Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HETEROTRIMER G-FEHÉRJÉK. Nobel Díj a G-fehérjékért: 1994 Alfred GilmanMartin Rodbell.

Similar presentations


Presentation on theme: "HETEROTRIMER G-FEHÉRJÉK. Nobel Díj a G-fehérjékért: 1994 Alfred GilmanMartin Rodbell."— Presentation transcript:

1 HETEROTRIMER G-FEHÉRJÉK

2 Nobel Díj a G-fehérjékért: 1994 Alfred GilmanMartin Rodbell

3 A heterotrimer G-fehérjék alcsaládjai

4 Orvosi Nobel Díj 2004-ben: Richard Axel und Linda Buck

5 Stabchen Zapfe

6 Struktur des Rhodopsins

7

8 Konformationsanderung des Rhodopsins

9

10 A heterotrimer G-fehérjék alcsaládjai

11

12 Illenberger et al JBC 278, HT bétagamma specifikusan szabályozza a PLC izoformákat

13 Desensitisierung der G-protein gekoppelten Rezeptoren GRK: G-Protein gekoppelter Rezeptor Kinase Aktiviert: durch G ß 

14 IRODALOM Történeti cikkek: R.J. Lefkowitz (1994) TiPS (Nobel Díj méltatása) Rodbell et al.. (1971) J.Biol.Chem , Cassel and Selinger (1976) BBA , (1977) PNAS Ross and Gilman (1977) J.Biol.Chem Ross et al. (1978) J. Biol. Chem Northup et al. (198§) PNAS Cerione et al. (1984) J. Biol. Chem May et al. (1985) J.Biol.Chem review: Rodbell (1980) Nature (1985) TIBS G-fehérje összefoglalók: Hepler J.R. and Gilman A.G. (1992) TIBS Simon M.I. et al. (1991) Science Neves et al. (2002) Science


Download ppt "HETEROTRIMER G-FEHÉRJÉK. Nobel Díj a G-fehérjékért: 1994 Alfred GilmanMartin Rodbell."

Similar presentations


Ads by Google