Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Presentator:Yashar.

Similar presentations


Presentation on theme: "© Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Presentator:Yashar."— Presentation transcript:

1 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Presentator:Yashar Ghouchibeik Functie:Consultant Datum:16 mei 2012 Y. Ghouchibeik SDFG Sessie SharePoint Service Applications

2 © Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. Agenda - Wat zijn Service Applications? - SharePoint 2007 vs. SharePoint 2010 - Service Application Architectuur - Demonstratie: Multiplication Service Application - Vraag en antwoord 2

3 © Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. Wat zijn Service Applications? Middle-tier services: - Uitbreiding van SharePoint infra functionaliteit / capaciteit - Volledige Benutting van SP architectuur - Consumeerbaar door één of meerdere webapplicaties Toepassings voorbeelden: - Delen van bedrijfsgegevens - Beheren van langdurige processen - Complexe berekeningen en algoritmen 3

4 © Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. SharePoint 2007 vs. SharePoint 2010 4 -Service Application Framework (SAF) → Maatwerk!! -A la carte services afname:

5 © Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. Service Application Architectuur (1-2) 5

6 © Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. Service Application Architectuur (2-2) 6

7 7 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Sample Service Application: Multiplication Demonstratie 7

8 8 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Multiplication Service Application Lifecycle en Object Model 8

9 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Start 9

10 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Installatie - SPService en SPProxy Deployment dmv Farm features 10

11 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Creatie & Provisioning - SA creatie via Central Admin → Manage Service Applications 11

12 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Opstarten van service instanties - Opstarten van instanties via Central Admin → Services on Server 12

13 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Consumptie - Web Part deployment door middel van Site features 13

14 14 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Multiplication Service Application Solution Overview 14

15 © Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. Vraag en Antwoord 15


Download ppt "© Copyright 2012 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the US and other countries. Presentator:Yashar."

Similar presentations


Ads by Google