Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VROEG EN MIDDEN-PALEOLITHICUM IN DE BENELUX

Similar presentations


Presentation on theme: "VROEG EN MIDDEN-PALEOLITHICUM IN DE BENELUX"— Presentation transcript:

1 VROEG EN MIDDEN-PALEOLITHICUM IN DE BENELUX

2 Indeling Vroeg-Paleolithicum (1 milj-300.000)
archaïsch Paleolithicum (pebble tool; industrie à galets aménagés) Abbeviliaan Clactoniaan Acheuleaan (vroege en midden fase) Midden-Paleolithicum( /35.000) Acheuleaan (late fase) Mousteriaan

3 IJSTIJDEN-CLASSIFICATIE

4

5 Zuurstofisotopenanalyse
Oxygen Isotope analysis gebaseerd op 16O en 18O-verhouding boormonsters van oceaanbodem (Foraminiferen) en noordpoolijs (Groenland, zgn. GRIP curve)

6 Benelux NW-Europa

7 Zuurstofisotopen fasering Oxygen Isotope Stages (OIS)
Laat-Glaciaal Weichsel Eem Saale complex

8 Periglaciale fenomenen: permafrost

9 polygonen gelifluctie vorstscheur

10 Pingo’s

11 Pingo’s

12 Glaciaal landschap

13 Glaciale fauna

14 Mammoet (Mammuthus primigenius)

15

16 Rendier (Rangifer tarandus)

17 Belangrijkste glaciale OIS

18 Interglaciaal-glaciaal landschap

19 Paleosols

20 Warme fauna

21 Belangrijkste interglaciale: EEM

22 Belangrijkste interstadialen

23 Interstadialen St-Germain 2 St-Germain 1

24

25 Levallois

26 Levallois kernen

27 Vuistbijlen

28 Boordschrabbers

29 messen Gekerfde art. Getande art. Limaces spitsen

30 Schöningen (speer 1)

31 Schöningen (speer 2)


Download ppt "VROEG EN MIDDEN-PALEOLITHICUM IN DE BENELUX"

Similar presentations


Ads by Google