Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Technology and Society Visjoner for fremtidens transportbehov og løsninger SMARTLOG-seminar, 27. november 2009 Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF.

Similar presentations


Presentation on theme: "Technology and Society Visjoner for fremtidens transportbehov og løsninger SMARTLOG-seminar, 27. november 2009 Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF."— Presentation transcript:

1 Technology and Society Visjoner for fremtidens transportbehov og løsninger SMARTLOG-seminar, 27. november 2009 Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF

2 Technology and Society Transport = utfordringer og potensial Transport er pulsåren i samfunnet

3 Technology and Society Miljø og klimautfordringer

4 Technology and Society De små margintalls verden

5 Technology and Society Storskalautfordringene

6 Technology and Society Sikkerhet og sårbahet

7 Technology and Society Plassmangel og lange avstander

8 Technology and Society Potensial 6 minutter6 måneder

9 Technology and Society Potensial Autopilot Sjåfør

10 Technology and Society Løsning

11 Technology and Society Integrasjon, helhet og styring

12 Technology and Society Intelligente og automatiserte løsninger CALM Wireless PDA RFID DSRC WLAN, GSM/GPRS, DSRC, IR, GPS…

13 Technology and Society Masseprodusert skreddersøm

14 Technology and Society Nye former for samarbeid

15 Technology and Society Kunnskap og kompetanse = Innovasjon

16 Technology and Society SFI


Download ppt "Technology and Society Visjoner for fremtidens transportbehov og løsninger SMARTLOG-seminar, 27. november 2009 Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF."

Similar presentations


Ads by Google