Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pneumatikksymboler.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pneumatikksymboler."— Presentation transcript:

1 Pneumatikksymboler

2 Pneumatikksymboler Pneumatikksymbolene er i henhold til standarden ISO som gjør at informasjon kan utveksles uavhengig av språk. Symbolene er bygget opp slik at de etter behov skal inneholde informasjon om følgende: Funksjon Aktiverings-/betjeningsmåter Antall tilkoblinger Antall sjaltestillinger Generelle funksjonsbeskrivelser Forenklet beskrivelse av strømningsretninger

3 Energiforsyning Kompressor Luftreservoar og T-kobling

4 Luftbehandling Luftfilter Smøreapparat Trykkregulator

5 Luftbehandling Luftbehandlingsaggregat filter regulator manometer
smøreapparat forenklet symbol

6 Directional control valves

7 Directional control valves

8 Directional control valves

9 Directional control valves
Methods of actuation Mechanical General manual operation Push button Lever operated Detent lever operated

10 Directional control valves
Methods of actuation Mechanical Foot pedal Roller operated Idle return, roller

11 Directional control valves
Methods of actuation Mechanical Spring return Spring centered

12 Directional control valves
Methods of actuation Pneumatic Direct pneumatic actuation Indirect pneumatic actuation (piloted)

13 Non-return valves Check valve Spring loaded check valve
Shuttle valve: ‘or’ function

14 Non-return valves Two pressure valve: ‘AND’ function
Quick exhaust valve

15 Flow control valves Flow control valve adjustable
One-way flow control valve

16 Pressure valves Adjustable pressure regulating valve,
non-relieving type relieving type (overloads are vented)

17 Pressure valves Sequence valve combination

18 Linear actuators Single acting cylinder Double acting cylinder
Double acting cylinder with double ended piston rod Rodless cylinder

19 Linear actuators Double-acting cylinder with non-adjustable cushioning in one direction Double-acting cylinder with single adjustable cushioning Double-acting cylinder with adjustable cushioning at both ends

20 Rotary actuators Air motor, rotation in one direction, fixed capacity
Air motor, rotation in one direction, variable capacity Air motor, rotation in both directions, variable capacity Rotary actuator, limited travel, rotation in both directions

21 Auxiliary symbols Exhaust port Exhaust port with threaded connection
Silencer Line connection

22 Auxiliary symbols Crossing lines (not connected) Pressure gauge
Visual indicator


Download ppt "Pneumatikksymboler."

Similar presentations


Ads by Google