Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Atoom- en kernfysica René Heerlien, MSc.

Similar presentations


Presentation on theme: "Atoom- en kernfysica René Heerlien, MSc."— Presentation transcript:

1 Atoom- en kernfysica René Heerlien, MSc

2 Atoombouw Helium (He) elektron
Atoom: kleinste eenheid van een stof die alle stofeigenschappen nog bezit elektron proton neutron Helium (He)

3 Atoombouw 42He Azsymbool Z = atoomnummer (aantal protonen)
A = massagetal A = Z + N Neutraal atoom bevat: Z elektronen Z protonen N neutronen elektron proton neutron 42He

4 Energietoestanden M 73Li L K eenheid van energie: joule (J)
elektronvolt (eV) 1 eV = 1,610-19 J elektron proton neutron 73Li excitatie ionisatie K L M

5 Nuclidenkaart Z/N Isotopen (C-7, C-8, C-9…..), Z is constant
Isobaren (C-7, B-7, Be-7….) A is constant Isomeren (Tc-99, Tc-99m) variatie in energietoestand Z/N

6 Natuurlijke radioactiviteit / Kunstmatige radoactiviteit

7 Radioactief verval Spontaan proces!

8 machtsverheffen 9 = 32 machtsverheffen er zijn twee inverse functies
04/04/2017 machtsverheffen 9 = machtsverheffen er zijn twee inverse functies 9 = ? 2  ? = 29 worteltrekken 9 = 3 ?  ? = 3log(9) logaritme nemen we noemen 3 het grondtal van de logartitme de “natuurlijke” logaritme heeft grondtal e = 2, we schrijven de natuurlijke logaritme als ln(x)

9 logaritmisch grafiekpapier

10 Eenheid van activiteit: - becquerel (Bq) - curie (Ci)
04/04/2017 Eenheid van activiteit: - becquerel (Bq) - curie (Ci) 1 Bq = 1 verval per seconde 1 Ci = activiteit van 1 gram Ra = 3,71010 Bq voorvoegsels milli (m) 10-3 micro () 10-6 nano (n) 10-9 pico (p) 10-12 kilo (k) 103 mega (M) 106 giga (G) 109 tera (T) 1012

11 Neutronenoverschot --verval Z = +1 A = 0 <E>  E,max / 3

12 1. +-verval Neutronentekort Z = -1 A = 0 annihilatie
+ + e-  2 (2x 511 keV) Energieverschil moet groter zijn dan 1022 keV

13 2. elektronvangst Z = -1 A = 0 gat in elektronschil wordt opgevuld
 röntgen-foton auger-elektron

14 Atoom- en kernfysica röntgen-foton (fluorescentie) auger-elektron L K
X-foton Auger-elektron röntgen-foton (fluorescentie) EK = BK – BL auger-elektron EKLL = BK – BL – BL dit zijn concurrerende processen! lage Z auger-emissie dominant hoge Z röntgen-emissie dominant

15 -verval Z = -2 A = -4 -deeltje = 4He-kern Terugstooteffect:
Riskant  strenge wettelijke normen

16 Atoom- en kernfysica -verval en interne conversie K K Z = 0 A = 0
dit zijn concurrerende processen ! -foton E K conversie-elektron EK = E - BK röntgen-foton auger-elektron K

17 Kernsplijting A  A1 + A2 + neutronen + energie A1  95 A2  140
energie  200 MeV voorbeelden: 23892U  9837Rb Cs + 3n 23592U + n  9036Kr Ba + 2n

18 Vervalschema’s

19 Moeder – dochterrelaties
T1/2 moeder >> T1/2 dochter  ingroei van activiteit Ce-137 (30,17 jaar)  Ba-137m (2,55 min) Tc-99m (6,0 uur)  Tc-99 (2,1·105 jaar)


Download ppt "Atoom- en kernfysica René Heerlien, MSc."

Similar presentations


Ads by Google