Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mobility Tool Mobility Tool (MT) Bergen 29. september 2011 Siv Andersen og Tore Kjærgård 1 Leonardo da Vinci - mobilitet.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mobility Tool Mobility Tool (MT) Bergen 29. september 2011 Siv Andersen og Tore Kjærgård 1 Leonardo da Vinci - mobilitet."— Presentation transcript:

1 Mobility Tool Mobility Tool (MT) Bergen 29. september 2011 Siv Andersen og Tore Kjærgård 1 Leonardo da Vinci - mobilitet

2 Beneficiary My Home Projects My Projects Manage Beneficiary Users Manage Partners Participants Manage Participants Register New Participant Mobilities Manage Mobilities Create New Mobility Experience

3

4 Projects My Projects Project Details Partners Budget Updates & Report Requests Manage Beneficiary Users Manage Partners Partner Details Partner Contacts

5

6 My Projects Project Details Partners Budget Updates & Report Requests (Not Available)

7

8

9 Projects / My Projects / Budget Budget Mobility Organisation and Management Pedagogical Linguistic and Cultural Preparation Mobility Budget

10

11

12

13

14

15

16

17 Projects Manage Partners Partner Details Beneficiary Partner Contacts Partner Contacts Non Beneficiary Partner Contacts

18 Partner Details

19

20

21 Beneficiary Partner Contacts

22

23 Non Beneficiary Partner Contacts

24

25

26 Participants Manage Participants (Participants List) Register New Participant

27

28

29 Mobilities Manage Mobilities Create New Mobility Experience

30

31

32

33

34

35

36


Download ppt "Mobility Tool Mobility Tool (MT) Bergen 29. september 2011 Siv Andersen og Tore Kjærgård 1 Leonardo da Vinci - mobilitet."

Similar presentations


Ads by Google