Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VROEG EN MIDDEN- PALEOLITHICUM IN DE BENELUX. Indeling u Vroeg-Paleolithicum (1 milj-300.000) –archaïsch Paleolithicum (pebble tool; industrie à galets.

Similar presentations


Presentation on theme: "VROEG EN MIDDEN- PALEOLITHICUM IN DE BENELUX. Indeling u Vroeg-Paleolithicum (1 milj-300.000) –archaïsch Paleolithicum (pebble tool; industrie à galets."— Presentation transcript:

1 VROEG EN MIDDEN- PALEOLITHICUM IN DE BENELUX

2 Indeling u Vroeg-Paleolithicum (1 milj-300.000) –archaïsch Paleolithicum (pebble tool; industrie à galets aménagés) –Abbeviliaan –Clactoniaan –Acheuleaan (vroege en midden fase) u Midden-Paleolithicum(300.000-40/35.000) –Acheuleaan (late fase) –Mousteriaan

3 IJSTIJDEN-CLASSIFICATIE

4

5 Zuurstofisotopenanalyse u Oxygen Isotope analysis u gebaseerd op 16 O en 18 O-verhouding u boormonsters van oceaanbodem (Foraminiferen) en noordpoolijs (Groenland, zgn. GRIP curve)

6 NW-Europa Benelux

7 Zuurstofisotopen fasering Oxygen Isotope Stages (OIS) Saale complex Eem Weichsel Laat- Glaciaal

8 Periglaciale fenomenen: permafrost

9 vorstscheur polygonen gelifluctie

10 Pingo’s

11

12 Glaciaal landschap

13 Glaciale fauna

14 Mammoet (Mammuthus primigenius)

15

16 Rendier (Rangifer tarandus)

17 Belangrijkste glaciale OIS

18 Interglaciaal-glaciaal landschap

19 Paleosols

20 Warme fauna

21 Belangrijkste interglaciale: EEM

22 Belangrijkste interstadialen

23 Interstadialen St-Germain 1St-Germain 2

24

25 Levallois

26 Levallois kernen

27 Vuistbijlen http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/axe/

28 Boordschrabbers

29 messen Gekerfde art. Getande art. spitsen Limaces

30 Schöningen (speer 1)

31 Schöningen (speer 2)


Download ppt "VROEG EN MIDDEN- PALEOLITHICUM IN DE BENELUX. Indeling u Vroeg-Paleolithicum (1 milj-300.000) –archaïsch Paleolithicum (pebble tool; industrie à galets."

Similar presentations


Ads by Google