Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sharepoint Architectuur

Similar presentations


Presentation on theme: "Sharepoint Architectuur"— Presentation transcript:

1 Sharepoint Architectuur
Spreker: Gertjan van Montfoort

2 Gertjan van Montfoort Master of Science Software Technology

3 Inhoud Introductie SharePoint Demo Demo Demo Demo Demo Demo
Historie SharePoint 2010 Demo Demo Demo Demo Demo Demo Windows Identity Framework Vragen

4 Wat is SharePoint? Platform van Microsoft Portal
Online informatie uitwisseling Document Management Systeem

5 Historie SharePoint Portal Server 2001
SharePoint Team Services 2001 Windows SharePoint Services (WSS) (2003) SharePoint Portal Server 2003 (SPS) Windows SharePoint Services 3 (WSS 3) (2007) Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) (2007) Microsoft Forms Server (2007) Windows SharePoint Services 2010 (Beta)

6 SharePoint 2010

7

8 Demo SharePoint 2010 CMS WIKI Blogs

9 Aanpassen stijl: Master pages

10 Demo SharePoint Designer
Aanpassen stijl Master Pages External datasource?

11 SharePoint vanuit Visual Studio
Visual Web Parts Events

12 SharePoint webparts Demo

13 Workflow Beschrijven bedrijfsprocessen
Windows Workflow Foundation (.NET 3.0/ 4.0)

14 Workflow Demo?

15 SharePoint webservices
Windows Communication Foundation REST / ATOM / RSS

16 SharePoint webservices demo?

17 SharePoint Online Voordeel Nadeel Geen hardware Minder uitbreidbaar
Niet al te duur Hosted door Microsoft Updates worden voor je uitgevoerd

18 Windows Identity Foundation (WIF)
Geneva Claim based identity?

19 Windows Identity Foundation (WIF)

20 Microsoft Hot Topics Windows Azure Windows Identity Foundation
Silverlight + RIA services Functional Programming

21 Vragen / Opmerkingen? of


Download ppt "Sharepoint Architectuur"

Similar presentations


Ads by Google