Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Office 365 in het onderwijs. Gastheer APS IT- dienste n Licenties BIC netwerk Share Point Advies Studie reizen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Office 365 in het onderwijs. Gastheer APS IT- dienste n Licenties BIC netwerk Share Point Advies Studie reizen."— Presentation transcript:

1 Office 365 in het onderwijs

2 Gastheer APS IT- dienste n Licenties BIC netwerk Share Point Advies Studie reizen

3 Kennismaken Jij Onderwijs Ervaring Ambities

4 Cursusleiding APS IT Office 365 SharePoint 2013 Jan Ligtenberg

5 Cursusleiding APS IT Office 365 SharePoint 2013 Albert Schot

6 Programma SharePoint Online 2013 Navigatie SharePoint Designer 2013 SharePoint Online 2013 APP model InfoPath 2013

7 Opbouw UitlegDemo LooprouteVragen

8 SharePoint – navigatie Samen werken Samen leren

9 SharePoint – site collecties Site collecties Site verzameling

10 SharePoint – sites Top level Sub site

11 SharePoint – navigatie Hoofd navigatie Sub navigatie

12 SharePoint – navigatie Page layout Page zone

13 SharePoint – navigatie

14 SharePoint – navigatie mix Top level Sub site Hoofd navigatie Sub navigatie Page layout Page zone

15 SharePoint – navigatie mix Page layout Page zone

16 SharePoint – navigatie APP Navigatie APP

17 SharePoint - navigatie lijst Navigatie Lijst

18 SharePoint – navigatie tiles Navigatie Tiles

19 SharePoint – navigatie mix Navigatie APPS Navigatie Lijst Navigatie Tiles

20 Hands on Hands On

21 SharePoint – APP model

22 SharePoint – APP SharePoint APPS

23 SharePoint – APP store SharePoint APPS store

24 SharePoint – WSP SharePoint WSP

25 SharePoint – Profile Completeness Profile Mavention

26 SharePoint – Location Finder Location Finder

27

28 InfoPath 2013

29 SharePoint Designer 2013

30 Vragen Albert Schot @albertschot +31 6 53458709


Download ppt "Office 365 in het onderwijs. Gastheer APS IT- dienste n Licenties BIC netwerk Share Point Advies Studie reizen."

Similar presentations


Ads by Google