Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Agenda  Platforms  Software architectuur  Integratie en schaalbaarheid.

Similar presentations


Presentation on theme: "Agenda  Platforms  Software architectuur  Integratie en schaalbaarheid."— Presentation transcript:

1

2 Agenda  Platforms  Software architectuur  Integratie en schaalbaarheid

3 Platformen  Server Hardware / OS  Intel / Linux  Intel / Windows NT/2000/XP  Alpha Tru64  RS 6000 / AIX  HP 9000 / HP-UX

4 Platformen  Database management systemen  FLOWer  Oracle  SQL Server  (MySQL)  Andere koppelingen via mapping mechanisme  Oracle  SQL Server  (MySQL)

5 Platformen  Clients  Eindgebruikers  JAVA  Beheerders  JAVA  commando-regel (Windows NT/2000/XP + UNIX)  Ontwerpers  Windows NT/2000/XP  X (Unix)

6 Software architectuur  Basisarchitectuur bestaat uit 4 onderdelen:  Ontwerp (Studio)  Beheer (CFM)  Gebruik (Zakenzoekers, Coolbar, Case guide…)  Integratiefaciliteiten

7 Building Blocks PC API Server Database Server Database Server

8 Design stub Studio Database server WFD File system Design / Ontwerp

9 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Configuration / Beheer

10 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases

11 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Runtime stub Case Query (Worktray) WFD User opens worktray or query, request to the WFD via the API Gebruik / Handling Cases 1 2 3

12 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases Database server WFD The WFD produces a list with cases, matching the query parameters of the worktray or query 1 2 3 4

13 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases Runtime stub Case Query WFD The WFD returns the result to the client, that displays the result. 7 5 6

14 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases Runtime stub Case Guide WFD The user selects and opens a Case, the client passes the Case-ID and User-ID to the WFD. 8 9 10

15 Design stub Studio Database server File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases Runtime stub Case Guide CTP The WFD starts the CTP- executable of the corresponding process design (Case Type) 1211 WFD 11

16 Design stub Studio Database server Filesystem CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Gebruik / Handling Cases Database server File system CTP The CTP executable reads the status of the case 13 14 15 WFD

17 Gebruik / Handling Cases Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Runtime stub Case Guide CTP The CTP- executable calculates the actual status and reports this to the client 16 17 18

18 Run-time / Gebruik - 1 user Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case QueryCase Guide CTP

19 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case Query Run-time / Gebruik - 2 users Case Guide CTP

20 Design stub Studio Database server WFD Filesystem CFM Configuration Runtime stub CTP Run-time / Gebruik - 3 users Case GuideCase Query Case Guide

21 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case Query Run-time / Gebruik - n users CTP Case Guide

22 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Runtime stub Case GuideCase Query CTP Case Release process In Studio a process design (Case Type) is developed 1 The process design is compiled to executable 2 The process design is saved in the File system 3 Roles and publishes are created in the Database server on the basis of the process definition 4 In CFM worktrays and queries are defined based on Database info 5 In CFM, users are connected to roles, case queries and worktrays (queues) 6

23 Waarom integreren?  Integratie dient er vaak voor om bestaande applicaties te koppelen aan het procesbesturingssysteem  Integratie is gebaseerd op de uitwisseling van sleutels waarmee gegevens worden ontsloten  Bij voorkeur transporteert de procesmanagementlaag uitsluitend sleutels tussen de bestaande systemen, zodat hergebruik van data mogelijk wordt, zonder deze zelf te onttrekken en door te geven  De praktijk is echter vaak minder streng in de leer!

24 Bestaand systeem Registreer Maak brief

25 Voorbeeldproces Polis Aanmaken RBS PASFIN RegistreerMaak polisFiatteerStuur nota Klantnr. Polisnr. Klantnr. N.a.w Polisnr. Premie, klantnummer Klantnr. N.a.w

26 Design stub Studio Database server WFD File system CFM Configuration Client Applications Database server External C External apps Corporate DB Runtime stub Case GuideCase Query CTP Integration Integration with client applications via: DDE COM DLL Integration on server via compiled C- functions Integration on server via call executables Integration on server via generic mechanism to external databases Integration on server via specific C- functions to external databases

27 Runtime stubDesign stub Client Applications Case GuideCase Query StudioCFM Database server Database server CTP External C External apps Corporate DB WFD Filesystem Configuration Integration by programming own GUI

28 Case Guide Runtime stubDesign stub Client Applications Case GuideCase QueryStudioCFM Database server Database server CTP External C External apps Corporate DB WFD Filesystem Configuration Integration by embedding in own application (JAVA bean)

29 Runtime stubDesign stub Client Applications Case GuideCase QueryStudioCFM Database server Database server CTP External C External apps Corporate DB WFD Filesystem Configuration

30 Building Blocks PC API Server Database Server Database Server

31 WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave Schaalbaar- heid Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query

32 Technische informatie  Samenvattend  FLOWer draait op meerdere platforms  FLOWer draait op meerdere databases  FLOWer is schaalbaar en geschikt voor duizenden gebruikers  FLOWer is optimaal configureerbaar  Voor het scheduling mechanisme tussen wfd’s (en meerdere servers) gebruikt FLOWer de door het gebruikte platform geleverde Operating Systeem en de daar aangeboden algorithmes.

33 Runtime stub Client Applications Case Guide Case Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave FLOWer scalability

34 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query CTP External C External apps Corporate DB WFD Query Multi threading Queries Database server

35 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query CTP External C External apps Corporate DB WFD Query Database server

36 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query\ CTP External C External apps Corporate DB WFD Query Database server

37 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query CTP External C External apps Corporate DB WFD Query Database server

38 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query CTP External C External apps Corporate DB WFD Query Database server

39 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query CTP External C External apps Corporate DB WFD Query FlowD Single server: single WFD Database server Database server

40 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query FlowD Database server WFD Single server: vereenvoudigd

41 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD Single server: multi WFD FlowD Database server

42 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

43 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

44 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

45 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

46 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

47 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

48 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD Database server

49 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave multiple servers multi workflow deamons

50 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

51 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

52 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

53 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

54 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

55 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

56 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

57 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

58 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

59 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave multiple servers load balancing

60 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server master slave

61 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Database server Database server

62 Samenvatting  FLOWer draait op meerdere platforms  FLOWer draait op meerdere databases  FLOWer is scalable en geschikt voor duizenden gebruikers  FLOWer is optimaal configureerbaar  kortom:

63 ZEKER VAN JE ZAAK!

64 Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query WFD FlowD WFD FlowD WFD FlowD WFD Database server Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Runtime stub Client Applications Case Guide Case Query Database server Database server

65

66 Integratie vanuit Oracle  Diverse mogelijkheden:  FLOWer formulier - gegevens mappen  FLOWer roept Oracle Forms aan

67 Probleem Forms: runtime Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Forms run-time Transactie 1

68 Probleem Forms: runtime Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Forms run-time Transactie 2

69 Oplossing  Zorg dat Forms Runtime altijd in memory is  JAVA Beans gebruiken  FLOWer client wordt Beans object in Oracle (zoiets als OCX in VB)

70 Forms run-time Oplossing: Inbedding CaseGuide Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Transactie 1

71 Oplossing: Inbedding CaseGuide Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Transactie 1 Forms run-time

72 Oplossing: Inbedding CaseGuide Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Transactie 2

73 Oplossing: Inbedding CaseGuide Runtime stub Client Applications Case GuideCase Query Transactie 2 Forms run-time


Download ppt "Agenda  Platforms  Software architectuur  Integratie en schaalbaarheid."

Similar presentations


Ads by Google