Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 1 Challenge the future Incorporation of Contracture Formation.

Similar presentations


Presentation on theme: "Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 1 Challenge the future Incorporation of Contracture Formation."— Presentation transcript:

1 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 1 Challenge the future Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model W.M. Boon Dr. ir. J. F. VermolenProf. dr. ir. C. VuikDr. ir. J. H. DubbeldamD. Koppenol, MSc

2 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 2 Challenge the future Opzet Onderzoeksdoel Biologisch proces Wiskundig model Componenten Contractie Resultaten Conclusies & aanbevelingen

3 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 3 Challenge the future Onderzoeksdoel Wondgenezing Vorming van nieuw weefsel Sterkte afhankelijk van de mate van isotropie Samentrekking van het weefsel (contractie) Contractuur vorming Modelleren van het volledige proces

4 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 4 Challenge the future Gebied Doorsnede huid Wondgebied 3 weken

5 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 5 Challenge the future Biologisch proces

6 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 6 Challenge the future Biologisch Proces Fibrine klont gevormd Afbraak door tPA PDGF verspreidt via diffusie Leukocyten arriveren TGF-β wordt uitgescheden Chemoattractant Fibroblasten arriveren Myofibroblasten Celdeling Collageen productie Contractie Fibroblasten en Myofibroblasten PDGF Leukocyten tPA Fibrine TGF-β Collageen

7 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 7 Challenge the future Wiskundig model

8 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 8 Challenge the future Componenten: Cellen Discrete schijven Receptoren Leukocyten Bloedsomloop Fibroblasten en myofibroblasten Omliggend gebied Celdeling Beweging Celdood

9 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 9 Challenge the future Componenten: Cytokines Diffusievergelijkingen tPA: Afbraak fibrine PDGF: Aantrekking leukocyten TGF-β: Aantrekking (myo)fibroblasten Grid

10 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 10 Challenge the future Componenten: Vezels Fibrine Collageen Dichtheid en oriëntatie Tensor

11 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 11 Challenge the future Contractie Samentrekking van het weefsel Tijdelijke krachten Fibroblasten en myofibroblasten Permanente krachten Myofibroblasten Vorming van contractuur Invloed op alle componenten Discreet Continu

12 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 12 Challenge the future Tijdelijke krachten Puntkracht Kromme rond cel Opsplitsen in lijnstukken Meerdere puntkrachten Formulering

13 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 13 Challenge the future Permanente krachten Contractuur vorming Elementsgewijs Timer per element

14 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 14 Challenge the future Resultaten

15 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 15 Challenge the future Celpopulaties

16 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 16 Challenge the future Resultaten cellen

17 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 17 Challenge the future Resultaten cytokines

18 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 18 Challenge the future Resultaten cytokines

19 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 19 Challenge the future Resultaten vezels

20 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 20 Challenge the future Resultaten vezels

21 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 21 Challenge the future Resultaten: Vezels

22 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 22 Challenge the future Contractie

23 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 23 Challenge the future Toename in tijdelijke krachten

24 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 24 Challenge the future Conclusies en aanbevelingen

25 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 25 Challenge the future Conclusies Hybride model: Discrete cellen en continue concentraties Verschillende stappen van wondgenezing Toevoeging van contractie Bewegend grid Invloed op alle componenten Vorming contractuur

26 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 26 Challenge the future Aanbevelingen Groter oppervlak Tensor representatie verder benutten Differentiatie tot myofibroblast Model als basis

27 Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 27 Challenge the future Vragen


Download ppt "Incorporation of Contracture Formation during Dermal Wound Healing: a Mathematical Model 1 Challenge the future Incorporation of Contracture Formation."

Similar presentations


Ads by Google