Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

17.10.03 No. 1 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pneumatikksymboler.

Similar presentations


Presentation on theme: "17.10.03 No. 1 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pneumatikksymboler."— Presentation transcript:

1 17.10.03 No. 1 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pneumatikksymboler

2 17.10.03 No. 2 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pneumatikksymboler Pneumatikksymbolene er i henhold til standarden ISO 1219-1 som gjør at informasjon kan utveksles uavhengig av språk. Symbolene er bygget opp slik at de etter behov skal inneholde informasjon om følgende: Funksjon Aktiverings-/betjeningsmåter Antall tilkoblinger Antall sjaltestillinger Generelle funksjonsbeskrivelser Forenklet beskrivelse av strømningsretninger

3 17.10.03 No. 3 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Energiforsyning Kompressor Luftreservoar og T-kobling

4 17.10.03 No. 4 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Luftbehandling Luftfilter Smøreapparat Trykkregulator

5 17.10.03 No. 5 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Luftbehandling Luftbehandlingsaggregat filter regulator manometer smøreapparat forenklet symbol

6 17.10.03 No. 6 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves

7 17.10.03 No. 7 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves

8 17.10.03 No. 8 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves

9 17.10.03 No. 9 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves Methods of actuation Mechanical General manual operation Push button Lever operated Detent lever operated

10 17.10.03 No. 10 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves Methods of actuation Mechanical Foot pedal Roller operated Idle return, roller

11 17.10.03 No. 11 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Methods of actuation Mechanical Spring return Spring centered Directional control valves

12 17.10.03 No. 12 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Directional control valves Methods of actuation Pneumatic Direct pneumatic actuation Indirect pneumatic actuation (piloted)

13 17.10.03 No. 13 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Non-return valves Check valve Spring loaded check valve Shuttle valve: ‘or’ function

14 17.10.03 No. 14 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Non-return valves Two pressure valve: ‘AND’ function Quick exhaust valve

15 17.10.03 No. 15 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Flow control valves Flow control valve adjustable One-way flow control valve

16 17.10.03 No. 16 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pressure valves Adjustable pressure regulating valve, non-relieving type Adjustable pressure regulating valve, relieving type (overloads are vented)

17 17.10.03 No. 17 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pressure valves Sequence valve combination

18 17.10.03 No. 18 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Linear actuators Single acting cylinder Double acting cylinder Double acting cylinder with double ended piston rod Rodless cylinder

19 17.10.03 No. 19 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Linear actuators Double-acting cylinder with non-adjustable cushioning in one direction Double-acting cylinder with single adjustable cushioning Double-acting cylinder with adjustable cushioning at both ends

20 17.10.03 No. 20 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Rotary actuators Air motor, rotation in one direction, fixed capacity Air motor, rotation in one direction, variable capacity Air motor, rotation in both directions, variable capacity Rotary actuator, limited travel, rotation in both directions

21 17.10.03 No. 21 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Auxiliary symbols Exhaust port Exhaust port with threaded connection Silencer Line connection

22 17.10.03 No. 22 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Auxiliary symbols Crossing lines (not connected) Pressure gauge Visual indicator


Download ppt "17.10.03 No. 1 / 23© Festo Didactic – Training and ConsultingPneumatic symbols Pneumatikksymboler."

Similar presentations


Ads by Google