Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gén 2 Idegsejtek Ideg-specifikus enhanszer P2 T Ex2Ex3 Ex4I3I2 Sejt-specifikus gén expresszió gén 1 P1 T Ex1Ex2 Ex3I2I1 Ex1 I1 Hám-specifikus enhanszer.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gén 2 Idegsejtek Ideg-specifikus enhanszer P2 T Ex2Ex3 Ex4I3I2 Sejt-specifikus gén expresszió gén 1 P1 T Ex1Ex2 Ex3I2I1 Ex1 I1 Hám-specifikus enhanszer."— Presentation transcript:

1 gén 2 Idegsejtek Ideg-specifikus enhanszer P2 T Ex2Ex3 Ex4I3I2 Sejt-specifikus gén expresszió gén 1 P1 T Ex1Ex2 Ex3I2I1 Ex1 I1 Hám-specifikus enhanszer TF gén 2 P2 T Ex2Ex3 Ex4I3I2 gén 1 P1 T Ex1Ex2 Ex3I2I1 Ex1 I1 Hám-specifikus enhanszer S Ideg-specifikus enhanszer TF hámsejtek Sejt-specifikus génexpresszió: hiszton-kötődés szabályozza! 1. Milyen transzkripciós faktor fejeződik ki 2. Hozzáférhető-e az adott gén szabályozó régiója

2 Szteroid hormon aktiváció GRE DNS citoplazma sejtmag glükokortikoid receptor inhibítor (hsp90) steroid GRE: glucocorticoid response element Szignál transzdukció

3 Interferon- γ aktiváció RE DNS citoplazma sejtmag IFN-γ receptor RE: response element IFN: interferon JAK: Janus activated kinase STAT-1  : transzkripciós faktor JAK kináz IFN-γ STAT-1  P P Szignál transzdukció

4 Dicer Slicer RISC RISC* (aktivált) mRNS RNáz helikáz siRNS-ek (21-23 bázispár) siRNS-ek (21-23 bázispár) siRNS: small interfering RNS RISC: RNAi-induced silencing complex RISC*: aktivált RISC Slicer: a vágásért felelős RNáz: ribonukleáz siRNS: small interfering RNS RISC: RNAi-induced silencing complex RISC*: aktivált RISC Slicer: a vágásért felelős RNáz: ribonukleáz duplaszálú RNS 1. RNS interferencia – vágás (Dicing)

5 Dicer duplaszálú RNS siRNS-ek RNS interferencia - amplifikáció RNS-függ ő RNS polimeráz Amplifikált duplaszálú RNS mRNS Sok siRNS Dicer siRNS: small interfering RNS RISC: RNAi-induced silencing complex RISC*: aktivált RISC Slicer: a vágásért felelős RNáz: ribonukleáz siRNS: small interfering RNS RISC: RNAi-induced silencing complex RISC*: aktivált RISC Slicer: a vágásért felelős RNáz: ribonukleáz 2.


Download ppt "Gén 2 Idegsejtek Ideg-specifikus enhanszer P2 T Ex2Ex3 Ex4I3I2 Sejt-specifikus gén expresszió gén 1 P1 T Ex1Ex2 Ex3I2I1 Ex1 I1 Hám-specifikus enhanszer."

Similar presentations


Ads by Google