Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2008

Similar presentations


Presentation on theme: "Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2008"— Presentation transcript:

1 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2008
Classification: Internal Status: Draft Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2008 Gullfaks historie – et norsk svennestykke Leif-Kristian Teviterå, Corporate trainee, StatoilHydro Gullfaks satelitter Petec

2 Gullfaks reservoir data
Structural Depthmap – Base Cretaceous Gullfaks reservoir data Area : 50 km2 Top Structure : m TVD Dipping : West Oil-water contact : m TVD Initial pressue : bar Bubblepoint pressure : bar Initial temprature : 72 deg C Formation volume factor : 1,2 Oil viscosity : 1.2 cp Oil gravity : API

3 Gullfaks main field, WE cross-section

4 The Gullfaks-field

5 Modning og migrasjon av hydrokarboner
Classification: Internal Status: Draft For at en skal få danne et olje/gas felt er det flere forhold som må oppfylles : Reservoar Reservoir Trap Felle Seal Segl Modning og migrasjon av hydrokarboner

6 Infill of oil (migration)

7

8 Implemented Oil Recovery Measures at Gullfaks
Water injection from start Upgrading of water injection capacities 4D seismic and inversion Tracers Hydraulic fracturing in low perm reservoirs WAG (Water alternating gas) injection ”Huff and puff” gas injection Extensive exploration activity within drilling reach from platforms => new volumes Sand control in most wells ”Designer wells” (horizontal, 3D) Extended reach drilling (10 km) Monobore completions DIACS -”Smart wells” Multilateral wells (ML) Coiled Tubing drilling (CT) Through tubing drilling (TTRD) Rig assisted snubbing (RAS) Underbalanced drilling (UBD) Expandable liners NPD IOR award for 2004

9 Oil Recovery Measures studied
Studied, but discarded: Surfactant injection (1992 pilot) Gel blocking (1992 pilot) CO2 miscible injection (2000) Aerobic Microbiological EOR (2006) Currently being studied: Reservoir characterisation, remaining saturation and relative permeability Temprature effects Building new reservoir simulation models WAG evaluations EOR with water based methods CO2 studies

10 Gullfaks in the past and present; Steak vs. ragu
Well targets Gullfaks in the past and present; Steak vs. ragu Viser et bilde på hvordan vi kan betrakte GF før og nå. Tidligere kunne en plassere en brønn på GF og være ganske siker på å treffe et godt mål, mens en i dag først må lokalisere de målene vi ta, og så sikte svært godt for å utnytte de optinalt. Og dette er faktisk en mye mer arbeidskrevende prosess enn det var tidligere, det krever mer arbeid og mer integrerte arbeidsformer å planlegge og bore disse marginale målene, det er svært viktig å redusere usikkerhetene mest mulig før vi borer nye brønner. Gullfaks

11 Korleis drive eit felt som er på haleproduksjon?

12 Finne nye boremål og planlegge nye brønnar utgjør størsteparten av arbeidsoppgavene til petroleumsteknisk (Petek) personell på Gullfaks

13 By repeated well-tests we can monitor how the flooding affect our reservoirs


Download ppt "Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2008"

Similar presentations


Ads by Google