Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wat is er nieuw in Visual Studio 2005 Tools for Office SE? Maurice de Beijer ABL – The Problem Solver.

Similar presentations


Presentation on theme: "Wat is er nieuw in Visual Studio 2005 Tools for Office SE? Maurice de Beijer ABL – The Problem Solver."— Presentation transcript:

1 Wat is er nieuw in Visual Studio 2005 Tools for Office SE? Maurice de Beijer ABL – The Problem Solver

2 Wie ben ik? • Maurice de Beijer. • The Problem Solver. • Visual Basic MVP. • Blog: http://msmvps.com/blogs/ theproblemsolver/default.aspx • Web:http://www.TheProblemSolver.nl http://www.WindowsWorkflowFoundation.eu http://wiki.WindowsWorkflowFoundation.eu http://www.TheProblemSolver.nlhttp://www.WindowsWorkflowFoundation.euhttp://wiki.WindowsWorkflowFoundation.euhttp://www.TheProblemSolver.nlhttp://www.WindowsWorkflowFoundation.euhttp://wiki.WindowsWorkflowFoundation.eu • E-mail:mauricedb@computer.org mauricedb@computer.org

3 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

4 En de naam is? • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System. • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition. • VSTO 2005 SE. • En de code name was: Cypress.

5 Ondersteuning voor VSTO Office 2003 VSTO 2005 Office 2003 VSTO 2005 SE Office 2003/2007 Word DocumentDocumentApplicatie Excel Document DocumentApplicatie InfoPath DocumentApplicatie Outlook ApplicatieDocument PowerPoint Applicatie Visio Applicatie Access

6 VSTO 2005 SE Runtime • Is compatible met VSTO 2005. • Zowel voor Office 2003 als 2007. • Bevat bug fixes, met name het Excel list object. VSTO 2005 SE Runtime VSTO 2005 Runtime

7 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

8 Office Open XML • Het nieuwe bestands formaat. • Een verzameling van XML bestanden. • Verpakt in een ZIP bestand. • ECMA standaard. Document properties File container Comments WordML/SpreadsheetML, etc. Custom-defined XML Images, video, sound Embedded code/macros Charts

9 Een DOCX van binnen bekeken

10 System.IO.Packaging namespace • Maken/lezen en bewerken zonder Office. –Package –PackagePart –PackageRelationship –PackageProperties

11 System.IO.Packaging

12 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

13 Task Panes • Blijven voor de gebruiker zichtbaar. • Kan reageren op de gebruiker. • Is een.NET UserControl. • Alle.NET user interface controls.

14 Een Task Pane maken

15 Ribbons • Vervangt het menu en de taakbalk uit Office 2003. • Bevat Office controls. • XML voor de layout, code voor de business logic. TabGroup Ribbon Control

16 Een Ribbon

17 Resources • http://blogs.msdn.com/eric_carter/default.aspx http://blogs.msdn.com/eric_carter/default.aspx • http://blogs.msdn.com/andreww http://blogs.msdn.com/andreww • http://blogs.msdn.com/pstubbs http://blogs.msdn.com/pstubbs • VSTO met Windows Presentation Foundation http://blogs.msdn.com/mszcool/archive/2006/11 /07/teched-developers-2006-pre-conference- sessions-on-visual-studio-tools-for-office- including-wpf-interop.aspx http://blogs.msdn.com/mszcool/archive/2006/11 /07/teched-developers-2006-pre-conference- sessions-on-visual-studio-tools-for-office- including-wpf-interop.aspx http://blogs.msdn.com/mszcool/archive/2006/11 /07/teched-developers-2006-pre-conference- sessions-on-visual-studio-tools-for-office- including-wpf-interop.aspx

18 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

19 Data Binding • Makkelijk bij het werken met/tonen van data. • DataSources window. • TypedDataTable. • TypedTableAdapter. • BindingSource.

20 Data Binding

21 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

22 VSTO versus VBA • VSTO –Voor ontwikkelaars. –Losse DLL. –Kan veel. –Visual Studio is nodig. –Deployment moeilijk. • VBA –Voor eindgebruikers. –In een document. –Kan redelijk wat. –Office is voldoende. –Deployment is redelijk makkelijk.

23 VSTO versus VBA VSTOVBA N-Tier apps Advanced Add-Ins Simple Add-Ins Single doc Add-in Macro recorder

24 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

25 Deployment • Document en Assembly plaats: –Lokaal/Lokaal. –Lokaal/Netwerk. –Netwerk/Netwerk. • Full trust is een vereiste! –Strong name! –Vertrouwde locatie!

26 Deployment • Click Once. • Windows Installer. • Upgrades!

27 Deployment

28 Deployment recources • http://blogs.msdn.com/mshneer/archive/2006/01/05/de ployment-articles.aspx http://blogs.msdn.com/mshneer/archive/2006/01/05/de ployment-articles.aspx http://blogs.msdn.com/mshneer/archive/2006/01/05/de ployment-articles.aspx • http://weblogs.asp.net/mnissen/articles/427504.aspx http://weblogs.asp.net/mnissen/articles/427504.aspx • http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerO verview.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerO verview.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerO verview.asp • http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerW alkthrough.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerW alkthrough.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar y/en- us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerW alkthrough.asp

29 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

30 En straks met VSTO “Orcas”? • Document level addins voor Office 2007. • AppDomain isolation. • Ribbon designer. • Word Content Control Support. • ServerDocument. • ClickOnce deployment.

31 Agenda • Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE Wat is VSTO 2005 SE • Office Open XML Office Open XML Office Open XML • Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons Taskpanes en Ribbons • Databinding Databinding • VSTO of VBA VSTO of VBA VSTO of VBA • Deployment Deployment • VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” VSTO “Orcas” • Vragen Vragen

32 Vragen? http://www.TheProblemSolver.nl mauricedb@computer.org


Download ppt "Wat is er nieuw in Visual Studio 2005 Tools for Office SE? Maurice de Beijer ABL – The Problem Solver."

Similar presentations


Ads by Google