Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Makromolekulák_2010_11_16 Simon István. Fehérje építő aminosavak.

Similar presentations


Presentation on theme: "Makromolekulák_2010_11_16 Simon István. Fehérje építő aminosavak."— Presentation transcript:

1 Makromolekulák_2010_11_16 Simon István

2 Fehérje építő aminosavak

3 A peptid kötés

4

5  - hélix

6  -lemez

7 Lizozim és szubsztrátja

8 A lizozim aktív centruma

9 N-terminális 5pti: BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

10 BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

11 A prolil oligopeptidáz enzim szerkezete

12 Fő mozgás-irányok

13 aminosav A prolyl-oligopeptidáz szerkezeti dinamikája korrelált antikorrelált

14

15 Chou-Fasman Paraméterek Aminosav P(a) P(b) Alanine Arginine Aspartic Acid Asparagine Cysteine Glutamic Acid Glutamine Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Proline Serine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine

16 Diszulfid becslő potenciál


Download ppt "Makromolekulák_2010_11_16 Simon István. Fehérje építő aminosavak."

Similar presentations


Ads by Google