Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kjennes det ut som hardt arbeid ???… Doesn’t it feel like hard work ???.... Clinica PACA har fotterapeut / Chiropodist / Podologo / Pedicure Hvordan jobber.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kjennes det ut som hardt arbeid ???… Doesn’t it feel like hard work ???.... Clinica PACA har fotterapeut / Chiropodist / Podologo / Pedicure Hvordan jobber."— Presentation transcript:

1 Kjennes det ut som hardt arbeid ???… Doesn’t it feel like hard work ???.... Clinica PACA har fotterapeut / Chiropodist / Podologo / Pedicure Hvordan jobber en fotterapeut. How does a chiropodist work. Føttene blir satt i fotbad med enten såpe eller fot salt, dette for å mykgjøre hud/negler. The feet be placed in a footbath with either soap or foot salt, this too soften the skin and nails. Fotterapeuten bruker skalpell og fotfil for å fjerne forhornet hud – døde hud celler. The chiropodist uses a scalpel and foot file to remove hard cracked skin – dead skin cells Huden blir slipt så den føles glatt og myk The skin is filed till it feels smooth and soft Neglene blir klipt riktig The nails be clipped correctly

2 Neglefalsen blir sjekket og renset (viktig for nedgrodd negl) The Nail groove be checked and cleaned (important for ingrown nails) Behandling av neglbånd Treatment of toe cuticles Slipping av negler Polishing of the nails Negleregulering med bøyle eller spange av nedgrodde negler Nail correction with spange brace system or metal hoop for ingrown nails Fot massasje med individuell krem eller olje Foot massage with individual cream or oil

3 For de som ønsker lakk på neglene For those that so wish, nail lacquer Ferdig resultat etter behandling velstelte føtter Finish result after treatment, well care for feet


Download ppt "Kjennes det ut som hardt arbeid ???… Doesn’t it feel like hard work ???.... Clinica PACA har fotterapeut / Chiropodist / Podologo / Pedicure Hvordan jobber."

Similar presentations


Ads by Google