======P513M

11 Community Relations Office (CRO) Community Relations Office (CRO) Urban Poor Affairs Office (UPAO) Urban Poor Affairs Office (UPAO) Barangay Operations Center (BOC) Barangay Operations Center (BOC) Market Development and Administration Department (MDAD) Market Development and Administration Department (MDAD) Department of Public Order and Safety (DPOS) Department of Public Order and Safety (DPOS)

12 R isk Reduction & Post Calamity Management A sset ReformandDevelopment H uman & OrganizationalDevelopment P eoples ParticipationinGovernance S ocial Welfare & Protection E conomic andLivelihoodDevelopment S pecial Cross SectoralConvergence P.H.R.A.S.E.S.

13 1) PEOPLES MONEY-PEOPLES PLAN: BOTTOM-UP DEVELOPMENT PLANNING PROCESS. 1.1. Immediate reconstitution of Local Special Bodies specially the Local Development Council (LDC) to review and update the existing Comprehensive Multi-sectoral Local Development Plan (LDP) strictly following the Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2007 of DILG, NEDA and DoF; 2.2. Review the performance of all Barangay Development Councils and evaluate the relevance of their respective Barangay Development Plans. File case against or recall erring Barangay officials; 2.3. File a measure to strengthen Quezon City Participation, Accountability and Transparency (QC-PAT) Ordinance. Institutionalize Anti-EPAL policy. 2) PROFESSIONALIZING THE BUREAUCRACY. 2.1. Create public clamor to ASSERT the appointment of Professional Public Servants as Department Heads who are POLITICALLY NEUTRAL particularly in the following offices: Community Relations Office (CRO), Urban Poor Affairs Office (UPAO), Barangay Operations Center (BOC), Market Development and Administration Department (MDAD) and Department of Public Order and Safety (DPOS).

14 Iboto ang Karapat-dapat! Piliin ang Nararapat!

15

16

17

18

19 Hindi tayo lumalahok sa eleksyon para lamang magpahayag ng magbuting salita ng Diyos at magpalaganap ng ating adbokasiya. Tapos na rin ang panahon ng eksperimento at pagbabasakali. Tayo ay makikipagsabayan sa kampanya laban sa mga tradisyunal na pulitiko. Subalit tayo ay lalaban ng parehas at walang hangaring mandaya. Kaya una nating ipinaglalaban ang makatotohanang pagpapatupad ng batas ng eleksyon at lahat ng mga kaugnay na polisiya nito upang maging malinis at makabuluhan ang halalang 2013. Mahalaga rin na magkaisa muna ang lahat ng nais ng maging tapat sa isang SECTORAL AGENDA na siyang imumungkahi sa mga LDCs. Kaya ang ating panawagan:

20 Upang mayroon tayong katulong sa pagpapapirma sa ating petisyon, sa pagpapalaganap ng Patas na Eleksyon at pinagkasunduang Sectoral Agenda, oorganisahin natin ang lahat ng Urban Poor Organizations sa ilalim ng USAP at sa pamamagitan ng isang Sectoral Primaries, pagkasunduin natin sila na magbuo ng isang Urban Poor Slate na ating susuportahan at iboboto sa araw ng eleksyon.

21 Ang dahilan kung bakit ang nalilikum na buwis ng taumbayan ay walang patumanggang nawawaldas lamang ay sa kadahilanang walang malinaw at pangmatagalang plano ang inihanda ng Local Development Council kasama mismo ang taumbayan. Gagamitin natin ang Rationalized Planning System (RPS) na pinanday ng DILG, DOF at NEDA, sisimulan natin ang pagbubuo ng plano mula mismo sa ating mga tahanan, pataas. Dito rin natin imumungkahi at pagtitibayin ang Peoples Agenda. Kung kayat dapat tayo ay…Rationalized Planning System (RPS)

22 Hindi tatakbo ang sasakyan kung walang gasolina. Ang ating panawagan ay IBABA ANG BUWIS, MAGDEKLARA NG WASTONG KITA AT IBIGAY ANG ANGKOP NA BENEPISYO SA MGA MANGGAGAWA kapalit ng serbisyong masinop, matapat at may seguro. Pangunahin nating bibigyan ng pagkakataon na tangkilikin ng merkado ang mga produkto at serbisyong nilikha at matatagpuan sa ating mga pamayanan. IPATUTUPAD NATIN AND ISANG PROYEKTONG MAGBIBIGAY SA TAUMBAYAN NG INSPIRASYON NA MAGBAYAD NG BUWIS NG MAAGA, MAKATOTOHANAN AT MASAYA.IBABA ANG BUWIS, MAGDEKLARA NG WASTONG KITA AT IBIGAY ANG ANGKOP NA BENEPISYO SA MGA MANGGAGAWA

23 Upang matiyak natin na ang programang pinagtulung-tulungang pandayin ng taumbayan sa Local Development Council sa pamamagitan instrumentong Rationalized Planning System (RPS) ay maipatutupad ayun sa pinagkasunduan at binigyang mandato ng Lokal na Sangguiang, tayo ay magpapatupad ng PERFORMANCE EVALUATION AND ACCOUNTABILITY CHECK ganun din ang isang COMPREHENSIVE RREWARDING SYSTEM para sa mga karapat-dapat na opisyal at empleyado ng ating pamahalaan. Ang ating panawagan …

24 Urban Poor represents the largest marginalized sector in our society that has no equitable representation in policy making body of our government; During election period, everybody became politically partisans, particularly the leaders, resulting to divided urban poor sector, vulnerable to bribes and vote buying; No established common sectoral agenda that will bind the urban poor as well as program and strategy to sustain its development and advocacy work; and No strategy to effectively consolidate the voting power of the urban poor.

25 Strengthen and present USAP as NEUTRAL organization to effectively sell and facilitate the Sectoral Primaries System to identified major and secondary players in urban poor movement as well as friends and allies in government and private sector; Present the negative implications of the continuing vote buying during election period to the the urban poor and nation as a whole; Offer USAP Road Map and PHRASES as reference to develop the Unified Sectoral Agenda to bind the sector; andUSAP Road Map Establish a Unified Campaign Secretariat that shall be transformed as the Common Legislative-Executive Support Staff for the winning official Urban Poor Candidates.

26 PHILOSOPHY: Sovereignty resides in the people, (Art. II, Sec. 1, 1987 Philippine Constitution), hence there must be congruence between the source of power (the people) and the leaders invested with the authority to exercise the power. (Law / Government Bureaucracy) IDEA: The representatives who exercise the sovereign power of the people must be produced by a process that allows broad-based participation by them. CONCEPT: The primaries can be understood therefore as a GOAL, PROCESS and MEANS

27 To raise and select God-loving, progressive and competent public officials from the rank of the urban poor sector, concerned with the common good and committed to the empowerment of the sector and the Filipino people to achieve a prosperous Philippines.

28 A CONSULTATIVE MECHANISM CONSISTING OF: PHRASES as reference for the development of the Unified Sectoral Agenda as the Political Platform; Vetting, i.e. qualifying, nominating, screening, etc. Endorsing, short-listing and voting to produce the official Urban Poor candidate. TO BE IMPLEMENTED BY: A Formal Mandating Body (Structure & System) backed up by a Unified Campaign Secretariat.

29 It is an Organizational Tool to Arouse, Mobilize, Unite and Organize Urban Poor Sectors Enlightened Participation and Involvement in Effecting Leadership Change.

30 1. Mobilize at least 30% of the electorate per congressional district, particularly among the Urban Poor and the youth who registered as voters, to participate in the Sectoral Primaries and later support the chosen candidates. 2. Unite reform minded urban poor organizations to work for the election of good, responsible, and reform oriented Urban Poor leaders, particularly at the highest levels of government. 3. Provide an environment and a structure for a political machinery to emerge, where various urban poor advocacies may be represented and become part of the platform of government to be adopted by the USAP official candidate.

31 R isk Reduction & Post Calamity Management A sset ReformandDevelopment H uman & OrganizationalDevelopment P eoples ParticipationinGovernance S ocial Welfare & Protection E conomic andLivelihoodDevelopment S pecial Cross SectoralConvergence P.H.R.A.S.E.S.

32 1) PEOPLES MONEY-PEOPLES PLAN: BOTTOM-UP DEVELOPMENT PLANNING PROCESS. 1.1. Immediate reconstitution of Local Special Bodies specially the Local Development Council (LDC) to review and update the existing Comprehensive Multi-sectoral Local Development Plan (LDP) strictly following the Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2007 of DILG, NEDA and DoF; 2.2. Review the performance of all Barangay Development Councils and evaluate the relevance of their respective Barangay Development Plans. File case against or recall erring Barangay officials; 2.3. File a measure to strengthen Quezon City Participation, Accountability and Transparency (QC-PAT) Ordinance. Institutionalize Anti-EPAL policy. 2) PROFESSIONALIZING THE BUREAUCRACY. 2.1. Create public clamor to ASSERT the appointment of Professional Public Servants as Department Heads particularly in the following offices: Community Relations Office (CRO), Urban Poor Affairs Office (UPAO), Barangay Operations Center (BOC), Market Development and Administration Department (MDAD and Department of Public Order and Safety.

33 Unified Sectoral Agenda; God-loving, progressive and competent Candidate; Conscientisized Electorates; Unified Campaign Secretariat; Adequate Resources and Cooperative Media.

34 1. Nomination and Primaries shall start in the Barangay. 2. Every Barangay will have at least one (1) electoral vote regardless of the number of registered primaries electorates. 3. Any number above the increments of 500 signed up primaries electorates = 1 additional Electoral Vote. 4. Maximum Electoral Votes per Barangay = 12. 5. Barangay Electoral Voting: one electorate, one vote reconciled at the Barangay level as evidenced by a SMS with a FG Control number. 6. In the event that no nominee gets 50% of the electoral votes a run off shall be conducted for the top two. 7. Winner is the one with the highest electoral votes garnered. How are we to Organize and Develop the Sectoral Primaries?

35 1. To equalize participation and ensure balanced representation of all areas in a Congressional District; 2. Ensure non-domination by limited Urban Poor organizations that are disproportionately large; 3. Make the process less subject to manipulation or suspicions of manipulation. Why a Barangay Electoral Voting System?

36 The USAP Unified Campaign Secretariat (USAP- UCS) in cooperation with (hopefully… PCUP, NUPSC, M4NT and UP Office of Legal Aid) Designs the overall scheme and prepares the operations templates. They will assist in the formation of the Facilitators Group (FG) and Local Screening Committee (LSC). They shall establish a Voting Control System. Assigned pre-numbers will be distributed to Barangay Facilitators Groups (BFGs) to effectively register the Sectoral Primaries electorates. There will be control numbers for voting through SMS. Who will Organize and Facilitate the Primaries?

37 The Facilitators Group (FG) They will be responsible in organizing the Barangay Facilitators Groups (BFGs) and Barangay Selection Committee (BSC); Conduct local caucuses and orient the like-minded organizations and individuals who will be invited as BFG members. Invite Spiritual and Religious Leaders in the Barangay to present the Sectoral Primaries System and invite them to compose the BSC. They will be composed of Non-Partisan movements and organizations affiliated, allied with USAP and likeminded groups and will primarily be responsible in conducting the Sectoral Primaries. Who will Organize and Facilitate the Primaries?

38 USAP COORDINATING COUNCIL FACILITATORS GROUP USAP UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT SELECTION COMMITTEE BARANGAY ORGANIZING COMMITTEE BARANGAY FACILITATORS GROUP BARANGAY UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT BARANGAY SELECTION COMMITTEE SECTORAL PRIMARIES ELECTORATES Organizational Chart EXECUTIVE COMMITTEE

39 Organizational Chart FACILITATORS GROUP USAP UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT SELECTION COMMITTEE BARANGAY FACILITATORS GROUP BARANGAY UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT BARANGAY SELECTION COMMITTEE SECTORAL PRIMARIES ELECTORATES EXECUTIVE COMMITTEE

40 1) An adopted or member of any registered Urban Poor organization affiliated with and/or subscribing to the ideals of USAP; 2) They are not necessarily politicians who want to be elected in 2013; 3) They are also nominated because of their track record in serving the urban poor, proven development initiatives in the community, organizational skills and sensible public relations that she/he is willing to share and integrate with other nominees and will abide by the Sectoral Primaries General Policy Guidelines; 4) He/She has Good Moral Character (Refer to Progressive Definition and Candidate Criteria w/ Scorecard); 5) Nominated by the USAP affiliated organization through a Barangay General Assembly called for the purpose; 6) Commissioned by the Barangay Facilitators Group assigned in the Barangay.

41 Progressive Non-Progressive vs. Change Agent Change Agent Spiritual/Moralist Spiritual/Moralist Alter power Arrangement/ Reform Status quo Alter power Arrangement/ Reform Status quo Pluralistic Politics Pluralistic Politics Establishment Accomplice Establishment Accomplice Materialist, Patronage Politics, Materialist, Patronage Politics, Maintain power arrangement / pro status quo. Maintain power arrangement / pro status quo. Dynastic Politics Dynastic Politics Bottoms-up organized movement, transparent. Bottoms-up organized movement, transparent. top-down, self-Proclaimed machineries, manipulative. top-down, self-Proclaimed machineries, manipulative. Developmental and Ethical Media Developmental and Ethical Media ACDC or utilizes Envelopmental Media. ACDC or utilizes Envelopmental Media. People campaign financed. People campaign financed. Oligarchic campaign financed. Oligarchic campaign financed. Subservient to special interest Subservient to special interest Experiential Idealist, Experiential Idealist, Supports Common Good, walk the talk. Supports Common Good, walk the talk. Transactional Politics, Pragmatist, double talk. Transactional Politics, Pragmatist, double talk. Voter intimidation thru guns, goons, gold. Voter intimidation thru guns, goons, gold. Stewardship, Servant Leadership Stewardship, Servant Leadership Absolute Ownership, Autocratic Absolute Ownership, Autocratic

42 Only those who will subscribe to USAP Road Map and PHRASES as reference to develop the common sectoral agenda can be nominated; USAP personalities who will be nominated and opted to accept it is automatically resigned in USAP in whatever capacity he/she is involved in; Only one City or Municipal Urban Poor Councilor will be chosen as USAP official candidate per District; The registered primaries electorates and the candidates shall sign a covenant that they will support whoever is chosen as the official candidate of Urban Poor Sector; A P10.00 Registration Fee shall be imposed to all Sectoral Primary subscribers. Any Form of Donations from the registrants shall be accepted; The USAP Unified Campaign Secretariat shall be transformed into a Common Legislative–Executive Support Staff of the Winning Candidates; who shall be responsible in the management of their common fund The First 100 Days Activities after elections must be strictly complied.

43 And no one puts new wine into old wineskin, for the wine would burst the skins and then both the wine and the skins would be lost. But new wine, new wineskin. Mark. 2:22 Mark. 2:22

44 Develop Sectoral Primaries Manual of Operations: 1. Unified Campaign Secretariat Organization; 2. Facilitators Group and USAP Official Candidates Basic Orientation Seminar and Skills Training; 3. Application Forms for Subscribers and Candidates; 4. Nomination and Voting System Software; 5. Resource Mobilization and Management Plan; 6. Comprehensive Information, Education and Communication Plan; 7. Legal and Para-legal Support Group.

45

46


Download ppt "Today, popularity alone will not guarantee victory. Today, popularity alone will not guarantee victory. Elections is nothing but MONEY politics. Elections."

Similar presentations


Ads by Google