Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak.

Similar presentations


Presentation on theme: "Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak."— Presentation transcript:

1 Makromolekulák_2012_11_26 Simon István

2 Fehérje építő aminosavak

3 A peptid kötés

4

5  - hélix

6  -lemez

7 Lizozim és szubsztrátja

8 A lizozim aktív centruma

9 N-terminális 5pti: BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

10 BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

11 A CVFF forcefield

12 A prolil oligopeptidáz enzim szerkezete

13 Fő mozgás-irányok

14 aminosav A prolyl-oligopeptidáz szerkezeti dinamikája korrelált antikorrelált

15

16 Chou-Fasman Paraméterek Aminosav P(a) P(b) Alanine Arginine Aspartic Acid Asparagine Cysteine Glutamic Acid Glutamine Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Proline Serine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine

17 Diszulfid becslő potenciál

18 Aminosavak konzervativitása és eltemetettsége

19


Download ppt "Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak."

Similar presentations


Ads by Google