Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak.

Similar presentations


Presentation on theme: "Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak."— Presentation transcript:

1 Makromolekulák_2012_11_26 Simon István

2 Fehérje építő aminosavak

3 A peptid kötés

4

5  - hélix

6  -lemez

7 Lizozim és szubsztrátja

8 A lizozim aktív centruma

9 N-terminális 5pti: BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

10 BOVINE PANCREATIC TRYPSIN INHIBITOR

11 A CVFF forcefield

12 A prolil oligopeptidáz enzim szerkezete

13 Fő mozgás-irányok

14 aminosav A prolyl-oligopeptidáz szerkezeti dinamikája korrelált antikorrelált

15

16 Chou-Fasman Paraméterek Aminosav P(a) P(b) Alanine 142 83 Arginine 98 93 Aspartic Acid 101 54 Asparagine 67 89 Cysteine 70 119 Glutamic Acid 151 037 Glutamine 111 110 Glycine 57 75 Histidine 100 87 Isoleucine 108 160 Leucine 121 130 Lysine 114 74 Methionine 145 105 Phenylalanine 113 138 Proline 57 55 Serine 77 75 Threonine 83 119 Tryptophan 108 137 Tyrosine 69 147 Valine 106 170

17 Diszulfid becslő potenciál

18 Aminosavak konzervativitása és eltemetettsége

19 http://manaslu.aecom.yu.edu/cysredox.html


Download ppt "Makromolekulák_2012_11_26 Simon István. Fehérje építő aminosavak."

Similar presentations


Ads by Google